6. Sınıf MEB Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 168

İlköğretim 6. Sınıf öğrencilerinin bu yıl okudukları Türkçe Çalışma Kitabının MEB yayınları için cevapları bu sayfaya izler için ekledik. Derslerinizi daima masa başında çalışınız. Yatarak, uzanarak, kanepede, yatakta ders çalışılmaz. Böyle çalıştığınızda fizyolojik olarak gevşeyeceğinizden motivasyonuz azalır ve uykunuz gelebilir. Çalışma ortamında dikkatini dağıtacak afiş, poster gibi uyarıcıların olmaması gerekir. Eger çalışacağın konu uzunsa konuyu belli kısımlara ayırarak, konu kısa ise bütün olarak öğrenmeye ve çalışmaya dikkat et. Yani tümevarım ve tümdengelim metotlarını kullan.

Sayfaların cevapları çözüldükçe içeriklerimizi güncelliyoruz yani bugün bakıp da göremediğiniz sayfa yarın eklenmiş olabilir. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. İyi dersler…

Sayfanın Cevapları:

 

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Kitabı Vatandaşlık Bilinci Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Meb Yayınları 5. Tema Vatandaşlık Bilinci Sayfa 167, 168, 169 Vatandaşlık Bilinci Tema Sonu Değerlendirme Soruları ve Cevapları 2017 – 2018

Vatandaşlık Bilinci Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

Topluma ve İnsanlara Karşı Sorumluluklarımız
Her insanın kendisine, ailesine, çevresine, ülkesine ve insanlığa karşı sorumlulukları vardır. İnsan haklarına duyarlı ve demokratik bir toplum, barış içinde yaşayan huzurlu bir dünya ancak sorumluluğunu bilinçle yerine getiren bireylerle sağlanabilir.
İnsanı toplumdan bağımsız olarak düşünmek mümkün değildir. Her insanın farklı ihtiyaçları vardır. Ondan bu ihtiyaçlarını tek başına karşılaması beklenemez. Evde, okulda ve sosyal hayatta insanların ihtiyaçlarının karşılanması, hayatin daha yaşanabilir olması için bir iş bölümü ve dayanışma gereklidir. Bu da ancak sorumluluk bilinciyle olur. Aile, komşuluk, arkadaşlık ilişkileri bunlardan birkaçıdır. Örneğin, sokağındaki ağaçların susuzluktan kurumaya başladığını gören bir kişi belediye yetkililerine haber verdiğinde sorumlu davranmış olur.
Toplumda bir arada yaşayan insanlar arasındaki ilişkiler iş birliği ve iş bölümü yapmanın hem bir sonucu hem de gereğidir. Buğdayı çiftçinin yetiştirmesi, onu değirmencinin öğüterek un yapması, ekmeği fırıncının üretmesi iş bölümünün göstergesidir.

A) 1, 2, 3 ve 4. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

1. İnsanların nelere karşı sorumlulukları vardır?

 • Cevap: Kendisine ailesine ve çevresine karşı sorumlulukları vardır.

2. İş bölümü ve dayanışma niçin gereklidir?

 • Cevap: İş bölümü hayatı kolaylaştırır. İş birliği sayesinde kısa sürede bir çok şey yapabiliriz. İş bölümü yapan kişilerde sorumluluk duygusu ön plana çıkar. İş bölümü yaparken iletişime geçeriz bazı şeyleri birlikte yaptığımız için dayanışma yapmış oluruz.

3. İş bölümü hangi örnekle açıklanmıştır? Siz de iş bölümü ve dayanışmaya farklı bir örnek yazınız.

 • Cevap: Buğdayı çiftçinin yetiştirmesi, onu değirmencinin öğüterek un yapması, ekmeği fırıncının üretmesi iş bölümünün göstergesidir.

4. Sizce sorumluluklarının bilincinde olan bir vatandaş çevresine karşı nasıl davranır? Örnekler yazınız.

 • Cevap: Her zaman doğruyu söyler, çevresine zarar vermez. Sağlıklı düşünüp ona göre davranır.

B) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlarının yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız.

1. Halkın kendi seçtikleri tarafından yönetildiği yönetim şekline “meşrutiyet” denir. (D)
2. “Eve gelirken ne aldın?” cümlesinde soru anlamı zamirle sağlanmıştır. (D)
3. ‘‘Küsmek” ve “darılmak” kelimeleri eş anlamlı değildir. (Y)
4. İbrahim Alaeddin Gövsa’nın ansiklopedi çalışması yoktur. (Y)
5. Herhangi bir nedenle söylenmeyen kelimelerin yerine üç nokta konur. (D)
6. “Çiftçi buz gibi suyu içince rahatladı.” cümlesinde kişileştirme vardır. (Y)

C) Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin türlerini bularak noktalı yerlere örnekteki gibi yazınız.

1. O kitabı da almak isterim ancak param kalmadı. ( bağlaç )
2. Bu sorunumu yalnız sen çözersin. (edat)
3. Birçoğu bu sınav için başvurdu. (zamir)
4. Demokrasi Ne aşılır bütün yollar. (edat)
5. Aman Allah’ım, bütün kavanozu bitirmişsin! (ünlem)
6. Yükselişimiz ancak millî birlik ve beraberlikle sağlanacaktır. (edat)
7. Duuur! Buradan geçmen çok tehlikeli. (ünlem)
8. Türkçe Ne matematik derslerinde çok başarılıydı. (bağlaç)
9. Geziye gitmene izin veriyorum yalnız beni sık sık arayacaksın. (bağlaç)
10. Buranın meyveleri hep taze olur. (zamir)

D) Aşağıdaki deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz.

iğneyle kuyu kazmak
makbule geçmek
mekik dokumak
sinek avlamak
taşı gediğine koymak

Beğenilmek, hoşa gitmek, işe yaramak. (2)
Pişman olmak
İşi gücü olmadığı için bomboş oturmak (4)
Zor bir işi yetersiz araç gereçle başarmaya çalışmak. (1)
Bir sözü en uygun zamanda, tam sırasında söylemek. (5)
İki yer arasında sık sık gidip gelmek. (3)

E) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. I. Bütün servetini bir yılda eritmiş.
II. Hastalandığından beri günden güne eriyordu.
III. Eridi gönlümün buzdan dağları.
IV. Şekeri suda eritip güzel bir şerbet yapti.
“Erimek” kelimesi yukarıdaki cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
2. makbule geçmek
3. mekik dokumak
4. sinek avlamak
5. taşı gediğine koymak

 • Cevap: D

2. “Telefon edip geçmiş olsun dilemen çok ince bir davranıştı.” cümlesinde altı çizili kelimenin kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?
A) zayıf
B) güzel
C) detaylı
D) küçük

 • Cevap: B

3. I. Göletlerin yanında türlü kuşlar.
II. İnce, uzun bacakları üstünde kocaman kalçalarını sallayarak dolaşıyorlar.
III. Ovada küçük göletler var.
IV. Toy, balıkçıl, turna…
V. Yağmur göletleri bunlar.
Yukarıdaki cümlelerden bir paragraf oluşturulduğunda doğru sıralama hangi seçenekte verilmiştir?
A) III, V, I, IV, II B) II, III, IV, V, I C) III, V, II, I, IV D) III, I, IV, II, V

 • Cevap: A

4. Sen bizim dağları bilmezsin gülüm,
Hele boz dumanlar çekilsin de gör.
Her haftası bayram, her günü düğün,
Hele yaylalara çıkılsın da gör Bilmezsin ovalar nasıldır bizde;
Kağnılar yollarda, yoncalar dizde…
Saydıklarım damla değil denizde,
Hele bir ekinler ekilsin de gör.

Abdurrahim KARAKOÇ Yukarıdaki şiirin ana duygusu nedir?
A) Yalnızlık duygusu
B) Çocukluk özlemi
C) Anadolu sevgisi
D) Ölüm korkusu

 • Cevap: C

5. “Geceler, çekmeyin benim için hüzün…” dizesindeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Benzetme B) Abartma C) Kişileştirme D) Konuşturma

 • Cevap: C

6. “Bakanlık verilerine göre Türkiye’de toplam orman alanı 21,7 milyon hektardır. Bu ormanlık alanlar, ülke yüz ölçümünün yüzde 27,7’sini oluşturmaktadır. 2008-2012 yıllarını kapsayan ağaçlandırma seferberliği kapsamında 2 milyon 420 bin hektarlık alanda ağaçlandırma yapılarak rekor kırılmıştır.” Yukarıdaki metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tanık gösterme B) Sayısal verilerden yararlanma C) Karşılaştırma D) Tanımlama

 • Cevap: B

7. “Vah, zavallı adam!” cümlesinde ünlemin cümleye kattığı duygu hangisidir?
A) Sevinme C) Şaşırma B) Kızgınlık D) Acıma

 • Cevap: D

8. Aşağıdakilerin hangisinde “ile” kelimesi bağlaç görevinde kullanılmamıştır?
A) Arkadaşıyla nereye gitmiş?
B) Annesiyle babası toplantıya birlikte katıldı.
C) Para ile imanın kimde olduğu belli olmaz.
D) Peynirle zeytini kahvaltı sofrasından eksik etmezdi.

 • Cevap: B

9. “Bir radyo ya da televizyon habercisinin bir konuyu inceleyip araştırarak hazırladığı veya bir kimseyle görüşme biçiminde sunduğu programlara…………………denir.” cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) röportaj B) makale C) sohbet D) gezi yazısı

 • Cevap: A

10. “Misafire kapımız her zaman açıktır.” cümlesinde altı çizili çekim ekleri hangisinde sırasıyla verilmiştir.
A) iyelik eki – çokluk eki
B) hâl eki – iyelik eki
C) hâl eki – ilgi eki
D) çokluk eki – ilgi eki

 • Cevap: B

 

“6. Sınıf MEB Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 168” için 2 yorum

 1. bu sayfa 2016-207 yılına ait bir sayfa değil eski bir kitaba ait olabilir lütfen enyakın zamanda bu sayfanın ve diğer sayfaların dikatlice incelenip güncellenmesini arz ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir