7. Sınıf Ada Matbaa Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 187 Yanıtlar (Tamamı)

Biricik öğrencilerimiz 7. Sınıf Ada Matbaa yayınları Sosyal Bilgiler Ders kitabının tüm sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Sosyal bilgiler sözel bir ders olduğu için mantıkla ve formülle değil anlama ve yorumlama kabiliyetleri ile öğrenilir Bu yüzden öncelikle anlatılan şeyleri anladığımızdan emin olmalı sonra öğrendiğimiz şeylere de bir yorum yapmayı bilmeliyiz. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Zamanınızı en verimli şekilde idare edin. Haftalık ders planı düzenleyin ve gereken zaman dilimlerini günlük çalışmalarınıza göre belirleyin. Bu yöntem notlarınızın artmasında da yardımcı olacaktır. Elinizden geldiği kadar kurduğunuz plana bağlı kalmaya çalışın ancak kendinize vakit ayırmayı da sakın unutmayın. Düzenlemiş olduğunuz haftalık ders programında günlük yaptığınız her şeyi eklemeyi unutmayın örneğin yemek, ailenizle ve arkadaşlarınızla vakit geçirmek.

Sizler için diğer tüm sayfaları hızlıca sayfamıza eklemek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ülkeler Arası Köprüler Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Ders Kitabı Ada Yayınları 7. Ünite Ülkeler Arası Köprüler Sayfa 186, 187 Ülkeler Arası Köprüler Etkinlik Soruları ve Cevapları

Ülkeler Arası Köprüler

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 186 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanının karşısına “D”, yanlış olanının karşısına “Y” yazınız.

 • Cevap:

1. I. Dünya Savaşı Avusturya-Macaristan veliahtının öldürülmesiyle başlamıştır. D
2. I. Dünya Savaşı’na sadece Avrupa ülkeleri katılmıştır. Y
3. Hava kirliliği sadece insanları etkiler. Y
4. UNESCO Dünya’daki sağlık sorunlarıyla ilgilenir. Y
5. Selimiye Camisi, İstanbul’da yer alan tarihî miraslarımızdan birisidir. Y
6. Ortak miras ögelerini korumak ve yeni nesillere aktarmak yalnızca devletin görevidir. Y

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanı ile tamamlayınız.
küresel sorun
Almanya
İngiltere
sömürgecilik
milliyetçilik

 • Cevap:

1. I. Dünya Savaşı’nın başlamasına neden olaylardan biri de Fransız İhtilali’yle ortaya çıkan milliyetçilik   akımlarıdır.
2 .Almanya..I. Dünya Savaşı’na katılan ittifak Devletlerinden biridir.
3 .İngiltere..I. Dünya Savaşı’na katılan İtilaf Devletlerinden biridir.
4. Doğal kaynakların aşırı ve yanlış kullanılması, tahrip edilmesi çevrenin dengesini olumsuz yönde etkiler ve .küresel sorunların ortaya çıkmasına neden olur.

Aşağıdaki soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

1. Dünya tarihinin önemli olaylarından bazıları aşağıda verilmiştir. Bunlardan hangisi, I. Dünya Savaşı’nın başlamasında etkili olmamıştır?
A) Fransız İhtilali B) Reform hareketleri C) Sanayi inkılabı D) Aşırı silahlanma

 • Cevap: B

2. Mevlâna’nın yaşamının önemli kısmını geçirdiği ve türbesinin bulunduğu ilimiz hangisidir? 
A) Edirne B) Konya C) İstanbul D) Adana

 • Cevap: B

3. “Sanatın her dalı insan içindir, tiyatro ise insanın ta kendisidir.” sözleriyle Atatürk neyi ifade etmiştir?
A) Tiyatronun sanat olmadığını
B) Tiyatronun güzel sanatların en mükemmeli olduğunu
C) Tiyatronun ilk çağlardan bu yana süregeldiğini
D) Tiyatronun insanın bir aynası olduğunu

 • Cevap: D

4. “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.”
Anayasa’mızda yukarıdaki gibi ifade edilen hak aşağıdakilerden hangisidir?
A) Korunma hakkı B) Sağlık hakkı C) Çevre hakkı D) Yaşama hakkı

 • Cevap: C

5. Aşağıdakilerden hangisi küresel sorunlarla ilgilenen kuruluşlardan biri değildir?
A) Dünya Sağlık Örgütü B) UNICEF C) Avrupa Birliği D) UNESCO

 • Cevap: C

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 187 Cevabı

6. I. Dünya Savaşı sonunda;
I. Avusturya-Macaristan Imparatorluğu’nun parçalanması ve toprakları üzerinde yeni devletlerin kurulması
II. Almanya’da krallığın yıkılarak cumhuriyetin ilan edilmesi
III. Avrupa haritasının yeniden çizilmesi
IV. Dünya barışını korumak amacıyla Milletler Cemiyetinin kurulması
Durumlarından hangisi veya hangileri, savaştan yenik çıkan devletlerin toprak kaybettiğinin bir göstergesidir. 
A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I-III D) I-II-III

 • Cevap: C

7. Çanakkale Savaşlarında Mustafa Kemal, 19. Tümen Komutanlığı, Arıburnu Kuvvetleri Komutanlığı ve Ana- fartalar Grup Komutanlığında görev alarak büyük başarılar kazandı. Ummadıkları bir direnişle karşılaşan itilaf Devletleri geri çekilmek zorunda kaldılar. Çanakkale ruhu ulusal mücadele ruhunun da başlangıcı oldu. Bu bilgilere göre Çanakkale Savaşlarının sonuçlarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Emperyalist güçler ağır bir darbe yemiştir.
B) Mustafa Kemal askerî dehasını tüm dünyaya göstermiştir.
C) Batılı devletlerin Osmanlı Devleti üzerindeki baskısı sona ermiştir.
D) Bağımsızlık mücadelesinin başlamasında etkili olmuştur.

 • Cevap: C

8. Atatürk: “Efendiler! Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz. Hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatçı olamazsınız.” demiştir. Atatürk’ün bu sözünden çıkartılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ulusların kalkınmasında güzel sanatların büyük katkısı vardır.
B) Milletvekilleri ve politikacılar mutlaka sanatçılardan seçilmelidir.
C) Ülke sorunlarının çözümünde sanatçıların görüşleri alınmalıdır.
D) Sanatçı olabilmek için yetenek ve özel bir eğitim gereklidir.

 • Cevap: D

9. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde daha az karşılaştığımız küresel sorundur?
A) Volkanik patlamalar B) Açlık ve yoksulluk C) Su kirliliği D) Hava kirliliği

 • Cevap: A

10. Aşağıdakilerden hangisi insanlığın ortak miras ögelerinin özelliklerinden biri değildir?
A) İnsanların yüzyıllar boyu süren birikimleri sonucu oluşmuştur.
B) Sadece üzerinde yaşayan milletlere aittir.
C) Bütün insanlar ortak miras ürünlerinden yararlanma hakkına sahiptir.
D) Ortak mirasa katkıda bulunmak tüm insanlığın yararınadır.

 • Cevap: B

Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1. I. Dünya Savaşı’nın meydana gelmesinde Avrupa’da Osmanlı Devleti’ndeki hangi gelişmeler etkili olmuştur?

 • Cevap: Osmanlı devleti önce tarafsızlığını ilan etti. Almanya Osmanlı’nın jeopolitik konumundan yararlanarak yeni cephelerin açılmasını sağlamak ve halifelik sıfatından yararlanmak için savaşa girmesini istedi. Osmanlı’da kaybettiği toprakları geri kazanmak için ve de eski gücünü yeniden kazanmak için savaşa girdi.

2. I. Dünya Savaşı’nın Türk milleti açısından en önemli sonucu nedir?

 • Cevap: Mustafa Kemal’in tarih sahnesine çıkması ve sonrasında başlatılan Kurtuluş Mücadelesi ile beraber Türkiye Cumhuriyetinin kurulması olmuştur.

3. Çanakkale Savaşları, ülkemizin geleceğini nasıl etkilemiştir?

 • Cevap: Çanakkale Zaferi’nin kazanılması sonucu Rusya’nın ihtilal hareketleriyle çalkalanıp; gizli anlaşmaları açıklayıp savaştan çekilmesi yanında bir de İngiliz ve Fransızlarla giriştiği siyasal rejim mücadelesi vardır ki bu Milli Mücadelemiz için büyük şans olmuştur. Ülkesini işgalden kurtarmak için savaşan Türkiye ile yeni rejimini koruma mücadelesi veren Bolşevik Rusya aynı düşmanla savaşmak durumunda olduklarından birbirlerinin doğal müttefikleri olmuşlardır. Böylece Rusya bir düşman olmaktan çıkmış, hatta art niyetleri bulunsa bile Anadolu’daki harekete silah, cephane ve para yardımlarında bulunmuştur. Bu yardımların menşei konusunda çeşitli görüşler olsa da sonuçta yardımlar Ruslar eliyle bize ulaşmıştır. İçinde bulunulan ortamın mecbur kıldığı bu dostluk savaş bitip de her ülke kendi seçimini özgürce yapabildiği zamana kadar sürmüştür.

4. Hava kirliliğini ortadan kaldırmak ya da azaltmak için neler yapılabilir?

 • Cevap:Sanayi alanlarında bacalara filtreler takılmalıdır.

  *Sanayi alanlarında atık bırakma saatlerine dikkat edilmelidir.

  *Araçların egzozlarına filtreler takılmalıdır.

  *Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalıdır.

  *Şehirlerde hava sirkülasyonu olacak şekilde binalar inşa edilmelidir.

  *Toplu taşıma araçlarının kullanılmasına özen gösterilmelidir.

  *Yeşil alanlar arttırılmalıdır.

  *Ormanlık alanlar çoğaltılmalıdır.

  *Çevre kirliliği hakkında bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır.

5. Küresel sorunların çözümü için neler yapabilirsiniz?

 • Cevap:   İnsanları bilinçlendirme faaliyetleri yapabiliriz.*Uluslararası zeminde ortak platformlarda kanunlar çıkarttırabiliriz.

  *Sorunlarla mücadele için vakıf ve dernekler kurabiliriz.

  *Vakıf ve derneklere yardımlar yapabiliriz.

  *Küresel sorunları eğitim ve öğretim gündemine getirebiliriz.

  *Küresel sorunların duyulması ve farkına varılması için propaganda süreçleri düzenleyebiliriz

6. Toplumsal açıdan sanat neden önemlidir?

 • Cevap: Sanat için, insana özgü duyguların, düşüncelerin türlü araç ve gereçlerle anlatımı, dışa vurumudur diyebiliriz. Güzellikler sanatla yaratılır. Yaşamı yüceltmek, daha anlamlı kılmak sanatla olanaklıdır. Sanat insana yaşamının her kesiminde güç ve zevk verebilir.

7. İnsanlığın ortak mirası olarak neler nitelendirilebilir?

 • Cevap:  Ortak miras, insanlığın yüzyıllarca süren çabası ve birikimi sonucu oluşmuştur. İnsanlar bu mirası oluşturmamış olsaydı doğaya egemen olamazdı. İnsanlar bugünkü iyi yaşam koşullarına kavuşamazdı. Ortak miras ürünleri insanların yaşamını kolaylaştırır. Daha gelişmiş uygarlıkların temelini oluşturur. Ortak mirasın zenginleşmesi ve gelişmesi insanın değeri, özgürlüğü, eşitliği, hakları ve mutluluğunun da geliştirilmesini sağlamıştır.

8. Tarihî ve doğal varlıkların, edebi eserlerin gelecek nesillere aktarılabilmesi için bize düşen görevler nelerdir?

 • Cevap: Doğal anıt ve yapılara genelde turistik amaçlarla bakılıp bu tür yapıların maddi yönden kazançları ön plana alınmakta. Bu nedenle bu tür yapıları sadece devletin çeşitli kurumlarınca korunması gerektiği düşünülmektedir. Bu şekildeki bir düşünce oldukça yanlıştır ,tamam bu tür yapılar önce devlet korumasına alınmalı ama kişisel olarak da yapılması gerekenler vardır. Bu nedenle burada bakanlar kurulu kararıyla resmi gazetede yayınlanan bildiri veriyoruz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir