8. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 10

Değerli öğrencilerimiz Tutku yayınları 8. Sınıf İngilizce çalışma kitabının tamamı sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve amaçlı olarak istenen değişiklikleri meydana getirme sürecidir. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Türkçe dersi dil ve anlam bilgisi olmak üzere iki temel konudan oluşur. Öğrencinin dinleme, okuma ve yazma faaliyetleri ile Türk dilinin bütün özelliklerini öğrenme, kullanma ve bu yolla bilgi edinme, kavrama, analiz ve sentez yapabilme alışkanlığı kazanması bu dersi okumadaki en önemli gerekçelerden birkaç tanesidir. Türkçe dersi kişinin anlama ve yorumlama gücünü geliştirdiği için bu derste başarılı olmak, tüm derslerdeki, özellikle sözel derslerdeki başarıyı olumlu yönde etkilemektedir. Doğru cevabı bulmak soruyu doğru okumaya, doğru anlamaya ve doğru yorumlamaya bağlıdır.

Okul dönemi boyunca tüm derslerinizde işinize yarayacak ders kitabı cevaplarını yanıtlamayı sürdürüyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

8. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Tutku Yayıncılık 1. Ünite The Friendship Sayfa 8 Soruları ve Cevapları

1- Read the dialogues. What are Brad and Barbara’s intentions?

Brad’s intention is to play video game with his friends tomorrow night.
Barbara’s intention is to meet some friends for a coffee in town tomorrow.
2- Read the dialogues again. Answer the questions.
1. Does Jonathan accept the invitation? Yes, he does.
2. What does Jonathan offer to bring? Jonathan offers to bring some food.
3. What is Barbara doing tomorrow? She is meeting some friends for a coffee in town tomorrow.
4. Why can’t Kate accept the invitation? Because Kate has a basketball match.

8. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Tutku Yayıncılık 1. Ünite The Classroom Sayfa 9 Soruları ve Cevapları

3- Complete the social activities with the verbs below.

go (x5) have (x3) play (x2) meet watch
1. go shopping
2. have a barbecue
3. meet friends
4. have a party
5. play basketball
6. go to the cinema
7. watch a football match
8. go​​​​​​​ for a bike ride
9. play computer games
10. go​​​​​​​ to a rock concert
11. have​​​​​​​ lunch in a café
12. go​​​​​​​ skateboarding
4 Complete the words in the sentences.
1- Would you like to join us?
2- Fancy coming along?
3- Cool! I’d love to.
4- Yes. Sounds good.
5- Good! See you soon.
6- Fancy joining us?
7- Why don’t you come along?
8- Do you want to join us?
9- Sorry, but I can’t make it.
10- I’d love to, but I can’t.
11- Another time, may be .
12- I’m sorry, you can’t make it.
5- Put the lines in the correct order to make a conversation.
(5) I’d love to, but I can’t.
(1) What are you doing on Saturday?
(7) I’m helping my dad with the gardening.
(3) That sounds fun.
(6) Shame. Why not?
(2) We’re having a barbecue at my house.
(8) Oh, dear! Sorry, you can’t make it. Another time, maybe.
(4) Would you like to join us?

8. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Tutku Yayıncılık 1. Ünite The Classroom Sayfa 10 Soruları ve Cevapları

6- Put the words in the correct order to make sentences. Then put the sentences in the correct place in the invitation and the reply.
a) there/ be / I’ll / sure / for     I will be there for sure.​​​​​​​
b) I’m / a / on / party / Saturday / having    I’m having a party on Saturday.​​​​​​​
c) know / let / as soon as possible / me Let me know as soon as possible.​​​​​​​
d) at / it’ll / 19.30 / start    It’ll start at 19.30.​​​​​​​
e) for / to / inviting / your party / thanks / me Thanks for your party inviting to me.
Dear Sara,
I’m having a party on Saturday at my house to celebrate the end-of-term and the beginning of summer. It’ll start at 19.30​​​​​​​ and go on until about 23.00.
I hope you can make it.
Love
Tina
PS Let me know as soon as possible​​​​​​​ whether you can come.
Hi, Tina!
Great to hear from you.
Thanks for your party inviting to me. I will be there for sure.
Should I bring anything?
Sara

8. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Tutku Yayıncılık 1. Ünite The Classroom Sayfa 11 Soruları ve Cevapları

7- Choose a party from the box and make notes for an invitation.
beach party barbeque birthday party end-of-term party
fancy dress party Halloween party New Year’s Eve party slumber party
Occasion? 
When?
Where?
Entertainment plans?

8- Write a party invitation to a friend. Use your notes from Activity 7.

Kendiniz yapmalısınız.
9- Write a note replying to Tina’s invitation in Activity 6.
● Thank Tina for the invitation.
● Accept or refuse the invitation.
● If no, explain why you can’t go.
● If yes, ask a question about the party (e.g. clothes? bring something? activities?).
(örnektir)
Hi, Tina!
Great to hear from you. Thanks for your party inviting to me.
Yes, I will be there for sure. Should I bring anything? And What about clothes?

Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıkla

Bütün Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları İçin Tıkla