7. Sınıf Ada Matbaa Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 28

Biricik öğrencilerimiz 7. Sınıf Ada Matbaa yayınları Sosyal Bilgiler Ders kitabının tüm sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Sosyal bilgiler sözel bir ders olduğu için mantıkla ve formülle değil anlama ve yorumlama kabiliyetleri ile öğrenilir Bu yüzden öncelikle anlatılan şeyleri anladığımızdan emin olmalı sonra öğrendiğimiz şeylere de bir yorum yapmayı bilmeliyiz. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. İyi bir okur olmanın, Türkçe dersindeki başarımıza etkisi nedir? TEOG, YGS veya KPSS gibi sınavlarda sorulan Türkçe sorularının yaklaşık % 60’ı okuduğunu yorumlama, değerlendirme, analiz, sentez vb. becerileri sınamaya yöneliktir. Eğer gerçekten iyi bir kitap kurdu iseniz, hızlı ve etkili okuma becerinizi de kullanarak çok kısa sürede bu tür soruları doğru yanıtlamanı mümkündür.

Sizler için diğer tüm sayfaları hızlıca sayfamıza eklemek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İletişim ve İnsan İlişkileri Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Ders Kitabı Ada Yayınları 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri Sayfa 28 İletişim ve İnsan İlişkileri Ünitemizi Değerlendirelim Soruları ve Cevapları

İletişim ve İnsan İlişkileri Ünitemizi Değerlendirelim

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 28 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanının karşısına “D”, yanlış olanının karşısına “Y” yazınız.

 • Cevap:

1. Olumlu iletişim selamla başlar. (D)
2. Televizyon en yaygın kitle iletişim aracıdır. (D)
3. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) bir televizyon programının uyarıları dikkate almaması hâlinde yayını durdurabilir. (D)
4. Basın özgürlüğü, kitle iletişim özgürlüğünü kısıtlar. (Y)
5. Televizyon ve radyo yayınları ile ilgili sorunlarımızı TRT’ye iletmemiz gereklidir. (D)
6. Olumlu iletişimde etkili dinlemenin önemi büyüktür. (D)
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanı ile tamamlayınız. ()
lrade-i Millîye
Tekzip
Basın özgürlüğü
Anadolu Ajansı
Hâkimiyet-i Millîye

 • Cevap:

1 Hâkimiyet-i Millîye Mustafa Kemal’in kurulmasını sağladığı ilk gazetedir.
2 Tekzip düzeltme ve cevap yazılarına verilen addır.
3 Anadolu Ajansı Halide Edip ve Yunus Nadi’nin girişimleri ile kurulmuştur.
4 Basın özgürlüğü olmadığı yerde ifade özgürlüğünden bahsedilemez.

Aşağıdaki soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz. 
1. Aşağıda verilenlerden hangisi iletişimsizliğe neden olan durumlardan biridir?
A) Selam vermek
B) Soru sormak
C) Etkili dinlemek
D) Yargılayıcı konuşmak

 • Cevap: D

2. İnsanlar, toplumu ilgilendiren herhangi bir konuyu basın ve yayın kuruluşları sayesinde öğrenirler. Bu nedenle doğru bilgilerin insanlara ulaştırılmasında basın yayın organlarına önemli görevler düşer. Millî keder ve sevinçlerde toplumu bir arada tutan yegâne güç basın yayındır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi basın yayın organlarının sorumluluklarından biri değildir?
A) Ekonomik kalkınmayı sağlama
B) Doğru haber yapma
C) Millî bilinç kazandırma
D) Toplumu bilgilendirme

 • Cevap: A

3. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde diğerlerine göre daha az kullanılan bir kitle iletişim aracıdır?
A) İnternet
B) Televizyon
C) Telgraf
D) Gazete

 • Cevap: C

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 29 Cevabı

4. Radyo ve televizyon yayınlarının düzenlenmesi ile ilgili kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Basın Konseyi
B) RTÜK
C) Anadolu Ajansı
D) TRT

 • Cevap: B

5. • Hiçbir insan mahkeme kararı olmadan tutuklanamaz.
• Hâkim kararı olmadıkça kimsenin konutuna girilemez.
Bu hakların bulunduğu bir ülkeyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) insanların özgürlükleri vardır.
B) Özel yaşamın korunmasına önem verilmektedir.
C) Vatandaşlar özgür ve güvenli yaşama hakkına sahiptir.
D) İnsanların evlerine hiçbir sebeple girilemez.

 • Cevap: D

6. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurulmasına öncülük ettiği iletişim kuruluşlarından biri değildir?
A) TRT
B) Anadolu Ajansı
C) İrade-i Millîye gazetesi
D) Hâkimiyeti Millîye gazetesi

 • Cevap: A

Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1. Eski dönemlerde kullanılan duman, ıslık, güvercin gibi iletişim araçları ile günümüzdeki iletişim araçları arasında ne gibi benzerlik ve farklılıklar bulunmaktadır? Örnek veriniz.

 • Cevap: Hepsinin ortak noktası insanların iletişimlerini kolaylaştırmak ve birbirleriyle kuracakları iletişimi düzenlemektir. Yine hepsi birer iletişim aracı olmalarından dolayı benzerlik gösterirler. Ancak bazıları çok ilkel iletişim yöntemi iken bazıları çok gelişmiş iletişim tekniğidir. Mesela güvercin ya da dumanla iletişim sınırlı bir alanda yapılırken günümüzde internet sayesinde dünyanın her yeriyle çok hızlı bir şekilde iletişim kurabilmekteyiz.

2. İnternetin gelişimini düşündüğünüzde insanlığın gelecekte ne tür iletişim yöntemlerini kullanacağını tahmin ediniz.

 • Cevap: İnsanlar gelecekte hologram sayesinde canlı şekilde görüntülü konuşacaklardır. Bulundukları her yerden çok hızlı bir şekilde bugün televizyonların yaptığı canlı bağlantılar gibi iletişim kurabileceklerdir.

3. Bir sabah kalktığınızda ülkenizdeki tüm basın-yayın organlarının kapatıldığını öğrendiğinizde hangi duyguları yaşarsınız? Böyle bir durum sizi nasıl etkiler?

 • Cevap: Çok üzülürüm ve de endişe duyarım. Çünkü halkın haber alma kaynaklarını kapatmak demek her türlü yolsuzluğun haksızlığın yapılabileceği bir ortam anlamına gelmektedir. Bundan dolayı olumlu düşünceler olmaz bende.

4. Günlük yaşamınızda karşılaştığınız iletişim sorunları nelerdir? Örnek veriniz.

 • Cevap: Genelde karşıdakinin beni dinlemesi ya da ortak bir anlayış dili geliştirememekten ötürü bazen iletişim kurmakta zorluklar yaşayabiliyorum. Bunun yanında büyüklerimle bazen kuşak çatışması yaşayabilmekteyim.

5. İletişim özgürlüğü ile özel hayatın gizliliği arasında bağlantı kurunuz. Bu durumu basın özgürlüğü ile karşılaştırarak yorumlayınız.

 • Cevap: İletişim özgürlüğü ancak başkalarının özel haklarını ihlal etmediği ya da başkalarının özel yaşamı ile özgürlüğüne müdahale etmediği sürece bir sıkıntı yaratmaz. İnsanları ilgilendiren her alanda haber yapılabilir. Ancak iş özel hayatın mahremiyetine girdiğinde orada dur denilmelidir.

6. Günümüzde kitle iletişim araçlarının bu kadar yaygın olmasında teknolojik gelişmelerin etkileri nelerdir? Açıklayınız.

 • Cevap:Teknoloji o kadar gelişti ki telefonlarımızı bile düşündüğümüzde artık günlük hayatta ne kadar hızlı bir şekilde iletişim kurabildiğimizi görebiliriz. Artık internet ve telefonlarımız sayesinde tek tuşla dünyanın her yerindeki bir kişiyle rahatça iletişim kurabilmekteyiz.

7. İnsanların sadece kendi özgürlüklerine dikkat edip diğer insanların özgürlüklerini dikkate almamaları ne tür sorunların ortaya çıkmasına neden olur? Açıklayınız.

 • Cevap: Büyük sorunlar çıkar. Çünkü başkalarının özgürlüğüne müdahale edersek başkaları da bizim hayatımıza müdahalede bulunur. Bu da büyük bir kaosun yaşanmasına neden olur. Böyle bir durumu hiç kimse istemez.

8. Kitle iletişim araçlarını denetleyen kurumlar olmazsa ne tür sorunlar yaşanabilir? Niçin?

 • Cevap: Bu araçlar istedikleri gibi yayın yaparlardı.İnsanların özel hayatlarını hiçe sayan durumlarla karşılaşabilirdik. Bu da hem suçların artmasına hem de insanların birbirleriyle kavga etmelerine neden olurdu.

“7. Sınıf Ada Matbaa Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 28” için 16 yorum

 1. Bencede çok guzel.Her işeme yaradı kontrol ederken ve yapamadıgım yerlerde yardımcı oldunuz.Tesekkurler…

 2. Vallahi efsane güzel yani saolun
  Kontrol ederken çok yardımcı veya yapamadigim yerlerde .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir