8. Sınıf Top İnkilap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 173

Sevgili öğrencilerimiz 8. Sınıf Tuna yayınları İnkilap Tarihi Ders kitabının tüm sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Ana dilde düşünme bunu konuşulmak istenen yabancı dile çevirme stratejisini kullanan kişiler konuşmalarına başladıklarında uzun karışık anlamsız söz dizinleri kullanırlar. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Biz de bu yazımızda ilk olarak derse odaklanamıyorum diyen öğrencilerimizin sebeplerini bulup çözmenize yardımcı olacağız. Ardından ise ekstra olarak nasıl verimli ders çalışabilirim konusu üzerinde duracağız.Ama ilk önce konsantrasyon nedir ona bakalım. TDK gibi tanımaları bir kenara bırakırsak aslında konsantrasyon dikkat dağıtacak etkenleri ortadan kaldırdıktan sonra ortaya çıkan bir durum olarak düşünebiliriz. Bunu aklımızın bir köşesinde tuttuktan sonra derse neden odaklanamıyoruz onlara bir bakalım.

Sizler için diğer tüm sayfaları hızlıca sayfamıza eklemek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 173 Cevabı 2017 – 2018 Yeni Müfredat

8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 173 Cevabı 

6. I . Kişilerin dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet ve siyasi görüş farkı gözetilmeksizin kanunlar önünde eşit olması
II. Kişilerin haksızlığa uğradığı zaman yasaların gösterdiği yollardan haklarını arayabilmesi
III. Devletin vatandaşa, vatandaşın da devlete karşı hak ve görevlerinin en çağdaş şekilde düzenlenmesi
Yukarıda verilenlerden hangileri, Atatürkçü Düşünce Sistemi’ndeki halkçılık ilkesi ile ilişkilendirilebilir?
A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

  • Cevap: D

7. Aşağıda verilenlerden hangisi, laiklik ilkesinin temel amaç ve esasları arasında ver almaz?
A) Toplumsal hayatı düzenleyen hukuk kurallarının akla, mantığa ve bilime dayandırılması
B) Kişilere din ve vicdan hürriyetinin sağlanması
C) Kişilerin devletin belirlediği inançlardan birine sahip olabilmesi
D) İnsanların kanun önünde eşit hâle getirilmesi

  • Cevap: C

8. “İnkılap, eskiyen kurumları zorla değiştirmek demektir. Türk milletini son asırlarda geri bırakmış olan kurum ve sistemleri yıkarak yerlerine, milletin en yüksek medeni gereklere göre ilerlemesini sağlayacak yeni kurumları ve anlayışı getirmektir.”
Yukarıda verilen bilgilere göre inkılapçılık ilkesinin aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye yönelik olduğu söylenebilir?
A) Türk ulusunun millî kültür değerlerini geliştirerek çağdaşlaşmasını sağlamak
B) Toplumu Batılı ülkelerle aynı kültürel değerlere sahip kılmak
C) Eğitim ve kültür alanında geleneksel yapıyı korumak
D) Bütün ekonomik ve kültürel gelişmeyi devlet eliyle gerçekleştirmek

  • Cevap: A

9. “Millî sınırlarımız içinde her şeyden önce kendi kuvvetimize dayanıp varlığımızı koruyarak millet ve memleketin gerçek mutluluğuna çalışmak… Rastgele bitmeyen emeller peşinde milleti uğraştırmamak, zarara uğratmamak… Medeni dünyadan medeni ve insanca muameleyi, karşılıklı dostluğu beklemektir.”
Mustafa Kemal’in yukarıdaki sözlerine dayanarak, aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilke ve inkılaplarının temel amaçları arasında ver almaz?
A) Toplumu bütün dış etkilere kapatarak devlet otoritesini güçlendirmek
B) Vatandaşların yaşam seviyesini yükselterek insanca yaşamalarını sağlamak
C) Pozitif bilimlere, güzel sanatlara spora önem veren nitelikli nesiller yetiştirmek
D) Millî kültürü geliştirmek ve yükseltmek

  • Cevap: A

 

Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıkla

Bütün Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları İçin Tıkla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir