6. Sınıf MEB Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 202

İlköğretim 6. Sınıf öğrencilerinin bu yıl okudukları Türkçe Çalışma Kitabının MEB yayınları için cevapları bu sayfaya izler için ekledik. Mola sırasında bazı egzersizler yapmaya çalışın bu sayede kan dolaşımınızı artırırsınız ki bu da bedeninizin daha tetikte ve zinde olmasını sağlar. Odanızdayken biraz koşmayı deneyin ya da zıplayın.Ezberden tekrar etmek istediğiniz kısımları odanızın etrafında yürürken yapmayı deneyin.

Sayfaların cevapları çözüldükçe içeriklerimizi güncelliyoruz yani bugün bakıp da göremediğiniz sayfa yarın eklenmiş olabilir. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. İyi dersler…

Sayfanın Cevapları:

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Kitabı Çılgın Dedemin Zaman Makinesi Cevapları

6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Meb Yayınları 7. Tema Bilim ve Teknoloji Sayfa 198, 199, 200, 201, 202, 203 Çılgın Dedemin Zaman Makinesi Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları 2017 – 2018

ÇILGIN DEDEMİN ZAMAN MAKİNESİ

1. ETKİNLİK 

a) Aşağıda metinde geçen bazı kelimeler verilmiştir. Kelimelerin anlamlarını bularak örnekteki gibi eşleştiriniz.

1. ithaf: Birinin adına sunma, armağan etme
2. vinç: Ağır yük kaldırmaya ve bir yere taşımaya yarayan araç.
3. mika: Püskürük ve başkalaşmış kayalar içinde bulunan, alüminyum silikat ile potasyumdan oluşmuş, yapraklar durumunda ayrılabilen, ateşe dayanıklı parlak bir mineral, evren pulu.
4. mahfaza: İçinde küpe , yüzük, bilezik vb. değerli süs eşyalarının saklandığı kutu.
5. erzak: Uzun süre saklanabilen yiyeceklerin genel adı.
6. panel: Yerleştirileceğin yüzeyin bir bölümüne uyan, çoğunlukla dikdörtgen biçiminde düzgün parça.
7. hemfikir: Aynı düşüncede, aynı görüşte olan, oydaş.
8. zifirî: Çok koyu.

  • Cevap:

b) Metinde geçen aşağıdaki diğer kelimelerin anlamlarını sözlükten yararlanarak yazınız. Kelimeleri cümle içinde kullanınız.

  • Cevap:

Atölye= Zanaatçıların veya resim, heykel sanatlarıyla uğraşanların çalıştığı yer. (Atölyeden geç saatte çıkmıştı.)

Sadık= Dostluğu ve bağlılığı içten olan, birine ya da bir şeye içtenlikle bağlı bulunan. (O çok sadık bir arkadaştı.)

İkaz= Uyarı, uyarma. (Öğretmeninin ikazlarına rağmen aynı hatayı tekrarladı.)

Rampa= Bir arazinin yatay doğrultuya göre yokuş olan bölümü. (Rampadan çıkarken çok yorulmuştu.)

Rota= Bir uçağın yada geminin bir yolculukta izleyeceği önceden belirlenmiş yol. (Rotamızı belirleyip öyle yola çıktık.)

Ezgi=  Kulağa hoş gelen ses dizisi, haz, nağme, melodi. (Çok hoş bir ezgi kulağımıza geldi.)

Seyir= Bir yerden başka yere gitmekte oluş. (Seni seyretmeyi çok seviyorum.)

2. ETKİNLİK 

a) Aşağıda verilen deyimlerin anlamlarını önce sözü olarak tahmin ediniz. Sonra deyimler sözlüğünden yararlanarak yazınız.

  • Cevap:

mahsur kalmak: Bir yerden çıkamamak, kuşatılmak,sarılmak.
küplere binmek: Haddinden fazla öfkelenme, kızma.
sevinci kursağında kalmak: Gerçekleşmek üzere olan bir istek nedeniyle sevinmişken, çıkan bir engel yüzünden sevinemez duruma gelmek.
yüreği ağzına gelmek: Birdenbire çok korkmak, kalbi yerinden fırlayacakmış gibi hızlı hızlı atmak
kalbi yerinden çıkmak: Birdenbire heyecanlanmak veya korkmak.
dili tutulmak: Aşırı korku, çoşku, sevinç, şaşkınlık, hastalık gibi nedenle ansızın konuşamaz olmak.

b) Yukarıdaki deyimlerden en az üçünü kullanarak bir paragraf yazınız.

Bodrum katta mahsur kaldığı için yüreği ağzına gelmiş ve neredeyse korkudan dili tutulacaktı.

3. ETKİNLİK 

“Çılgın Dedemin Zaman Makinesi” adlı metin ile “Sınıf Başkanı” metnini gerçekleşen olaylar bakımından karşılaştırınız. Buna göre hangisi kurgu, hangisi gerçek bir metin olabilir?

Bu özelliklere göre Çılgın dedemin zaman makinası metni kurguSınıf başkanı metni ise gerçek bir metindir.

4. ETKİNLİK 

Okuduğunuz hikâyeyle ilgili boş bırakılan bölümleri, aşağıda verilen yönergeye göre yazınız.

Hikâyenin adı: Çılgın dedemin zaman makinası
Hikâyenin yazarı: Sara Gürbüz Özeren
Hikâyede geçen olay: Dedesinin zaman makinesine binip dönmeyeceğini düşünen yavuz gizlice makineye girip onu çalışmaz hale getirmek istemesi ve sonrasında uzayda yol alması.
Hikâyenin kişileri: Dündar, profesör, Orhan, hala.
Hikâyenin zamanı ve yeri: Zaman makinesinin içi. Günlerden bir gün.
Hikâyedeki kahramanların özellikleri: Yavuz duysal ve meraklıdır. Profesör çılgın bir mucit, sevecen ve pozitiftir. Orhan iyi bir asistandır. Hala iyi yürekli ve endişelidir.
Hikâyedeki en etkilendiğim bölüm:
Ben Yavuz’un yerinde olsaydım zaman makinesine binip:
Ben yazarın yerinde olsaydım hikâyeyi şöyle bitirirdim:

5. ETKİNLİK 

İnsanların ilk çağlardan itibaren beliren ihtiyaçlarından başta geleni haberleşmedir. Bunun için de ateşten, dumandan, ses işaretlerinden, davuldan, borudan, düdükten faydalanılmıştir.
Bununla birlikte kararlaştırılmış şekiller uygulanagelmiş ve iletişim sağlanmıştır. Bazen de haberleşmede hayvanlar özellikle de güvercinler kullanılmıştır.
Yukarıdaki paragrafta ünsüz benzeşmesi görülen kelimeleri örnekteki gibi aşağıya yazınız.

Başta, birlikte, ateşten, kararlaştırılmış, düdükten, sağlanmıştır, faydalanılmıştır, kullanılmıştır.

6. ETKİNLİK 

Etkinliği aşağıda verilen yönergeye göre yapınız.

• Zaman makinesiyle geçmişe doğru yolculuğa çıktığınızı hayal ediniz. Hangi döneme ve nereye gittiğinizi; orada kimlerle ve nasıl bir olayla karşılaştığınızı anlatan bir hikâye yazınız.
• Yazınıza bir başlık belirleyiniz.
• Yazınızı giriş, gelişme ve sonuç bölümlerine uygun yazınız.
• Anlatımınızı zenginleştirmek için anlatım biçimlerinden yararlanınız.
• Çalışmanızı elektronik postayla bir arkadaşınıza gönderiniz.

ZAMANDA YOLCULUK

Arkadaşım Tospağa Mahmut ile bir zaman makinası icat etmiştik. Uzun uğraşlar sonunda sonunda bitirebilmiştik. Mahmut illa geçmişe yolculuk yapalım demişti. Biz de bastık makinanın tuşlarını kendimizi 50 yıl öncesinde bulduk birden. Bir baktım ki dedem sağ, nenem sağ. İkisi de ilk okula gidiyorlar. Çok duygulandım farklı şeyler hissettim. Mahmut ne kadar da dedesine benziyordu. Akşama kadar şimdi apartman olan o zamanlar yemyeşil olan bahçelerde koşturduk durduk. Sonra bir uyandım ki meğerse hepsi rüyaymış.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir