6. Sınıf MEB Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 156

İlköğretim 6. Sınıf öğrencilerinin bu yıl okudukları Türkçe Çalışma Kitabının MEB yayınları için cevapları bu sayfaya izler için ekledik. Öğrenci burada öğretmeni gözlemeyi iyi bilmelidir. Öğretmenin çok önemli konuları nasıl anlattığını bilmek ve anlatılan konunun ne derecede önemli olduğunu anlamak durumundadır. Her konu ana ve yan fikirlerden oluşur. Konunun ana fikri olduğu gibi onu anlatanın da konuya kattığı fikirle vardır. Öğrenci bunlara dikkat etmeli özellikle konunun ana fikrini anlamaya çalışmalıdır.

Sayfaların cevapları çözüldükçe içeriklerimizi güncelliyoruz yani bugün bakıp da göremediğiniz sayfa yarın eklenmiş olabilir. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. İyi dersler…

Sayfanın Cevapları:

 

6. sınıf MEB Yayınları Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 155-156-157-158, Sınıf Başkanı metni etkinlik cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen kelimelerin anlamlarını sözlükten bularak yazınız.

demokrasi: Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, el erki, demokratlık

demokrat: Demokrasi yanlısı

diktatör: Bütün siyasi yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse

meşrutiyet: Hükümdarlıkla yönetilen bir ülkede hükümdarın başkanlığı altında parlamento yönetimine dayanan hükûmet etme biçimi

mutlakiyet: Hükümdarın bütün siyasal kudreti elinde bulundurduğu yönetim biçimi

ihtilal: Bir ülkenin siyasal, sosyal ve ekonomik yapısını veya yönetim düzenini değiştirmek amacıyla kanunlara uymaksızın cebir ve kuvvet kullanarak yapılan geniş halk hareketi, devrim

2. ETKİNLİK

Yukarıdaki görsellerden de hareketle Noam CHOMSKY’nin “Eşitlik olmadan demokrasi olmaz.” sözünden anladıklarınızı yazınız.

Demokrasi, halkın egemenliğine dayanan bir yönetim biçimidir. Yani halkı yönetecek kişileri, yine halk seçer. Bu nedenle halkı oluşturan her bireyin diğerleri ile beraber eşit haklara sahip olması gerekir ki halkın egemenliği geçerli olsun. Aksi halde halk kendisi tarafından değil, güçlü olan tarafından yönetilir. Bu da demokrasi değildir.

Bu konu hakkında yazılmış kompozisyon örneği için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

TIKLA! ⇒ Eşitlik Olmadan Demokrasi Olmaz – Kompozisyon


⇒ Sınıf Başkanı Metni Cevapları Sayfa 156 ⇐

3. ETKİNLİK

“Sınıf Başkanı” adlı metindeki Mehmet ve Necdet’in karakter özelliklerini yazarak farklılıklarını belirleyiniz.

MEHMET

Demokrat, çalışkan, okuyan ve okuduklarını güzel aktaran, lider özelliklere sahip bir çocuktur.

NECDET

Demokrasiye inanmamış, seçme ve seçilme hakkını bilmeyen, seçilmek için insanlara şiddet uygulayacak kadar vahşi biridir.

FARKLILIKLARI

Mehmet kibar, çağdaş ve demokratken; Necdet kaba, antidemokrat ve düşüncesizdir.

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki hikâye haritasını metne göre doldurunuz.

Kişiler:
– Mehmet
– Öğretmen
– Necdet
– Müfit

Yer ve Zaman:
Okul, okulun açıldığı ilk zamanlar

Olay:
Okulda sınıf başkanlığı seçiminin yapılması

Ana Fikir:
Bir toplum, seçme ve seçilme hakkını kullanarak kendi yöneticilerini kendi belirlemelidir.

Yardımcı Fikir:
Demokrasiyle yönetilmeyen toplumlarda kargaşa ortaya çıkar.

Yardımcı Fikir:
Rüşvetle ya da halkı zorlayarak seçim kazanmaya çalışmak demokrasiyle bağdaşmaz.


⇒ Sınıf Başkanı Metni Cevapları Sayfa 157 ⇐

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri okuduğunuz metnin oluş sırasına göre numaralandırınız.

[5] Mehmet’in, başkan olan birinin -beğenilmezse- kısa bir süre sonra yeni bir seçimle değişebileceğini söylemesi.
[2] Mehmet’in itiraz edip öğretmeninden söz hakkı istemesi.
[6] Sınıftaki başkan adaylarının belirlenmesi ve seçim çalışmalarının başlaması.
[8] Demokrat unvanının Mehmet’e verilmesi.
[1] Öğretmenin sınıf başkanını kendisinin belirleyeceğini düşünmesi.
[3] Mehmet’in demokrasi ve diğer yönetim şekilleri hakkında bilgi vermesi.
[4] Demokratik yönteme inanmayan Necdet’in, sınıf başkanını öğretmenin belirlemesi gerektiğini söylemesi.
[7] Oy dağılımına göre Mehmet’in sınıf başkanı seçilmesi.

6. ETKİNLİK

için üzere doğru gibi kadar
sanki göre karşı dolayı

Yukarıda verilen edatları anlamlarına dikkat ederek örnekteki gibi yerleştiriniz. Cümleye kattığı anlamı yanına yazınız.

1. Sabaha doğru limana vardık. ( zaman anlamı )
2. Kitabı kütüphaneden geri vermek üzere aldı. (koşul/şart)
3. Vatan borcunu ödemek için askere gidiyor. (sebep)
4. Geçmişe doğru bir yolculuğa çıkardı bizi. (yön)
5. İşi bittiği gibi evden hızla çıktı. (zaman)
6. Gözleri sanki baykuşa benziyordu. (benzerlik ilgisi)
7. Gülşah kadar Kevser de adalete inanıyor. (karşılaştırma)
8. Arkadaşı yanında olmadığından dolayı kendini yalnız hissediyor (sebep)


⇒ Sınıf Başkanı Metni Cevapları Sayfa 158 ⇐

7. ETKİNLİK

Siz de sınıf başkanlığına aday olduğunuzu düşününüz. Arkadaşlarınızı ikna edip seçimi kazanmak için sınıfta ve okulda yapacağınız faaliyetleri kapsayan bir konuşma metni hazırlayınız ve konuşmanızı sınıf ortamında yapınız.

ÖRNEK:

Saygıdeğer öğretmenim, değerli arkadaşlarım;

Eğitim-öğretim hayatımızın en önemli devresindeyiz. Ailelerimizle geçirdiğimiz zamana yakın bir süreyi ve hatta bazen daha fazlasını her gün birlikte geçiriyoruz. Bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmek için hepimiz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Geleceğimizin daha aydınlık olabilmesi için de bu gayreti ve çalışmayı göstermek zorundayız.

Saygıdeğer öğretmenlerimizin bize yol göstermeleri ve bilmediklerimizi öğretmeleri okul hayatımızın temelini oluşturuyor. Bunun yanında, biz öğrencileri kendimizin gözünden görebilen bir göze daha ihtiyacımız olan durumlarla karşılaşabiliyoruz. Böylesi durumlarda öğretmenlerimizi ya da okul yöneticilerimizi, yani müdürümüzü ve müdür yardımcılarımızı her bir arkadaşımızın rahatsız etmesi uygun olmuyor. Bunun yerine aramızdan seçeceğimiz bir başkanın, bizlerin temsilcisi konumunda olması çok daha doğru bir yöntemdir.

Siz değerli arkadaşlarım da takdir ederseniz, ben sınıf başkanı olmaya ve hepimizi temsil etmeye adayım. Sınıf başkanı olmayı sadece ve sadece sınıfıma yararlı olabilmek adına istemekteyim. Kişisel anlamda hiçbir amacım ve çıkarım yoktur. Tek düşüncem, sınıfımızın öğretmenlerimizle iletişiminin iyi olmasıdır. Aynı şekilde sınıfımızın temsilinin okul yönetimine karşı iyi yapılmasıdır.

Değerli arkadaşlarım;

Başkanlık seçiminde neden bana oy vermeniz gerektiğine dair vaatlerimi de sıralayarak aklınızda net bir tablo oluşmasına yardımcı olmak isterim. Eğer sınıf başkanlığı görevine beni layık görürseniz;

» Herkese saygı ve sevgi ile davranacağım.

» Hiç kimseye ayrıcalık yapmayacağım ve herkese eşit yakınlıkta duracağım.

» Siz değerli arkadaşlarımla olan samimi bağlarımı her zaman aynı şekilde koruyacağım, başkanlık havasına girmeyeceğim.

» Öğretmenlerimiz ile sınıfımız arasında köprü vazifesi göreceğim.

» Siz değerli arkadaşlarımın sorunlarını dinleyip öğretmenlerime ileteceğim.

» Sınıfımızın eksiklerini tespit edip, giderilmesi için çaba sarf edeceğim.

» Sınıfımızın temizliği ile doğrudan ilgileneceğim.

» Nöbetçi öğrenci çizelgesi oluşturup, bu düzene uyulmasını sağlayacağım.

» Sınıfımızın havalandırılmasını görevli arkadaşlara hatırlatacağım.

» Sınıfımızın araç ve gereçlerinin güvenliğini sağlayacağım.

» Okul idaresi ile iletişim halinde olup, sınıfımızın talep ve isteklerini okul yönetimine bildireceğim.

» Sınıfımızı okul içi ve okul dışında en iyi şekilde temsil edeceğim.

Sözlerime burada son verirken, beni bu göreve layık göreceğinizi umut ettiğimi bilmenizi isterim. Birlikte geçirdiğimiz zamanların kalitesini artırmak, sınıftan öte bir aile olmak adına oylarınıza talibim. Başkanlık seçimimizin sınıfımız için hayırlı olmasını diler, hepinizi saygı ve sevgi ile selamlarım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir