6. Sınıf MEB Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 161

İlköğretim 6. Sınıf öğrencilerinin bu yıl okudukları Türkçe Çalışma Kitabının MEB yayınları için cevapları bu sayfaya izler için ekledik. Buraya Tıklayarak örnek ders çalışma çizelgelerine ulaşabilirsiniz. Evet, birçoğumuzun hafızasına kazınmış güzel bir reklâmdı. Sevgili öğrenciler, girmiş olduğunuz sınavların birçoğu çoktan seçmeli test özelliğine dayalı bir sınavdır. Yani daha çok okumaya ve okuduğunu kısa sürede anlamaya dayalı olan bu sınavlarda, soruları çözerken hayati önem taşıyan taktikleri ve stratejileri bilmek, rakiplerinizle olan mesafenizi, başarınızı, kısaca sınavı kazanma konusunda size çok yardımcı olacaktır.

Sayfaların cevapları çözüldükçe içeriklerimizi güncelliyoruz yani bugün bakıp da göremediğiniz sayfa yarın eklenmiş olabilir. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. İyi dersler…

Sayfanın Cevapları:

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Kitabı Fuat Engin’le Tüketici Sohbetleri Cevapları

6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Meb Yayınları 5. Tema Vatandaşlık Bilinci Sayfa 159, 160, 161, 162, 163 Fuat Engin’le Tüketici Sohbetleri Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları 2017 – 2018

FUAT ENGİN’LE TÜKETİCİ SOHBETLERİ

1. ETKİNLİK 

Alışverişlerde sizin karşılaştığınız ya da çevrenizdeki insanların karşılaştığı sorunlar nelerdir? Bunları araştırarak üç tane sorunu ve bu sorunların nasıl çözüldüğünü yazınız. İçeriğinizi görseller bularak zenginleştıriniz ve çalışmanızı sınıfta sununuz.

 • Cevap:

1. Karşılaşılan sorun: Raftan alınan ürünün fiyatının, kasada raftaki fiyat etiketinden daha fazla olması.
Sorunun çözülme şekli: Sorun kasiyere söylenir. Kasiyer satış sorumlusunu çağırır. Satış sorumlusu raftaki fiyat etiketini kontrol eder. Eğer raftaki fiyat etiketi ile kasadaki fiyat farklı ise, raftaki fiyat etiketi üzerinden satış gerçekleştirilir.

2. Karşılaşılan sorun: Alınan elektronik ürünün bozuk çıkması.
Sorunun çözülme şekli: Ürün mağazadan alınmışsa, mağazaya iade edilir ve yenisi alınır. İnternetten alınmış ise ürün, ürünün teknik servisine gönderilir. Teknik servis, ürünün bozuk olduğuna dair bir rapor hazırlar. Ürün raporla birlikte alınan yere gönderilir. Ürünün alındığı yer, cihazı yenisiyle değiştirir. Stokta yenisi yoksa para iadesi yapılır.

3. Karşılaşılan sorun: Alınan ürün için fiş kesilmemesi.
Sorunun çözülme yöntemi: Satıcıdan fiş talep edilir. Satıcının fiş vermemesi durumunda Alo Maliye 189 numaralı telefon aranır. Satıcının bilgileri verilir.

2. ETKİNLİK 

Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükten bulunuz. Kelimeleri birer cümlede kullanınız.

 • Cevap:

ilkel: İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan
cümlem: Tarlayı ilkel aletlerle sürmeye çalıştığı için haliyle çok yoruldu.

baro: Bir şehir veya bir bölge avukatlarının bağlı oldukları meslek kuruluşu.
cümlem: Mahkeme size barodan bir avukat atayacaktır.

vekalet: Birinin yerine iş görme yetkisi
cümlem: Ev sahibi kardeşine vekalet vermiş, kira sözleşmesini onunla yapacağız.

ihtarname: Resmî ihtar yazısı, protesto
cümlem: İhtarname de geldiğine göre artık evden çıkmak zorundasınız.

kambiyo: Herhangi bir yerdeki bir alacağın tahsili, bir borcun ödenmesi veya bir yerden toplanan para ve para yerine geçen taşınabilir değerlerin başka bir yere aktarılması için yapılan işlemin bedeli
cümlem: Kambiyoyu ödemeden işlemlere başlayamayız.

3. ETKİNLİK 

Sizce yazar, bu radyo programını hangi amaçla yapmıştır? Kısaca yazınız.

 • Cevap:  Yazar, dinleyicileri tüketici hakları konusunda bilgilendirmek amacıyla bu radyo programını yapmıştır.

4. ETKİNLİK 

a) Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki cümlelerde üç noktanın niçin kullanıldığını yazınız.

 • Cevap:

• Merhaba Radyo … dinleyenleri.
Söylenmek istenmeyen kelimelerin yerine konur.

• Avrupa, tüketici haklarına çok önem veriyor…
Herhangi bir nedenle tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur.

• “Aman boşver. Şimdi bir de bununla mı uğraşacaksın…” diyor.
Herhangi bir nedenle tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur.

• Elinde değersiz bir kâğıt olur satıcının.
(…)
Metinde alınmayan bölümlerin yerine yay ayraç içinde üç nokta konur.

b) Siz de üç noktanın kullanıldığı farklı cümleler yazınız.

 • Cevap:

— Gidiş o gidiş… Bir daha ondan haber alamadık.

— Çocukluğum… Ne güzel günlerdi…

— Ahmet!
— (…)
— Ahmet! Sana diyorum, hey!
— (…)

5. ETKİNLİK 

Aşağıdaki özelliklerden okuduğunuz metne ait olanları işaretleyerek metnin türünü bulunuz.

 • Cevap:

1. Metinde toplumla ilgili bir konu ele alınmıştır. *
2. Metinde verilen bilgiler ve ortaya konan belgeler gerçeği yansıtmaktadır. *
3. Metindeki kahramanlar gerçeküstü varlıklardır.
4. Metnin anlatımında diyaloglardan yararlanılmıştır. *
5. Metinde amaç okuyucuyu bilgilendirmektir. *
6. Metinde yazar, gezip gördüğü bir yeri tüm özellikleriyle tanıtmıştır.
7. Metin medya organlarında yayımlanmıştır. *

Metnin türü: Röportaj

6. ETKİNLİK 

Bilinçli bir tüketici, haklarını bilen ve savunan, aynı zamanda ihtiyacından fazlasını tüketmeyen; insana, doğaya ve çevresine saygı duyan tüketicidir.
“Su israfı, yiyecek israfı, zaman israfı ve enerji israfı” konularından birini seçerek alanında uzman biriyle ya da çevrenizdeki bir büyüğünüzle bir röportaj yapınız. Röportajınızı aşağıya yazarak arkadaşınızla paylaşınız.

 • Cevap: Ekmek israfıyla ilgili röportaj. Önce sorular yazıldı sonrada cevaplar verildi.

Sofradaki çeşit fazlalığı israf mıdır?

İsraf lüzumsuz ölçüsüzlüğün adıdır. Bir şeyin lüzumundan fazlasının kullanılmasıdır.Bir hadiste peygamberimiz:’’ insanın her canının çektiğini yiyip içmesi israftır’’ buyurur. (Ramuz el-Ehadis:131/10)
İnancımızda hayırda bile israf olmaz.
Allah Kur’an’da ve bir çok yerde israftan kaçınmamızı emrediyor.
Peygamberimiz:’’komşusu aç iken tok yatan bizden değildir.’’ Demiyor mu?
Sahabe’nin karınlarına açlığı hissetmemek için taş bağladıklarını düşünürsek Firavun sofraları kurmanın Müslümanlıkla bağdaşmayacağı bilinmelidir. Dünyanın her yerinde bir çok aç insan var.
Sofrada iki çeşitten fazla yemek bulundurmazdı büyüklerimiz. İki çeşit yemeğin sünnet olduğunu söylerlerdi.
Mevlana, sofrada bir veya iki çeşit yemek varsa oturur peygamber sofrası der yermiş. Eğer iki çeşitten fazla ise Firavun sofrası der oturmazmış

Nasıl tutumlu olunur?

İsrafın zıddı tutumlu olmaktır. Tutumlu olmak her şeyi ölçülü kullanmak demektir.
Kur’an’da:’’Yiyin, için israf etmeyin Allah israf edenleri sevmez’’ buyruluyor.
Lüzumsuzluktan, hesapsızlıktan ve gösterişten kaçınılırsa insan israf etmemiş olur.
Nehirden, denizden abdest alırken bile suyu israf etmememiz emredilmiştir. Elde var diye ihtiyaç dışı harcama yapmak israftır.
Atalarımız:’’Ayağını yorganına göre uzat’’ demişlerdir. Sünnete uygun, dengeli ve düzenli bir hayat yaşanırsa israftan kaçınılmış olur.

İsrafın sebepleri neler olabilir?

Her insan israf etmez, israfın bazı sebepleri şunlar olabilir:
-Eğitimsizlik,
-Düşük kaliteli üretim,
-Gösteriş düşkünlüğü, lüks hayat,
-Modanın, israfın ihtiyacın önüne geçmesi,
-Gereksiz olan şeylerin ihtiyaçmış gibi algılanması,
-Kötü alışkanlıklar,
-İhtiyaçlarımızı başkasının belirlemesi gibi nedenler.

Neleri israf ediyoruz?

Neyi israf etmiyoruz ki?
-Ömrü, fırsatları ve zamanı israf ediyoruz.
-Çok lüzumsuz konuşarak söz israf ediyoruz.
-Sigara dumanına paralar gidiyor.
-Ekmek israf ediyoruz.
-Kâğıdı kullanmasını bilmiyoruz.
-İlaç israfı korkunç,
-Uzayan telefon konuşmaları, söndürülmeyen lamba, kapatılmayan musluk,
-Çöpe dökülen yemek,
-İki bulaşığa, üç çamaşıra çalışan makineler,
-Kediye, köpeğe, kuşa, kurda harcanan paralar,
-Yarım bırakılan tabaklar,
-Yarısı içilmeyen çaylar,
-Ölülere yapılan ölü yatırımlar,
-Eğlencede yakılan ceketler, kırılan tabaklar,
-Telef olup giden insanlar.

7. ETKİNLİK 

Aşağıdaki altı çizili kelimelerin cümlede hangi görevde kullanıldığını yazınız.

 • Cevap:

Çocuk karnesini almaya annesiyle gelmiş.= Edat
Beğendiği bağlamayla gitarı ona hediye edeceğiz.= Bağlaç
İnsan, yaptığı iyilikler Ne anılmalıdır.= Edat
Sınıfta yalnız üç öğrenci kalmıştı.= Edat
Ben de sizinle geleceğim yalnız fazla kalmayacağım.= Bağlaç
Bu seferlik ona hoşgörü göster ancak tekrar yaparsa onu uyar.= Bağlaç

O, evinin anahtarını ancak sana emanet eder. = Edat

“6. Sınıf MEB Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 161” için 13 yorum

 1. bu sayfa yanlış ya başka kitaptan almışlar ya da bu sitenin yanlışı hemen düzeltilsin lütfenn bu sayfa bize lazımm!!

 2. Sayın site kurucusu

  MEB yayınları Türkçe çalışma kitabı 161 numaralı sayfanın en güncel sayfa olarak değişmesini önemle arz ediyorum
  Adres:
  Seyrantepe Askeri Loj. C-21 blok 9/4 08.05.2017
  Gaziantep/Şehitkamil Salih Efe Daz
  Öğrenci

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir