7. Sınıf Ada Matbaa Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 115

Biricik öğrencilerimiz 7. Sınıf Ada Matbaa yayınları Sosyal Bilgiler Ders kitabının tüm sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Sosyal bilgiler sözel bir ders olduğu için mantıkla ve formülle değil anlama ve yorumlama kabiliyetleri ile öğrenilir Bu yüzden öncelikle anlatılan şeyleri anladığımızdan emin olmalı sonra öğrendiğimiz şeylere de bir yorum yapmayı bilmeliyiz. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Bu çalışma, bilgiyi uzun hafızaya atmak açısından çok etkilidir. Aynı zamanda bilgiyi zihninizde daha net görmenizi, konular arasındaki ilişkileri daha iyi kurmanızı kolaylaştırır, genel resmi görmenizi sağlar. Ara vermek çalışmanın bir parçasıdır.
Ara vermeden, kesintisiz, non-stop yapılan bütün çalışmalar verimsizdir.

Sizler için diğer tüm sayfaları hızlıca sayfamıza eklemek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 5. Ünite Derse Hazırlanalım Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Ders Kitabı Ada Yayınları 5. Ünite Ekonomi ve Sosyal Hayat Sayfa 115 5. Ünite Derse Hazırlanalım Etkinlik Soruları ve Cevapları

5. Ünite Derse Hazırlanalım

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 115 Cevabı

DERSE HAZIRLANALIM
1. Toprağın insan hayatında ve devlet yönetiminde önemi nelerdir?

 • Cevap: Toprak tüm canlıların barınağıdır. Tarih öncesi devirlerden günümüze kadar tarım yapmayı ve hayvanları evcilleştirmeyi öğrenen insanın en iyi dostu toprak olmuştur. Bugün arkeolojik kazılarla elde edilen buluntular bu dostluğun en önemli kanıtıdır. Toprak, üretimdeki önemini tarih boyunca korumuştur. Topraktan elde edilen ürünler insanların temel ihtiyaçlarını karşılamıştır. Toprağın başlıca üretim ve geçim kaynağı olması geniş topraklara sahip devletleri güçlü hale getirmiştir. Bu nedenle devletler, verimli topraklara sahip olmak için pek çok mücadele vermişlerdir. Devletler, topraklarını genişletmek için fetihler yapmışlardır. Bu, toprağın üretimde olduğu kadar yönetimde de önemli olduğunun bir kanıtıdır. Devletler için toprağın üretimde kullanılmasını sağlamak ve bunu yönetmek başlı başına bir iş olmuştur.

2. Önemli ticaret yolları üzerinde bulunan ülkelerin avantajları nelerdir?

 • Cevap: Bir ülkeden geçen ticaret yolları, o ülke için ekonomik kazanımdır. Bu ticaretten vergi alabilir, günümüzde olduğu gibi doğalgaz boru hatlarından bir takım faydalar elde edilebilir.Ticaret yolları milletlere kültürel faydalar da sağlamışlardır. Ticaret yolları üzerinde olan toplumların kültürleri diğer toplumlarla olan etkileşimlerinden kültür alış verişlerinden, ticaret yapanların diğer milletlerin kültürlerine buralara taşımasından dolayı daha çok zenginleşmiş ve farklılaşmıştır.

  Çanakkale ve İstanbul Boğazı ticaret yolları açısından dünyaca önemli su yollarındandır. Tarihte bu yollar için savaşlar etken olmuş, Lozan Barış görüşmelerinde büyük tartışmalara sebep olmuştur.

3. Sanayi inkılabı ile insan hayatında ne gibi olumlu ve olumsuz değişiklikler yaşanmıştır? Araştırınız.

 • Cevap
  Sanayi inkılabı’nın Sonuçları:
  1. Sanayi inkılabı’yla, insan ve hayvan gücüne dayanan üretim yerine makine gücüne dayanan üretime geçildi.
  2. Kurulan birçok fabrikada daha ucuza daha çok mal üretilmeye başlandı.
  3. Üretimin artması, sanayileşmiş ülkelerin ham madde bulma ve ürettiklerini pazarlama ihtiyaçlarını artırdı.
  4. Ham madde ve pazar ihtiyacı, sanayileşen ülkeleri geri kalmış ülkeleri sömürgeleştirmeye yöneltti. Bu durum sanayileşmiş ülkeler arasında rekabet ve sömürgecilik yarışını hızlandırdı.
  5. Sanayileşen ülkelerde hayat şartları iyileşti.
  6. Sanayileşen ülkelerde nüfus arttı.
  7. Köylerden sanayi kentlerine büyük göçler yaşandı. Şehir nüfusları arttı.
  8. İşçi sınıfı ortaya çıktı.

4. Vakıflar hangi amaçlarla kurulmaktadır? Araştırınız.

 • Cevap: Kamuya faydalı hizmetler yapılması ve devlete yardım edilmesi amacı güden tüzel kişilikler olan vakıflar başka kurumlar veya kişiler tarafından kurulur. Çeşitli konularda ve alanlarda vakıflar mevcut olabilmektedir. Kültür yaymak, öğrenci desteklemek, çevre korumak, bireysel sanatları gerçekleştirmek bu alanlara birkaç örnektir. Toplumun yaşam kalitesini arttırmak amacı güden sivil toplum kuruluşu yapısında olan vakıflar devlete de yürüteceği hizmetlerde yardım eder. Düşkünlerin, yoksulların yardımına koşarlar. Daha donanımlı insan yetiştirmek, daha sağlıklı insanlar oluşturmak için her alanda toplum hizmeti verebilirler. Mal ve kişi topluluklarının bir araya gelmesi vakıf oluşturmanın birincil koşuludur. Vakıflara kişiler mal bağışında bulunabilir. Toplum faydasına kullanılabilecek mal bağışlarını vakıflar kabul etmektedir.

5. Tarih boyunca Türklerde en çok hangi meslekler önem kazanmıştır? Araştırınız.

 • Cevap: Hayvancılık, demircilik, askerlik, madencilik, ticaret.

6. Meslek seçiminde etkili olan faktörler neler olabilir? Örnekler veriniz.

 • Cevap:Yaşanılan bölgede gerçekleştirilen ekonomik faaliyetler,

  – Kişilerin ilgi alanları,

  – Kişilerin yetenekleri,

  – Kişilik özellikleri,

  – Cinsiyet ve sosyal çevre,

  – Babadan kalma iş veya ailenin eskiden beri yapa geldiği işler etkiler.

 

“7. Sınıf Ada Matbaa Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 115” için 2 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir