7. Sınıf Ada Matbaa Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 171

Biricik öğrencilerimiz 7. Sınıf Ada Matbaa yayınları Sosyal Bilgiler Ders kitabının tüm sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Sosyal bilgiler sözel bir ders olduğu için mantıkla ve formülle değil anlama ve yorumlama kabiliyetleri ile öğrenilir Bu yüzden öncelikle anlatılan şeyleri anladığımızdan emin olmalı sonra öğrendiğimiz şeylere de bir yorum yapmayı bilmeliyiz. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Çalışmanızın bitiminde kendinize hak ettiğiniz ödülü zevkle verin ve hayalinizi zevkle kurun. Ders çalışırken hayale dalarsanız ve bunu kendinize ödül olarak verecek şekilde ayarlayamıyorsanız ikinci öneri olarak kurduğunuz hayale devam edip bitirmenizdir. Hayalinizi bitirdiğiniz zaman tekrar derse dönün. Bu hayallerin geri gelmesini önlemenin bir yoludur. 5-10 dk. gibi makul bir süre içinde derse dönemediğinizi fark ederseniz yerinizden kalkın yürüyün, hafif fizik egzersiz hareketleri yapıp kendinizi zihninizi ve hafızanızı değiştirin.

Sizler için diğer tüm sayfaları hızlıca sayfamıza eklemek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Büyük Güçlerin Savaşı Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Ders Kitabı Ada Yayınları 7. Ünite Ülkeler Arası Köprüler Sayfa 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 Büyük Güçlerin Savaşı  Etkinlik Soruları ve Cevapları

Büyük Güçlerin Savaşı

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 164 Cevabı

I. Dünya Savaşı’nın nedenleri sizce neler olabilir?

 • Cevap:
 • Ham madde ve sömürge arayışı.
 • İngiltere ve Almanya arasındaki ekonomik rekabet.
 • Silahlanma yarışının hızlanması.
 • Fransız ihtilalinin getirdiği milletçilik akımının etkisi.
 • Fransızların alsos-loren bölgesini Almanlardan geri almak istemesi.
 • Devletler arası bloklaşma.

Yandaki haritaya göre en fazla sömürgeye sahip ülke hangisidir?

 • Cevap: İNGİLTERE

Almanya’nın diğer büyük Avrupa ülkelerine göre daha az sömürgeye sahip olması ne gibi sonuçlar doğurmuş olabilir?

 • Cevap: Almanya’nın da İngiltere ve Fransa kadar sömürgeye ihtiyacı vardı. Nihayetinde sanayi ülkelerinin büyük miktarda ham maddeye ihtiyacı vardı. Onu besleyecek sürekli ve düzenli bir ham madde akışı olmadan sanayi çalışamazdı. Üstelik bunun sömürgelerden sağlanması, ham maddenin ucuza gelmesine neden oluyordu. Mısırın pamuğu mesela, İngiltere’nin tekstil sanayini besliyordu. Sömürge kazanabilmek için diğer sömürgeci devletlere savaş açmıştır.

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 165 Cevabı

Karikatürde Osmanlı askeri niçin uyur vaziyette gösterilmiş olabilir?

 • Cevap: Çünkü Osmanlı artık derin gaflet uykusundan uyanmıştır. Geçmişte zaferler yazan şanlı ordu yenden toparlanma ve kendisine düşmanlık edenlere gereken cevabı vermeye başlamıştır.

Karikatürdeki uyarıyı kim yapmış olabilir?

 • Cevap:  Avusturya-Macaristan, Rusya, Almanya. Çünkü karikatürdeki ülkeleri kışkırtan devletler bunlardır.

Karikatüre göre Osmanlı Devleti’ni rahatsız eden ülkeler hangileridir?

 • Cevap: Sırbıstan, Bulgaristan, Yunanistan, Avusturya-Macaristan, Rusya, Almanya

Balkan Savaşları’nın çıkmasında Fransız İhtilali’nin nasıl bir etkisi olabilir?

 • Cevap: Büyük rolü olmuştur. Çünkü Fransız Devrimiyle beraber bütün dünyaya yayılan ulusçuluk ve milliyetçilik akımları Osmanlı gibi çok uluslu imparatorlukları doğrudan etkilemiştir.

Trabusgarp ve Balkan Savaşları sonrasında Osmanlı Devleti’nin yıkılacağını düşünen Fransa, Ingiltere ve Rusya nasıl bir tutum içerisinde olabilir?

 • Cevap: Osmanlının topraklarını paylaşma planları kurmuşlardır. Osmanlıyı hasta adam olarak nitelendirmişlerdir.

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 166 Cevabı

Balkan Savaşları sonucunda Osmanlı Devleti nereleri kaybetmiştir? Yukarıdaki haritalardan da yararlanarak söyleyiniz.

 • Cevap:1. Balkan Savaşının Sonucunda Kaybedilen Topraklar

  – Osmanlı balkanlardaki son toprağını kaybetti.

  – Bulgaristan, Edirne ve Kırklareli’ni aldı.

  – Ege adaları kaybedildi (Gökçeada ve Bozcada hariç)

  – Arnavutluk bağımsızlığını ilan ederek Osmanlı Devletinden ayrıldı. Arnavutluk bağımsızlığını ilan eden son balkan devleti oldu ve İslamcılık politikası yara aldı)

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 167 Cevabı

I. Dünya Savaşı’nı hazırlayan nedenler nelerdir? Savaş öncesinde tarafsız olup itilaf Devletleri yanında savaşa giren ülkeler hangileridir? Harita üzerinde gösteriniz.

 • Cevap:  Ham madde ve sömürge arayışı.İngiltere ve Almanya arasındaki ekonomik rekabet.

  Silahlanma yarışının hızlanması.

  Fransız ihtilalinin getirdiği milletçilik akımının etkisi.

  Fransızların alsos-loren bölgesini Almanlardan geri almak istemesi.

  Devletlerarası bloklaşma.

  Avusturya’nın ve Rusya’nın balkanlar üzerindeki çıkar çatışmaları.

  Siyasi birliğini geç tamamlayan Almanya ve İtalya’nın siyasi dengeleri değiştirmesi.

Savaş öncesinde tarafsız olup ittifak Devletleri yanında savaşa giren ülkeler hangileridir? Harita üzerinde gösteriniz.

 • Cevap: Portekiz, Sırbistan, Belçika

Savaş öncesi ittifak Devletleri yanında yer alan italya’nın savaşın başında taraf değiştirmesinin nedenleri neler olabilir?

 • Cevap: Çünkü çıkarları diğer devletlerin çıkarlarıyla ters düşmüştür. Bundan dolayı kendi çıkarlarına daha uygun olan tarafa geçmiştir.

Osmanlı Devleti niçin önce Ingiltere ve Fransa ile ittifak arayışına girmiş olabilir?

 • Cevap: 19. yüzyıl boyunca varlığını denge politikası izleyerek devam ettirmeye çalışan Osmanlı Devleti, 20. yüzyıl başlarında da bu politikayı devam ettirmeye çalışmış ancak başarılı olamamıştır.

Osmanlı Devleti savaş başlangıcında niçin tarafsız kalmaya çalışmış olabilir?

 • Cevap: Çünkü bu savaş sonunda büyük kayıplara girmek istemiyordu. Bunun yanında ekonomisi çökmüştü zaten. Bir de savaşın seyrine göre taraf almak istemiştir.

Osmanlı Devleti’nin sınırları düşünüldüğünde savaşa katılması ne gibi sonuçlar doğurmuş olabilir?

 • Cevap: 1-1.Dünya Savaşı Osmanlı İmparatorluğunun savaşa dahil olmasıyla uzamıştır.
  2-Almanya’nın savaş yükü hafiflemiştir.(özellikle Kafkas Cephesi’nin açılmasıyla)
  3-Yeni cephelerin açılmasıyla savaş daha geniş bir alana yayılmıştır.
  4-Padişah 5. Mehmet Reşat ” Ümmetçilik” anlayışıyla Cihat ilan etmiş, ancak Araplar Cihat çağrısına uymamıştır. Bu da “Milliyetçilik” anlayışının daha çok benimsendiğini göstermiştir.
  5- Osmanlı Devleti Kapitülasyonları ve Düyun-u Umumiye’yi tek taraflı kaldırmıştır.
  6-İngiltere geçici olarak aldığı Kıbrı’ı topraklarına kattığını ilan etmiş ve Osmanlı Devleti’nin satın almış olduğu 2 gemiyi vermeyi reddetmiştir.
  7-Rusya’da Bolşevik İhtilali’nin gerçekleşmesi kolaylaşmıştır. (Çanakkale Cephesi)
  8-Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşına girmesi ile İngiltere Fransa,Rusya ve İtalya gizli antlaşmalar ile Osmanlı topraklarını paylaşmışlardır.

Osmanlı Devleti’nin dış borçlarının Düyun-u Umumiye’ye bırakılması ekonomisi üzerinde nasıl bir etki yapmış olabilir? Açıklayınız.

 • Cevap: Ekonomisi yabancıların eline geçmiştir. Yabancılar da kendi çıkarlarına göre istedikleri kanunları çıkartmışlardır. Halk daha da yoksullaşmış milli servetler ve vergiler hep yabancıların eline geçmiştir.

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 168 Cevabı

Sizce bu cephelerden hangisi Osmanlı Devleti’nin varlığını devam ettirmesi açısından daha önemlidir? Nedenini belirtiniz.

 • Cevap: Bence en önemlisi Çanakkale Cephesidir. Çünkü bu cephede yenilirse İstanbul başta olmak üzere her yer işgal edilecek ve Osmanlı büyük bir yenilgiye uğrayacaktı.

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 169 Cevabı

Çanakkale Savaşı’nın I. Dünya Savaşı’nın seyrine etkileri nelerdir?

 • Cevap: Çarlık Rusyası müttefiklerinden yardım alamayınca Çarlık rejimi yıkıldı.
 • Türklerin Çanakkale Savaşı’nı kazanması I. Dünya Savaşı’nın 2 yıl daha uzamasına neden oldu.
 • Osmanlı Devleti bu savaşta yaklaşık olarak 250.000 kadar yetişmiş insan gücünü kaybetti
 •  Bu savaşlarda M. Kemal ismi ilk kez tarih sahnesine yazıldı ve bir daha silinmemek üzere tarihe adeta kazındı.
 • Bulgaristan İttifak Devletleri yanında savaşa girdi ve böylece Osmanlı Devleti ile Almanya arasında kara bağlantısı sağlanmış oldu.
 • Çanakkale Cephesi Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda başarı sağladığı tek cephe oldu.
 • Türk ordusunun Balkan Savaşları’nda yaşadığı hezimetten dolayı zedelenen ve hatta yok olmaya yüz tutan prestij ve onuru bu zafer ile kurtarılmış oldu.

Çanakkale Savaşı’nın Atatürk’ün başlattığı Millî Mücadele’ye nasıl bir etkisi olmuştur? Atatürk’ün önderliğinin bu savaşın katkıları nelerdir?

 • Cevap: Bu savaşlarda M. Kemal ismi ilk kez tarih sahnesine yazıldı ve bir daha silinmemek üzere tarihe adeta kazındı. (Çanakkale Savaşları, Mustafa Kemal (Atatürk gibi askeri bir dahiyi ortaya çıkardı ve I.Dünya Savaşı’ndan hemen sonra başlayacak olan Kurtuluş Savaşı’nın insanlık tarihine mal olan bu liderini Türk milletine kazandırdı.) Bu savaşlarda gösterdiği üstün başarılardan sonra M. Kemal generallik rütbesine terfi etti.

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 170 Cevabı

Yukarıda söz edilen barış antlaşmalarının hangisi hiçbir zaman yürürlüğe girmemiştir? Niçin?

 • Cevap: Sevr Antlaşması, 1. Dünya Savaşı’ ndan sonra İtilaf devletleriyle Osmanlı devleti arasında imzalanan antlaşmadır. Bunun yerine Osmanlı devletiyle itilaf devletleri arasındaki savaş hali 24 Temmuz 1923’ te imzalanan Lozan Antlaşmasıyla sona ermiştir. her ne kadar Osmanlı devleti savaşı kaybetse de Türk halkının vatan topraklarındaki işgalci kuvvetlere olan tepkisi de antlaşmanın süresinin uzamasına neden olmuştur. Ayrıca Sevr Barışı imzalanmasına rağmen uygulanmadığı için aynı zamanda “ölü doğan” bir antlaşmadır.

I. Dünya Savaşı sonucunda insan kaybının çok büyük olmasının nedenleri neler olabilir?

 • Cevap: Çünkü savaş çok geniş bir coğrafyada yaşanmıştır. Bunun yanında sağlık imkanları çok zayıftır. O dönemde cephelerdeki salgın hastalıklar, sivillerin de hedef alınması gibi etkenlerden dolayı ölü sayısı çok fazladır.

I. Dünya Savaşı başındaki Avrupa haritası ile savaş sonrası haritayı karşılaştırdığınızda sınırlarda ne gibi değişiklikler olmuştur?

 • Cevap: Savaşın doğrudan sonucu olarak Alman, Avusturya-Macaristan, Rus ve Osmanlı İmparatorlukları dağıldı. Avusturya Cumhuriyeti kraliyet topraklarını kendisinden sonra kurulan Çekoslovakya, Polonya gibi ülkelere ve 1929 yılında Yugoslavya adını alan Sloven, Hırvat ve Sırp Krallığı’na terk etti. Ayrıca Güney Tirol, Trieste, Trentino ve Istria’yı İtalya’ya, Bukovina’yı ise Romanya’ya bıraktı. Osmanlı bir çok toprağını kaybetti. Ama işgallere direnen Mustafa Kemal ve silah arkadaşları Türkiye Cumhuriyeti’ni kurdular.

I. Dünya Savaşı başındaki haritada yer almayıp savaş sonrasında ortaya çıkan ülkeler hangileridir?

 • Cevap: AMERİKA / JAPONYA

Savaş Avrupa ülkelerinin ekonomisini nasıl etkilemiştir? Savaş sırasında ölen ve yaralanan askerler düşünüldüğünde savaşın toplumsal sonuçları neler olabilir?

 • Cevap: Savaş her anlamda yıkım ve ölüm getiren bir hüzün ve gözyaşı yumağıdır. Aklı başında ülkeler savaşı en son çare olarak görmektedirler. Binlerce, milyonlarca insanın öldüğü, şehirlerin yıkıldığı ve onlarca yıl devam eden sonuçlar doğuran insanlığın icat ettiği en kötü gelişmedir.

Devletleri böylesine büyük savaşlara iten gerekçeler, bu savaşların yapılmasına değer mi? Neden?

 • Cevap: Sonuç ne olacaksa olsun, bir ülkenin özgürlüğü için yapmadığı her savaş cinayettir.

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 171 Cevabı

Milletler Cemiyetinin kurulmasına rağmen II. Dünya Savaşı’nın başlamasının sebepleri neler olabilir?

 • Cevap:  1.I. Dünya Savaşı’nda yenilen devletlerle ekonomik, siyasi, askerî ve hukuki alanlarda ağır şartlar içeren antlaşmalar imzalandı. Bu durum Alman­ya’da hoşnutsuzluğa ve dolayısıyla II. Dünya Savaşı’na neden oldu.2.  I. Dünya Savaşı’ndan sonra sınırların çizilme­sinde milliyetçilik anlayışına dikkat edilmedi. Bu ne­denle etnik çatışmalar ve sınır sorunları ortaya çıktı.

  3.  İtalya Birinci Dünya Savaşı’ndan galip çıkma­sına rağmen amaçlarına ulaşamadı. İtilaf Devletleri tarafından ikinci sınıf bir devlet gibi davranılması İtalya’yı saldırgan bir devlet hâline getirdi. Yönetimi ele  geçiren Mussolini’nin İtalya’yı büyük devlet yapmak  istemesi, II. Dünya Savaşı’nın nedenlerinden biri ol­du.

  4. Uzak Doğu’da imparatorluk kurmaya çalışan Japonya, Avrupa Devletlerini Asya’dan çıkarmak istedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde sadece beş ülkenin veto hakkına sahip olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

 • Cevap: Kesinlikle doğru bulmuyorum. Çünkü bu beş ülke Dünyayı yönetme gücünü kendinde bulmaktadır. Bu da istedikleri her şeyi yapmalarına yol açmaktadır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir