7. Sınıf Ada Matbaa Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 148

Biricik öğrencilerimiz 7. Sınıf Ada Matbaa yayınları Sosyal Bilgiler Ders kitabının tüm sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Sosyal bilgiler sözel bir ders olduğu için mantıkla ve formülle değil anlama ve yorumlama kabiliyetleri ile öğrenilir Bu yüzden öncelikle anlatılan şeyleri anladığımızdan emin olmalı sonra öğrendiğimiz şeylere de bir yorum yapmayı bilmeliyiz. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Etkili ve verimli çalışmanın en önemli öğelerinden biri çalışılacak ortamın düzenlenmesidir.Çalışma ortamı öğrenciyi derse güdüleyici nitelikte olmalıdır. Bir başka anlatımla öğrenci çalıştığı ortamdan zevk almalıdır. O ortamda bulunmak onu rahatsız etmemelidir.

Sizler için diğer tüm sayfaları hızlıca sayfamıza eklemek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cumhuriyetimizin Nitelikleri Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Ders Kitabı Ada Yayınları 6. Ünite Yaşayan Demokrasi Sayfa 148, 149, 150, 151 Cumhuriyetimizin Nitelikleri Etkinlik Soruları ve Cevapları

Cumhuriyetimizin Nitelikleri

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 148 Cevabı

Cumhuriyet yönetimiyle birlikte gelişen millî egemenlik anlayışının Türk milletine kazandırdıkları nelerdir?

 • Cevap:
 • Seçme ve seçilme özgürlüğünü
 • Demokrasiyi yaşayabilme şansını
 • Birey olma özgürlüğünü
 • Vatandaş olma ayrıcalığını kazandırmıştır.

İnsan haklarının ihlal edildiği bir ülkedeki vatandaşların karşılaştığı güçlükler neler olabilir? Söyleyiniz.

 • Cevap: Adaletten yoksun kalırlar
 • Huzur ortamından uzak kalırlar
 • Can ve mal güvenceleri olmaz

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 149 Cevabı

“Ne mutlu Türk’üm diyene!” sözünü açıklayınız.

 • Cevap: Milliyetçilik ait olduğu milletin varlığını sürdürmek ve yüceltmek için çalışmak ve bu çalışmayı gelecek kuşaklara da aktarmaktır. Atatürk’e göre ırkı, düşüncesi ve inancı ne olursa olsun kendini Türk bilen ve Türk hisseden herkes Türk’tür. Bu durum Atatürk’ün milliyetçilik ilkesinin ırkçılık esasına dayanmadığını gösterir. Atatürk, Türk milletini ırk esasına dayandırmadığını, ‘Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türk halkına Türk milleti denir.’ sözüyle ifade etmiştir. Bir insan kökeni ne olursa olsun kendini hangi millete ait hissediyorsa o milletin kimliğini taşıyor demektir. Bu yüzden Atatürk ne mutlu Türk olana değil “Ne Mutlu Türk’üm Diyene!” demiştir.

Adaleti temsil eden kadın figürünün gözlerinin kapalı ve ellerinde teraziyle kılıç olmasının nedeni ne olabilir?

 • Cevap:Adaletin sembolü olarak adalet ve düzen tanrıçası Themis kullanılmaktadır. Themis, Roma mitolojisindeki Iustitia’nın karşılığıdır denilebilir.

  Themis’in “Kadın” ve “Bakire” olması bağımsızlığını sembolize eder.

  Gözlerinin bağlı olması davanın tarafları davacı ve davalıya karşı tarafsızlığını sembolize eder.

  Themis’in elindeki “Terazi” adaleti ve hakların dengeli şekilde dağıtılmasını sembolize eder.

  Themis’in eindeki “Kitap” “Kanun” kitaplarını, adaletin kanunlara uygun şekilde dağıtımını sembolize eder.

  Themis’in elindeki “Kılıç” adaletin verdiği hükümlerin yerine getirilmesini, aksi halde kılıç zoruyla adaletin tecellisinin sağlanacağını (icra edileceğini) anlatır.

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 150 Cevabı

Yanık Köy halkının taş ocağının yapımını durdurmak istemesinin nedeni ne olabilir?

 • Cevap: Yıllardır köy halkının kanayan yarası haline gelen taş ocaklarına, bir yenisinin daha açılması eklenince köy halkı çileden çıktı. Hazırladıkları pankart ve dövizlerle, birlikte taş ocakları mevkiine gelen köy halkı yürüyüş yaptı.

Senin yaşadığın yerde de çevreye zarar verecek bir faaliyet olursa karşı çıkar mısın? Neden?

 • Cevap: Kesinlikle karşı çıkarım çünkü yaşadığım yere zarar verecek her ne olursa olsun karşı çıkarım. Yaşadığım yeri korumak kollamak temiz tutmak benim en önemli görevlerimdendir.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu hangi amaçla kurulmuştur? Bu kurumun kuruluş amacı devletin hangi özelliğiyle ilgilidir?

 • Cevap:Türkiye’de yoksul ve korunmaya muhtaç çocuklara ve ailelere bakım, eğitim, sağlık, kültür hizmetlerini sistemli bir biçimde sunmak için oluşturulmuş bir kurum olan SHÇEK, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, 30 Haziran 1921’de Ankara’da kurulan Himaye-i Etfal Cemiyeti (HEC), 1980 yılında dernek statüsünden çıkarak “devlet kurumu” haline gelmiştir.

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 151 Cevabı

Ülkemizde farklı dinlere ait ibadet yerlerinin bulunması nasıl yorumlanabilir?

 • Cevap: Geçmişten beri süregelen hoşgörü anlayışını ortaya koymaktadır. Türkler himayeleri altında yaşayan herkese eşit mesafede ve inançlarına saygı duyacak şekilde yaklaşmışlardır.

Laikliğin vatandaşlarımıza tanıdığı hak ve özgürlükler nelerdir?

 • Cevap: İnananların ibadetlerini kendi dilleriyle yapmalarını doğal bir hak olarak gören Mustafa Kemal’in, aydın din adamlarıyla yaptığı görüşmelerden sonra, 3 Şubat 1928′de hutbelerin Türkçe okunmasının kabul edilmesini, dualar ve ezanın Türkçeye çevrilmesi alışmaları izledi. 5 Şubat 1937′de Anayasa’nın ikinci maddesinde laiklik ilkesine yer verilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin laik bir devlet olduğunun yazılmasıyla, laiklik devrimi tamamlanmış oldu.

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethinden sonra farklı inanıştaki kişilere gösterdiği anlayış Türklerin hangi özelliğini gösteriyor?

 • Cevap: Geçmişten beri süregelen hoşgörü anlayışını ortaya koymaktadır. Türkler himayeleri altında yaşayan herkese eşit mesafede ve inançlarına saygı duyacak şekilde yaklaşmışlardır.

Anayasa’mızın yukarıdaki ilk altı maddesine göre devletimizin dayandığı esaslar nelerdir?

 • Cevap: Ortak yaşanmış tarih (Milli tarih bilinci)
  Vatan ve millet sevgisi
  Milli dil (Türkçe)
  Bağımsızlık ve özgürlük
  Milli egemenlik
  Milli kültür
  Çağdaş bir toplum oluşturmak
  Türklük bilincine sahip olmak (Türk Milletine inanmak ve güvenmek)
  Milli birlik ve beraberlik
  Vatanın bütünlüğü

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir