6. Sınıf MEB Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 53

İlköğretim 6. Sınıf öğrencilerinin bu yıl okudukları Türkçe Çalışma Kitabının MEB yayınları için cevapları bu sayfaya izler için ekledik. Türkçe sorularının % 68’i anlam, %34’i bilgiyi yorumlama sorularıdır. Bu nedenle öğrenci bol kitap okumalı ve gazete dergi makalelerini yorumlamalıdır. Bol soru çözmelidir. Soru çözme işi zevkli bir uğraş haline getirilmelidir.Yeni öğrenilen konularla ilgili testler bir gün sonra mutlaka çözülmelidir. Öğrenci konuyu gerçekten öğrenip öğrenmediğini ancak o zaman görebilir. Sınav gününe kadar her gün , bir ders seansında 20 soruyu geçmemek koşulu ile paragraf soruları çözülmelidir. Paragraf soruları çözülürken, doğru cevap göz önünde bulundurularak, yapılan yanlışın neden yapıldığı araştırılmalıdır.

Sayfaların cevapları çözüldükçe içeriklerimizi güncelliyoruz yani bugün bakıp da göremediğiniz sayfa yarın eklenmiş olabilir. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. İyi dersler…

Sayfanın Cevapları:

6. sınıf MEB Yayınları Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 51-52-53-54-55-56, Atatürk Öğretmenler Birliği Kurultayında metni etkinlik cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.

1. ETKİNLİK

Atatürk Öğretmenler Birliği Kurultayında metni anahtar kelimelerinin olduğu bulutun boyanması:

İçerisinde cumhuriyet, eğitim, başarı, kurultay kelimeleri bulunan bulutu boyayınız.

2. ETKİNLİK

Verilen deyimlerin anlamlarının bulunarak, birer cümlede kullanılması:

ipe un sermek
anlamı: Gevşemek, bahane uydurup işten kaçınmak.
cümle: Ödev yapacağından değil, odunları taşımaktan kaçmak için ipe un seriyor.

etekleri zil çalmak
anlamı: Çok sevinmek, işleri yolunda olmak.
cümle: Berrak sınavı kazanmış, etekleri zil çalıyor şimdi.

dilinde tüy bitmek
anlamı: Sık sık söylemekten bıkmak, usanmak.
cümle: Kuşların yemini eksik etme demekten dilimde tüy bitti.

pabucu dama atılmak
anlamı: Kendisinden üstün birinin çıkmasıyla gözden düşmek.
cümle: Kardeşi doğunca kendisinin pabucunun dama atılacağını düşünüyor.

ağzından bal damlamak
anlamı: Çok sevindirici güzel şeyler söylemek.
cümle: Falcı kadının ağzından bal damlıyor.

3. ETKİNLİK

Atatürk Öğretmenler Birliği Kurultayında metni içerisinden alınan ve eksik bırakılan ifadelerin tamamlanması:

— Öğretmenler! Yeni kuşağı cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri, sizler yetiştireceksiniz. Yeni kuşak, sizin eseriniz olacaktır.

— Öğretmenler! Erkek ve kız çocuklarımızın eşit olarak, bütün öğrenim basamaklarındaki eğitim ve öğrenimlerinin iş ilkesine dayanması önemlidir. 

— Korkuya dayanan ahlak, bir erdem olmadığından başka, güvenilir de değildir. 

— Hiçbir zaman unutmayın ki cumhuriyet sizden “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” kuşaklar ister.

4. ETKİNLİK

 a) 

Özelliklerden hangisinin Atatürk Öğretmenler Birliği Kurultayında metni içeriğine ait olduğunun bulunması ve işaretlenmesi:

• Cümleler akıcı, yalın, içten ve etkilidir. [] • Topluluğa seslenilmiştir. [] • Bilimsel bir dil ve nesnel ifadeler kullanılmıştır. [  ] • Topluluğu etkileme amacı güdülmüştür. [] • Kısa hitap ifadeleri kullanılmıştır. [] • Nükteli fıkralardan, kıssalardan ve atasözlerinden faydalanılmıştır. [  ] • Etkili, heyecanlı ve açık cümlelerle bitirilmiştir. []

 b) 

Atatürk Öğretmenler Birliği Kurultayında metni türü:

C) söylev (nutuk)

5. ETKİNLİK

 a) 

Şiirdeki öğretmenin özellikleri:

  • Ülkenin geleceğini şekillendiren kişiler olması
  • Eğitimle cahilliği yok eden kişiler olması
  • Tüm kötü düşüncelerden arınmış sevgi dolu yürekleri olması
  • Sevgi, iyilik ve bilimle vatan için çalışmaları

 b) 

Öğretmen konulu bir şiir:

(Örnektir)

İçime bir güneş gibi,
Doğan sensin öğretmenim.
Kalbime yağmur gibi,
Yağan sensin öğretmenim.

İlim saçarak cehaleti,
Boğan sensin öğretmenim.
Kötülüklerin önüne seti,
Koyan sensin öğretmenim.
Osman Ali AYDIN

Dağa fazla şiir örneği için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

Öğretmenler Günü ile İlgili Şiirler

6. ETKİNLİK

 a) 

Tabloda verilen kelimelere uygun ekler getirilerek ünsüz değişmelerinin gösterilmesi:

yaprak da yaprakta
çalış- gan çalışkan
sabah sabahçı
1975 de 1975’te
seç- gin seçkin
ot cul otçul
Türk ce Türkçe

 b) 

Verilen cümlelerdeki ünsüz değişimlerinin bulunması:

İtfaiyeciler ağaçtaki sevimli kediyi kısa zamanda kurtardılar.
ağaçtaki → ünsüz benzeşmesi

Hukukçu kimliği ona her zaman adil olmayı öğretmiş.
hukukçu → ünsüz benzeşmesi | kimliği → ünsüz yumuşaması

Sabahları yürüdükçe kendimi daha zinde hissediyorum.
yürüdükçe → ünsüz benzeşmesi | hissediyorum → ünsüz türemesi ve ünsüz yumuşaması

Dolaptaki kıyafetleri düzgünce valize koydu.
dolaptaki → ünsüz benzeşmesi

Sokakta bulduğu cüzdanı hemen karakola götürdü.
sokakta → ünsüz benzeşmesi | bulduğu → ünsüz yumuşaması

7. ETKİNLİK

Kelimelerdeki ses türemesinin gösterilmesi:

his > s < etmek → hissetmek
zan > n < etmek → zannetmek
hal > l < etmek → halletmek
ret > d < etmek → reddetmek
zam > m < -ı → zammı
şık> k < -ı → şıkkı
hak > k < -ım → hakkım
zıt > d < -ı → zıddı

8. ETKİNLİK

 a) 

Boşluklara uygun olan kelimelerin yazılıp ünsüz benzeşmesi kuralının bulunması:

• Verilen kelimelerin hepsi f, s, t, k, ç, ş, h, p harfleri ile biter. (f, s, t, k, ç, ş, h, p / b, c, d, g)
• Kelimelere getirilen ekler c, d, g ünsüzleriyle başlar. (y, ş, s, n / c, d, g)
• Kelimeye getirilen eklerdeki ünsüzler sertleşerek ç, t, k‘ye dönüşür. (m, p, r, s / ç, t, k)
• Özel isimlere ve sayılara ek getirilirken sertleşme olur . (olur / olmaz)

ÜNSÜZ BENZEŞMESİ KURALI

f, s, t, k, ç, ş, h, p harfleriyle biten bir kelimeye c, d, g ünsüzleriyle başlayan bir ek getirildiğinde
c-ç’ye, d-t’ye, g-k’ye dönüşür. Buna ünsüz benzeşmesi (sertleşmesi) denir.

 b) 

Boşluklara uygun olan kelimelerin yazılıp ünsüz türemesi kuralının bulunması:

Verilen kelimelere getirilen ek ya da kelimelerin hepsi ünlü ile başlar. ( ünlü / ünsüz )
Kelimelere ek getirilirken kelimenin sonundaki ünsüz türer ( düşer / türer )

ÜNSÜZ TÜREMESİ KURALI

Bazı kelimelere ünlü ile başlayan bir ek ya da kelime getirildiğinde sondaki ünsüz türer. Buna ünsüz türemesi denir

 

“6. Sınıf MEB Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 53” için 15 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir