7. Sınıf Ada Matbaa Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 126

Biricik öğrencilerimiz 7. Sınıf Ada Matbaa yayınları Sosyal Bilgiler Ders kitabının tüm sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Sosyal bilgiler sözel bir ders olduğu için mantıkla ve formülle değil anlama ve yorumlama kabiliyetleri ile öğrenilir Bu yüzden öncelikle anlatılan şeyleri anladığımızdan emin olmalı sonra öğrendiğimiz şeylere de bir yorum yapmayı bilmeliyiz. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Tekrarlar Yaparak Unutmayı Önleyiniz Öğrenilenler zamanla unutulabilir. Unutmayı önlemenin iki yolu vardır. Bunlardan biri öğrenilen bilgileri yeri geldikçe kullanmak, diğeri de aralıklı olarak tekrar etmektir. Öğrenciler öğrendiklerini yeri geldikçe kullanırken hem bunların işe yaradığını görecekler, hem de yeni bilgiler edinmeye motive olacaklardır.

Sizler için diğer tüm sayfaları hızlıca sayfamıza eklemek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

 

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Değişen Ticaret Yolları Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Ders Kitabı Ada Yayınları 5. Ünite Ekonomi ve Sosyal Hayat Sayfa 122, 123, 124, 125, 126, 127 Değişen Ticaret YollarıEtkinlik Soruları ve Cevapları

Değişen Ticaret Yolları

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 122 Cevabı

1. Tarihteki önemli ticaret yolları hangileridir? Araştırınız.

 • Cevap:

İPEK YOLU: Çin’den başlayarak Anadolu ve Akdeniz üzerinden Avrupa’ya kadar uzanır.

BAHARAT YOLU: Baharat yolu iki koldan giderdi.Biri Orta Asya üzerinden İpek Yolu,diğeri Hindistan ve Seylan’dan Kızıldeniz’deki Akabe Körfezine ,Yemen Kıyılarına ve Basra Körfezine giden deniz yoluydu. Burada önemli nokta Ümit Burnu’nun bulunması ve Kristof Kolomb’un Batı Hint adalarına ve Macellan’ın Doğu Hint adalarına giden yeni yollar bulması ile Baharat Yolu’nun öneminin azalmış olmasıdır.

KÜRK YOLU: Hazar ve Bulgar ülkelerinden başlayıp, Ural, Sibirya’ya ve Altaylar üzerinden Çin’e ulaşan yoldur. İpek Yolu’na kuzeyden paralel uzanmaktadır.

EGNATİA YOLU: Bu yolun ismi pek fazla duyulmamıştır ama aklımızda bulunmalı.Bu yolu Roma Cumhuriyeti kurmuştur.Arnavutluk’tan Selanik’e uzanır.

2. Topraklarından ticaret yollarının geçmesinin bir ülkeye ne gibi faydaları olabilir?

 • Cevap:  İpek ve Baharat yollarının o dönem için dünyanın sahip olduğu en önemli iki ticaret yolu olduğu göz önünde bulundurulduğunda, sahip olduğu bu avantajın Osmanlı ekonomisine ciddi anlamda büyük getirileri olduğunu da söyleyebiliriz.

Yandaki haritayı inceleyiniz. Sizce ülkemizdeki bir beyaz eşya üreticisi İstanbul’dan Hollanda’ya hangi ulaşım araçlarını kullanarak ticaretini gerçekleştirebilir? Seçtiğiniz ulaşım aracına göre bu ticaretten başka hangi ülkeler ekonomik gelir elde ederler? Yaptığı ticarette hangi iş kolları görev alır?

 • Cevap: Önce Bulgaristan sonra Sırbistan oradan da Hollanda’ya kadar kara yolu ile götürebilir. Bu da yol üstündeki ülkelerin ciddi bir gümrük geliri elde etmesi demektir.

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 123 Cevabı

Yukarıdaki haritaya göre İpek Yolu nereden başlayıp nerede bitmektedir?

 • Cevap: Coğrafik olarak bölgelere ayrılan ticaret yolları kara ve deniz üzerinde kesintisiz bir güzergah oluşturmaktaydı. Tarihin en önemli ticaret yolları İpek ve Baharat Yolları’dır. İpek Ticaret Yolu, İstanbul’un fethiyle, Baharat Ticaret Yolu da Mısır’ın fethiyle Osmanlı Devleti’nin hakimiyetine geçmiştir. İpek Yolu üzerinde daha çok ipek ticareti yapıldığı için bu ismi almıştır. İpek Yolu Çin’debaşlar ve İstanbul’da biter. İstanbul’dan bütün Avrupa’ya açılır.

Günümüzde İpek Yolu’nun geçtiği ülkeler hangileridir?

 • Cevap: İpek Yolu Çin, Hindistan, Özbekistan, Afganistan, İran, Türkiye Trakya üzerinden kara yolu ile Avrupa’ya giderlerdi.  Günümüzde aynı ülkelerden geçer fakat daha çok turistik bir öneme sahiptir.

İpek Yolu’nda hangi ulaşım araçları kullanılıyor olabilir?

 • Cevap: At, deve, sığırlar…

İpek Yolu üzerinde hangi yapılar daha fazla olabilir? Niçin?

 • Cevap: kervansaraylar, hanlar, hamamlar, geçiş bölgeleri, ticaret yerleri.

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 124 Cevabı

Yandaki resme bakarak o dönem hakkında neler söyleyebilirsiniz?

 • Cevap: İnsanların çadırlarda yaşadıkları, ticaret ile uğraştıkları, kervansaraylara konakladıkları, deve sırtında yolculuk ettikleri anlamını çıkarabiliriz.

İpek Yolu’nun önemini kaybetmesi bu yol üzerindeki ülkeleri nasıl etkilemiş olabilir?

 • Cevap: Ticari olarak ciddi kayıpların yaşanmasına neden olmuştur. Bunun yanında bu ülkelerden başka yerlere göçler artmıştır.

UNESCO, İpek Yolu’na diyalog yolu adını vermektedir. Bunun nedeni ne olabilir?

 • Cevap: İpek yolundaki ticaret yapan tüccarlar birbirleriyle sürekli iletişim içindedir bu yüzde birbirlerinin kültürlerinden etkilendiler ve bunları yaparken diyalog kurmaları ipek yoluna diyalog yolu denmesinin sebebidir

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 125 Cevabı

Yukarıdaki bilgilerden yararlanarak Baharat Yolu’nun geçtiği yerleri Dünya haritası üzerinde bulunuz.

 • Cevap: Baharat yolu bugünkü adlarıyla aşağıdaki ülkelerden geçmektedir:
  Mısır,
  Filistin,
  Suudi Arabistan,
  Hindistan,
  Irak,
  Yemen,
  Çin,
  Türkiye ve İtalya’dır.

Yandaki haritaya göre Kral Yolu, hangi uygarlıklar arasında ticari ilişkilerin kurulmasını sağlamıştır? Söyleyiniz.

 • Cevap: Çin uygarlığı, Arap uygarlığı ve de Türk uygarlıkları ile Avrupa arasında ticari ilişkilerin kurulması sağlanmıştır.

Baharat Yolu ve Kral Yolu üzerinde nasıl bir kültürel alışveriş olmuştur? Örnek veriniz.

 • Cevap: İpek, Batı için İpek Yolu üzerinde taşınan en sıra dışı, alışılmadık maddedir ve bu madde yola da adını vermiştir. Ancak, yol üzerinde başka mallar da taşınıp takas edildiğinden, bu kavram ticaret gerçekliğinden uzaktır. Çin’e doğru yol alan kervanlar altın, değerli taş ve cam da taşımışlardır.

Tarihte Baharat Yolu ve Kral Yolu’nun geçtiği topraklarda bugün hangi devletler bulunmaktadır? Atlaslarınızdan yararlanarak söyleyiniz.

 • Cevap: İpek Yolu asıl olarak eski çağlardan beri Çin ipeğinin Roma’ya taşındığı yoldur. Diğer yol ise, Hindistan ve Seylan’dan (Sri Lanka) Kızıldeniz’deki Akabe Körfezi’ne, Yemen sahillerine veya Basra Körfezi’ne gelen denizyoluydu. Bu kıyılardaki limanlarda gemilerden indirilen baharat, karayoluyla Fenike ve Filistin kıyılarına, Mısır’da İskenderiye’ye ve Karadeniz’e ulaştırılırdı.

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 126 Cevabı

Küre ve haritalar üzerinde Türkiye’nin konumunu incelediğinizde neler söyleyebilirsiniz?

 • Cevap: Ülkemiz, Başlangıç Meridyeninin doğusunda, Kuzey Yarım Kürenin Ilıman Orta Kuşağında yer almaktadır. Türkiye Asya ve Avrupa kıtalarında toprağı bulunan ve iki kıta arsında köprü olan bir ülkedir. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrilidir. Ülkemizin doğusu petrol zengini ülkelerden oluşurken batısı, sanayisi gelişmiş Avrupa ülkelerine ulaşmaktadır.

Yukarıdaki söz ile boğazların hangi özelliği ortaya konmaktadır?

 • Cevap: Stratejik önemi. İstanbul Boğazı, Türkiye dışında Karadeniz’e kıyısı olan Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya ve Ukrayna için Akdeniz’e ve diğer açık denizlere ulaşabilmenin tek yoludur. Baltık Denizi ve Kuzey Okyanusu’na kıyısı olan Rusya dışında diğer ülkeler içinse alternatifi olmayan bir güzergahtır.

Ülkemizin coğrafi konumunun, İstanbul ve Çanakkale Boğazları’nın ülkemizin gelişmesindeki ve bölge ticaretindeki önemi nedir?

 • Cevap:
 • Ülkemiz Avrupa ile Asya arasında bir köprü vazifesi görür. Bu konumu ülkemizin bir çok önemli gelişmiş ticaret ağlarının ve de hatların içinde olmasını sağlar. Bu da çok ciddi bir gelir elde edilmesini sağlar. Bunun yanında Avrupa’ya taşınan ham madde ve diğer her türlü eşya da ülkemiz kara yollarından geçmektedir.

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 127 Cevabı

Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı’nın ülkemize sağlayacağı avantajlar nelerdir?

 • Cevap: BTC Ham Petrol Boru hattı, Azerbaycan’ın Bakü şehri yakınındaki Sangaçal Terminali’nden başlayıp, Gürcistan’dan geçerek Türkiye’nin Akdeniz kıyısında yer alan Ceyhan Terminali’nde son buluyor. Hat günlük 1 milyon varil taşıma kapasitesine sahip bulunuyor. Hattan geçen yıl yaklaşık 250 milyon varil petrol taşındı.BTC’den 2006 yılında devreye girdiğinden bu yana 1,8 milyar varil petrol taşındı. Projede TPAO’nun yüzde 6,5 hissesi bulunuyor. Türkiye hattan bugüne kadar 12 milyar dolarlık gelir elde etti.

Bu hatta niçin 21. Asrın İpek Yolu adı verilmiş olabilir?

 • Cevap: Çünkü geçmişte nasıl ki İpek Yolu ticaretin can damarlarından biriydi günümüzde de en önemli ticaret hatlarının başında bu hat ve güzergah gelmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir