7. Sınıf Ada Matbaa Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 106

Biricik öğrencilerimiz 7. Sınıf Ada Matbaa yayınları Sosyal Bilgiler Ders kitabının tüm sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Sosyal bilgiler sözel bir ders olduğu için mantıkla ve formülle değil anlama ve yorumlama kabiliyetleri ile öğrenilir Bu yüzden öncelikle anlatılan şeyleri anladığımızdan emin olmalı sonra öğrendiğimiz şeylere de bir yorum yapmayı bilmeliyiz. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Ayrıca, çok yavaş yazdığınızda beyninizin çalışma hızı ile yazma hızınız arasındaki sürede boşluk meydana geldiği için bu sürede zihnin başka konulara kayması ve konsantrasyonun bozulması sorunu yaşanır.

Sizler için diğer tüm sayfaları hızlıca sayfamıza eklemek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Yeni Dünyalara Yolculuk Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Ders Kitabı Ada Yayınları 4. Ünite Zaman İçinde Bilim Sayfa 105, 106 Yeni Dünyalara Yolculuk Etkinlik Soruları ve Cevapları

Yeni Dünyalara Yolculuk

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 105 Cevabı

1. Avrupalıları yeni yerler keşfetmeye zorlayan nedenler neler olabilir?

 • Cevap: 1-Bilimsel, teknik alandaki ilerlemeler:
  — a) Pusulanın sapma açısının hesaplanması
  — b) Gemicilik sanatında ilerleme
  — c) Coğrafya bilgisinde ilerleme
  2) Doğu ülkelerinin zenginliği (Haçlı Seferleri ile Coğrafi Keşiflerin ortak nedenidir,)
  3) Cesur gemicilerin yetişmesi
  4) Avrupalıların dünyayı tanıma ve Hıristiyanlığı yayma amaçları
  5) Avrupalıların Hindistan!a ulaşmak için yeni yollar aramaları (İpek ve Baharat Yolları Türklerin elindeydi.)
  6) Kralların Coğrafi Keşifleri teşvik etmeleri.

2. Sizce hangi buluşlar coğrafi keşiflerin yapılmasını kolaylaştırmıştır?

 • Cevap: İpek ve Baharat yolları eski önemini kaybetti onların yerine  Atlas Okyanusu kıyısındaki limanlar (Lizbon, Amsterdam, Rotterdam ve Londra) değer kazandı. Bu durum başta Osmanlı devleti olmak üzere birçok devleti ekonomik açıdan olumsuz etkilemiştir.2. Yeni bulunan ülkeler sayesinde Avrupa bol miktarda altın ve gümüş kazandı.3. Keşfedilen yerlere özellikle Amerika kıtası başta olmak üzere Avrupa’dan göçler oldu.Avrupa kültürü bu bölgelere yayıldı.

  4. Avrupa’da zengin ve sanattan zevk alan Burjuvazi sınıfı meydana geldi. Bu durum Rönesans hareketlerinin başlamasında etken olmuştur.

  5. Avrupalılar bilinmeyen birçok bitki ve hayvan türünü ülkerine kazandırdı.

  6. keşfedilen yerlerde sömürge imparatorlukları kurdular.

  7. Hristiyanlık dini keşfedilen yerlere yayıldı. Fakat bilimsel gelişmeler sonucu ortaya çıkan gerçekler kiliseye ve din adamlarına olan güveni sarstı. Kiliselerin ve din adamlarının otoritesi sarsıldı.

Kolomb’un yeni bir kıtayı keşfi dünya tarihinde nasıl bir rol oynamış olabilir? Açıklayınız.

 • Cevap:
 • Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus, Hint Okyanusu, Amerika ve Afrika keşfedildi. Hindistan’a ulaşıldı.
 • İspanyol ve Portekizliler sömürge imparatorlukları kurdular.
 • Ticaret önem kazandı. Avrupa’da altın ve gümüş arttı.
 • Keşifler sonucu asiller, kral ya da cumhuriyetçi insanlar, Amerika’ya geleneklerini, zevklerini ve âdetlerini birlikte taşıdılar.
 • Yeni kıtalar, ırklar, uygarlıklar ve bitkiler keşfedildi.
 • Düşünce dünyasında, kalkınma hareketlerini destekleyen düşünceler gelişti.
 • Dünya’nın yuvarlak olduğu ispatlandı.
 • Dinî inançlar temelinden sarsıldı. Dünya’nın yuvarlaklığı eylemsel olarak ispatlandı.

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 106 Cevabı

Ümit Burnu’nun daha önceki adı burada çok fazla fırtına olduğu için Fırtınalar Burnu’dur. Bu isim değiştirilerek Ümit Burnu denmesinin nedenleri neler olabilir?

 • Cevap: Magellan tarafından denizcilere moral desteği olsun diye adı ümit olarak değiştirilmiştir.

Portekizlilerin Hint deniz yolunu keşfetmeleri daha önce bu denizleri kontrol eden Müslüman Arapları nasıl etkilemiş olabilir?

 • Cevap: Özellikle de ticaret bakımından Araplar kötü etkilendi. Çünkü Baharat Yolu’nu elinde tutan Araplar yeni yolların keşfedilmesi ile bu gelirlerini kaybetmişlerdir.

Portekizlililerin Hint deniz yollarını ele geçirmemesi için Osmanlılar niçin mücadele etmiş olabilir?

 • Cevap: Coğrafi keşiflerden sonra sömürge arayışları başlamış, Portekiz ve İspanya pek çok sömürge elde etmişlerdi. Portekizliler Kızıldeniz ve Hint ticaret yollarına hakim olmaya çalışıyorlardı. Ümit Burnunun bulunması, Osmanlıların baharat ticaretine de büyük darbe vurmuştu. Kanuni Sultan Süleyman döneminde bu sebeplerden ötürü, dört kez Hint deniz seferi düzenlendi. Ancak Osmanlı donanmasının okyanus şartlarına uygun olmaması yüzünden bu seferlerden hiçbirisinde tam başarı sağlanamadı

Coğrafi keşifler Avrupa’nın sosyal ve ekonomik yapısında nasıl değişiklikler meydana getirmiş olabilir?

 • Cevap:  Ticaretle uğraşan burjuva sınıfı zenginleşti ve önem kazandı. Eski İpek ve Baharat Yolu önemini kaybetti. Böylece Akdeniz limanları önemini kaybederken, Atlas Okyanusu kıyısındaki limanlar (Lizbon, Bordo, Londra, Rotterdam, Anvers…) önem kazandı. Amerika’dan Avrupa’ya bol miktarda altın ve gümüş geldi. Servet ve zenginliğin ölçüsü toprak iken yerini ticaret ve para, altın aldı. Deniz ticareti gelişti.

Coğrafi keşifler sırasında yeni keşfedilen yerler nerelerdir?

 • Cevap: 1253 yılında Rubroek Moğolistan’ı keşfetmiştir.– 1271 ve 1275 yılları arasında Marco Polo Çin’i keşfetmiştir.

  – 1441 yılında Nuno Tristao Beyaz Burun’u keşfetmiştir.

  – 1445 yılında Lançarote Peçanha Senegal’i keşfetmiştir.

  – 1471 yılında Joao de Santarem Gine Körfezi’ni keşfetmiştir.

  – 1482 yılında Diego Cam Kongo’yu keşfetmiştir.

  – 1487 yılında Bartolomeu Dias Ümit Burnu’nu keşfetmiştir.

  – 1492 yılında Kristof Kolomb Amerika’yı keşfetmiştir.

  – 1492 yılında Kristof Kolomb Haiti’yi keşfetmiştir

Coğrafi keşifler İpek ve Baharat Yolu’nu kontrolü altında tutan Osmanlı Devleti’ni nasıl etkilemiş olabilir?

 • Cevap: Bu keşiflerle Osmanlının elinde bulunan İpek ve Baharat Yolu önemini kaybetmiş, yeni ticaret yolları bulunmuştur. Bu da Osmanlı Devleti’nin vergi gelirlerinin azalmasına yol açmıştır. Tüm bunlar Osmanlı Devletini maddi açıdan kötü etkilemiştir. Daha doğrusu; Osmanlı Devleti ve diğer müslüman devletler zarara uğrayıp, ellerindeki malların değerleri gitmiştir. Coğrafî Keşifler, bütün insanlığı etkilemiştir. Bu yönüyle evrensel bir özelliğe sahiptir. Akdeniz Limanları, Coğrafî Keşifler sonucunda önemini kaybetti. Ancak 1869′da Süveyş Kanalı’nın Fransızlar tarafından açılmasıyla bu limanlar yeniden önem kazanmıştır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir