8. Sınıf Dörtel Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 155

Kıymetli öğrencilerimiz 8. Sınıf Dörtel yayınları Türkçe Çalışma kitabının tüm sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Sözcüklerle ilgili sorularda doğrudan ve dolaylı anlamları hatırlama hangi anlamlarda kullanıldığını belirleme ve sözcüklerin seçilme nedenlerini görme bu tip soruların doğru cevaplarını bulmak açısından önemlidir. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Etkin okuma başlığı altında paylaşılacak teknik “İSOAT” şeklinde kodlanmış olan yoldur.anlaşılacağı kodlamanın her harfi bir aşamayı temsil etmektedir. Aşamaları kısaca açıklamak gerekirse İncele: Okunacak konunun ana alt başlıkları konuların ilk son paragrafları gözden geçirilir ama konu bütünüyle okunmaz.

Sizler için diğer tüm sayfaları hızlıca sayfamıza eklemek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

8. sınıf Dörtel Yayıncılık Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 153-154-155-156-157, Karanfiller ve Domates Suyu metni etkinlik cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.

 ⇒ Karanfiller ve Domates Suyu Metni Cevapları Sayfa 153 ⇐

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

1. Karanfilgillerden güzel renkli çiçekler açan bir süs bitkisi. KARANFİL
2. Yağmur suyu biriktirmeye yarayan yer altı su deposu. SARNIÇ
3. Yaprakları tüylü, çiçekleri salkım durumunda, vitamince zengin, kırmızı, ürünü için
yetiştirilen bir bitki. DOMATES
4. Tarlanın tohum ekmek için saban iziyle bölünen bölümlerinden her biri. EVLEK
5. Güneyden veya güneybatıdan esen ve bazen yağış getiren yerel rüzgâr, kaba yel. LODOS
6. En çok el ve ayağın sürekli sürtünmelere uğrayan noktalarında üst derinin kalınlaş­ması ve sertleşmesiyle oluşmuş deri. NASIR
7. Dalından yeni koparılmış, tazeliği üstünde, daha büyümemiş. KÖRPE
8. Süpürge otu. FUNDA
9. Yerleşim merkezi, insan oturan, şeneltilmiş (yer). MESKUN
10. Gün hesabıyla veya her gün ödenen para, yevmiye. GÜNDELİK

8. Sınıf Dörtel Yayıncılık Karanfiller ve Domates Suyu Metni Etkinlik Cevapları - Bulmaca

8. Sınıf Dörtel Yayıncılık Karanfiller ve Domates Suyu Metni Etkinlik Cevapları – Bulmaca


⇒ Karanfiller ve Domates Suyu Metni Cevapları Sayfa 154 ⇐

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki deyimlerin anlamlarını yazınız. Bu deyimleri birer cümlede kullanınız.

İçine sindirmek
Anlamı: Benimsemek, kabullenmek.
Cümle: Bu bahçe duvarı pek içime sinmedi.

Karşı koymak
Anlamı: Boyun eğmemek.
Cümle: Türk milleti, Kurtuluş Savaşı’nda düşman kuvvetlerine azimle karşı koydu.

Dağ gibi yığılmak
Anlamı: Çok büyük, çok iri, çok birikmek.
Cümle: İşçilerin attığı toprak kısa zamanda dağ gibi yığıldı.

3. ETKİNLİK

Hikâyenin unsurlarını (olay, yer, zaman, varlık ve şahıs kadrosu) belirleyip yazınız.

Olayın Geçtiği Yer: Köylük yerde küçük bir çam ormanı.

Olayın Yaşandığı Zaman: Geçmiş zaman.

Hikayenin Kahramanları: Kör Mustafa, yazar, köylüler.

Hikayede Anlatılan Olay: Kör Mustafa isimli bir köylünün taşlık bir alanı azmiyle taşlardan temizleyip tarla yapması.


⇒ Karanfiller ve Domates Suyu Metni Cevapları Sayfa 155 ⇐

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metindeki olayın planını belirleyerek aşağıya yazınız.

Giriş bölümünde yazar insanlar hakkında düşüncelerini anlatıyor.

Gelişme bölümünde yazar köyü ve Kör Mustafa’yı tanıtıyor. Fundalıktan bahsediyor. Mustafa’nın taşlık bir fundalık alanı azimle taşlardan nasıl temizlediğini, o alanı nasıl tarlaya dönüştürdüğünü anlatıyor.

Sonuç bölümünde yazar okurlara seslendiyor. Karanfillerin, içilen domates sularının arkasında nasıl bir azim olduğunu anlatıyor.

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden öznel ve nesnel yargılara örnekler bulup yazınız.

Öznel Yargılar:

— Gözümde, milyonu olsa da kalp para ile metelik etmez.
— Ba­na bir kam­bu­ru ha­tır­la­tı­yor bu göz, tu­haf de­ğil mi?
— Bu korkunç mücadeleye üç evlek toprak için Mustafa’dan başka bizim köyde kimse girişemezdi.

Nesnel Yargılar:

— Bir gö­zü so­la doğ­ru bi­raz kay­mıştı.
— Kör Mus­ta­fa, bah­çe­ler­de ça­lı­şır, gün­de­li­ğe gi­der, sar­nıç sı­var, dam ak­ta­rır, ku­yu ka­zar…
— Bütün bu fundalıklar Fino Kilisesi’nin malıdır.


⇒ Karanfiller ve Domates Suyu Metni Cevapları Sayfa 156 ⇐

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Şiirin sizde uyandırdığı hayal, duygu ve düşünceyi dile getiren bir hikâye yazınız.

Bu etkinliği hayal gücünüze göre siz yapabilirsiniz.


⇒ Karanfiller ve Domates Suyu Metni Cevapları Sayfa 157 ⇐

7. ETKİNLİK

Metinde geçen “Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.” atasözünden yola çıkarak bir şiir yazınız.

(örnektir)

BAKARSAN

Her düşen tohum Bahar’a çıkar,
Bulutlar iner, tohumu sular.
Tohum yükselir, Mevlâ’yı arar,
“ Bakarsan bağ bakmasan dağ olur.”

Toprak verdikçe harmanlar yüklü,
Gemiler yüklü, kamyonlar yüklü,
Bankalar yüklü, gerdanlar yüklü,
“ Bakarsan bağ bakmazsan dağ olur.”

Nazır Çiftçi
1964 // Kırşehir. // 05.06.2010 Ankara

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Aralarındaki anlam ilişkilerini (yakın-uzak, sebepsonuç, amaç- sonuç) belirleyip yanlarına yazınız.

8. Sınıf Dörtel Yayıncılık Karanfiller ve Domates Suyu Metni Etkinlik Cevapları - Cümleler

8. Sınıf Dörtel Yayıncılık Karanfiller ve Domates Suyu Metni Etkinlik Cevapları – Cümleler

Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıkla

Bütün Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları İçin Tıkla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir