6. Sınıf MEB Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 95

İlköğretim 6. Sınıf öğrencilerinin bu yıl okudukları Türkçe Çalışma Kitabının MEB yayınları için cevapları bu sayfaya izler için ekledik.  Öğrenmede iyi sonuç almanın yolu, çok çalışmak değil etkin ve yeterli çalışmaktır. Etkili çalışma sistemi, görsel işitsel veya dokunsal sistemlerden hangisine sahip olursa olsun her öğrencinin mutlaka yapmak zorunda olduğu stratejileri içermektedir. Başarılı öğrencilerin en önemli başarı sırları işte bunlardır.

Sayfaların cevapları çözüldükçe içeriklerimizi güncelliyoruz yani bugün bakıp da göremediğiniz sayfa yarın eklenmiş olabilir. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. İyi dersler…

Sayfanın Cevapları:

6. sınıf MEB Yayınları Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 92-93-94-95, Muhteşem Karıncalar metni etkinlik cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.

 

1. ETKİNLİK

Muhteşem Karıncalar metni içerisinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarıyla eşleştirilmesi:

ipek: İpek böceği kozaları çözülerek çıkarılan ve dokumacılıkta kullanılan çok ince, esnek ve parlak tel.
istila: Yayılma, kaplama, sarma, bürüme.
pusuya yatmak: Saldıracağı kimseye görünmemek için bir yerde gizlenip beklemek .
larva: Kurtçuk.
enjekte etmek: 1. İğne yapmak. 2. Bir şeyi bir yere aktarmak.
inşa etmek: Kurmak,yapmak.
koloni: 1. Sömürge, müstemleke. 2. Birlik durumunda yaşayan aynı türden organizmaların
oluşturduğu topluluk.
hasat: Ürün kaldırma, ekin biçme işi.
gübre: Verimini artırmak için toprağa dökülen her türlü hayvan dışkısı, kimyasal veya bitkisel madde, kemre.

2. ETKİNLİK

Muhteşem Karıncalar metni içeriğinde olay mı anlatıldığı yoksa bir konu hakkında bilgi mi verildiği, metinden örneklerle açıklanması:

Muhteşem Karıncalar metninde bir konu hakkında bilgi verilmiştir. Bu metinde bazı karınca türlerinin ilginç özellikleri anlatılmaktadır. Mesela “Balküpü karıncaları yaprak bitlerinin bal denen sindirim artıklarıyla beslenir. Karıncalar, yuvalarında”bulunan bazı karıncaları minik boncuklar gibi şişene kadar bu maddeyle beslerler. Şişmiş karıncalar yuvalarında bulunan diğer karıncaları beslemek için yedikleri bu maddeyi olduğu gibi geri çıkarırlar.” gibi bilgiler metin içerisinde anlatılmıştır.

3. ETKİNLİK

 a) 

Verilen paragraflarda düşünceyi geliştirme yollarından hangilerinin kullanıldığının yazılması:

“Destanlar, tarihten önce ve tarihin başlangıcı sırasında bir milletin geçirdiği maceraları, yetiştirdiği kahramanları; doğa, evren ve toplum olayları hakkında düşündüklerini ve bunlar karşısında aldığı vaziyetleri anlatan din ve kahramanlık hikâyeleridir.”
(TANIMLAMA)

“Bir yerde sabit civata gibi dönüp duranların ne kendilerine faydaları vardır ne çevredekilere. Oysa dünyaya bakalım; her şey değişir, durmadan yol alır. Su, buhar olur, yağmura dönüşür; tohum, baş verir, çiçeğe durur; civciv, pek cılız doğar, kocaman bir horoz olur. Dünyada hiçbir şey durmaz. Bu doğanın bir parçası olan insan neden dursun?”
(ÖRNEKLEME)

”Konuşma ile yazma farklıdır. Konuşma geçicidir, yazma kalıcı. Konuşma anlıktır, yazma sonsuz. Yazıya geçirilen her şey olduğu gibi korunur. Konuşma ise saman alevi gibi söylendiği anda yitip gider.”
(KARŞILAŞTIRMA)

“ Ormanlar, dünyamızın akciğerleri gibidir. Ağaç ve ormanın insan hayatına doğrudan ve dolaylı o kadar çok faydası vardır ki… Aklıma gelen birkaçını sıralayayım isterseniz. O zaman ne demek istediğimi daha iyi anlamış olursunuz. Tabiatın harika, sessiz süpürgeleri ormanlar yaratılmasaydı yaşadığımız dünya tozdan geçilmeyecekti. 1000 m² ladin ormanı yılda 32 ton, kayın ormanı 68 ton ve çam ormanı ise 30-40 ton tozu hüp diye emebilir ve havadaki zehirli gazları da filtre eder.”
(SAYISAL VERİLERDEN YARARLANMA)

“Birikimsiz yazarlık saman alevi gibidir. Saman alevi çabucak tutuşup yine çabucak söner. Yazmak için yeterli donanıma sahip olmayan birikimsiz yazarlar da parlamış olsalar bile elbet bir gün saman alevi gibi sönüp giderler.”
(BENZETME)

“Deneme, büyük savlar içermez. Daha çok duyguya, sezgiye, birikime ve akla dayanır. Denemede
yazar kendi birikimini, içinden gelenleri özgürce aktarır. Bu nedenle Nurullah Ataç deneme için: “Deneme ‘ben’in ülkesidir.” der. Bu görüşe katılmamak elde değildir.
(TANIK GÖSTERME)

 b. 

Muhteşem Karıncalar metninde düşünceyi geliştirme yollarından:

Benzetme ve sayısal verilerden yararlanma

4. ETKİNLİK

Verilen bağlama ögelerinin cümlelerde uygun yerlere getirilmesi:

• Bütün yıl çok çalıştı dolayısıyla iyi bir ödülü hak etti.
• Sokak hayvanlarını besliyor üstelik onlara barınacak yer buluyordu.
• Teyzemi çok seviyorum ne de olsa anne yarısı.
• Hiç değilse kapımızın önünü temiz tutarak çevremizi koruyabiliriz.
• Hastalığına rağmen hâlâ çalışıyordu.

5. ETKİNLİK

Hayallerinize göre bu etkinliği kendiniz yapabilirsiniz.

 

“6. Sınıf MEB Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 95” için 3 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir