6. Sınıf MEB Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 123

İlköğretim 6. Sınıf öğrencilerinin bu yıl okudukları Türkçe Çalışma Kitabının MEB yayınları için cevapları bu sayfaya izler için ekledik. Öğrenci, herhangi bir konunun öğrenilmesinde, basılı araçlara ne kadar baş vurursa, öğrenme ilgisi ve zihinsel yetileri de o kadar çok genişleyecektir. Basılı öğrenme araçlarından yararlanmada çizelge grafik, harita ve resimlerin özel bir önemi vardır. Bunlar sayfalarca anlatılan bilgileri topluca ve bir arada vererek o konunun kavranmasına yardımcı olmaktadırlar.

Sayfaların cevapları çözüldükçe içeriklerimizi güncelliyoruz yani bugün bakıp da göremediğiniz sayfa yarın eklenmiş olabilir. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. İyi dersler…

Sayfanın Cevapları:

6. sınıf MEB Yayınları Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 122-123-124-125-126, Evliya Çelebi metni etkinlik cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.

1. ETKİNLİK

Aşağıda verilen kişiler hakkında kısa bilgiler edininiz. Bu kişilerin Türk kültüründeki yeri ve önemi hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Piri Reis
Piri Reis, 1465 yılında doğmuş, Osmanlı denizcisi, kaptanı ve kartografıdır. Amerika’yı gösteren Dünya haritaları ve Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik kitabıyla tanınmıştır.

Hezarfen Ahmet Çelebi
1609 yılında dünyaya gelmiş, 17. yüzyılda Osmanlı Devleti topraklarında yaşamış olan, Müslüman bir Türk bilginidir. Yapay kanatlar kullanarak uçmayı başarabilen ilk insan olarak bilinir.

Ali Kuşçu
Timur İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu’nda bir astronom, matematikçi ve dil bilimcidir. On beşinci yüzyılda yaşamış olan önemli bir astronomi ve matematik bilginidir.

Mimar Sinan
Osmanlı padişahlarından I. Süleyman, II. Selim ve III. Murat dönemlerinde baş mimar olarak görev yapan Mimar Sinan, Dünyanın en büyük yapı sanatçılarından biridir.


⇒ Evliya Çelebi Metni Cevapları Sayfa 123 ⇐

2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen bazı kelimelerin anlamları aşağıda verilmiştir. Bu anlamlardan hareketle kelimeleri metinden bularak örnekteki gibi yazınız.

derviş : Bir tarikata girmiş, onun kurallarına ve törelerine bağlı kimse, alperen.
evliya: Ermiş.
yüce: Yüksek, büyük, ulu, ulvi.
enderun: Devlet görevlilerini yetiştiren okul.
hat: Belirlenmiş olan estetik kurallara bağlı kalarak yazı yazma sanatı.
seyehat: Yolculuk.
medrese: İslam ülkelerinde, genellikle İslam dini kurallarına uygun bilimlerin okutulduğu yer.
tezhip: Yazma kitaplarda, sayfaların yaldız ve boya ile bezenmesi, yaldızlama.
folklor: Halk bilimi.
hafız: Kur’an’ı bütünüyle ezbere bilen kimse.
rakkas: Sarkaç.
lisan: Dil.
havadis: İlgi ile karşılanabilecek haber.
hazırcevap: Gerektiğinde çabuk, yerinde cevaplar bulup veren.
cazibe: Çekicilik.
hoşsohbet: Güzel ve tatlı konuşan.

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

(D) Evliya Çelebi İstanbul’da Unkapanı’nda doğmuştur.
(Y) Evliya ismini kulağına IV. Murat okumuştur.
(D) Evliya Çelebi’nin babası Derviş Mehmet Zıllî’dir.
(Y) IV. Murat’ın kendisine yakın devlet adamlarıyla yaptığı güreşlerde Evliya Çelebi de güreşirdi.
(Y) Evliya Çelebi rüyasında Ayasofya Camii’nde olduğunu görür.
(D) Tarihçilere göre Evliya Çelebi toplam 19 gezi yapıp, üç kıtada at koşturmuştur.
(Y) Seyahatname adlı kitabı 17 ciltten oluşmaktadır.
(Y) Evliya Çelebi gezip gördüğü yerleri İstanbul’dan daha çok beğenmiştir.


⇒ Evliya Çelebi Metni Cevapları Sayfa 124 ⇐

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki özelliklerden okuduğunuz metne ait olanları işaretleyerek metnin türünü bulunuz.

[] 1. Tanınmış birinin hayatı başka biri tarafından anlatılmıştır.
[   ] 2. Metinde yazar kendi hayatını anlatmıştır.
[] 3. Metnin amacı söz konusu kişiyi tüm yönleriyle tanıtmaktır.
[   ]4. Metinde bir olay, yer, kişi ve zamana bağlanarak anlatılmıştır.
[] 5. Metinde kişinin nerede doğduğu, öğrenim hayatı, kişiliği, başarılı olduğu alanlar, eserleri anlatılmıştır.
[] 6. Metin gelecek kuşaklara bilgi vermektedir.

Metnin türü: Biyografi

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki paragraflarda kullanılan anlatım biçimlerini bularak noktalı yerlere yazınız.

Soğuktan korunmak için beresini başına geçirdi, atkısını boynuna doladı ve eldivenlerini taktı. Ağır adımlarla kapıya yöneldi. Çantasından anahtarını çıkarıp kapıyı kilitledi. Sokakta karşılaştığı mahallenin fırıncısına selam verdi. Ayaküstü havadan sudan konuştuktan sonra yoluna devam etti. Otobüs durağına vardığında her gün birlikte yolculuk yaptığı arkadaşının çoktan gelmiş olduğunu gördü. Ona doğru yürüdü ve onu başıyla kibarca selamladı…

Kullanılan anlatım biçimi: öyküleyici anlatım

Büyük zorlukla tırmandığı dağın zirvesinden çevresini seyre koyuldu. Gördüğü manzara karşısında büyülenmemek elde değildi. Berrak, masmavi bir nehir şehri ikiye yarmış gibi akıp gidiyordu. Nehrin kenarındaki öbek öbek kavak ağaçlarının yaprakları sararmaya başlamış, yeşille sarının müthiş uyumunu sergiliyordu. İki kıyıya yapılmış yerleşim yerleri yukarıya doğru sıra sıra uzanıyordu. Kenti diğer yerlere bağlayan yollar nehrin kollarına paralel şekilde uzanıyordu. Yoldan geçen arabaların camları güneş ışığıyla fenerler gibi yanıp yanıp sönüyordu…

Kullanılan anlatım biçimi: betimleyici anlatım


⇒ Evliya Çelebi Metni Cevapları Sayfa 125 ⇐

6. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde uygun yere “-ki” ekini getirip cümleleri tekrar yazınız. Ekin hangi kelimenin yerine kullanıldığını örneklerdeki gibi belirtiniz.

Babamın arabası kırmızıydı.
Babamınki kırmızıydı.

Tilkinin kuyruğu kalındı, aslanın kuyruğu inceydi.
Tilkininki kalındı, aslanınki inceydi.

Bizim evimiz iki katlıdır, onların evleri ise üç katlıdır.
Benimki iki katlıdır, onlarınki ise üç katlıdır.

Cemil’in kardeşi basketbolcudur.
Cemil’inki basketbolcudur.

b) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili eklerin gösterdiği varlıklar kime aittir? Örnekteki gibi belirtiniz.

Cevabı herkesi şaşırtmıştı.
-ı → onun

Bugün çantan çok ağırmış.
-n → senin

Gözlerinizden ne kadar zeki olduğunuz anlaşılıyor.
-iniz → sizin

Soğuk havalarda başıma bere takmayı seviyorum.
-ım → benim

İki kardeş sokakta gördüğü yavru kediyi evlerine götürdüler.
-leri → onların


⇒ Evliya Çelebi Metni Cevapları Sayfa 126 ⇐

7. ETKİNLİK

Aşağıda verilen cümlelerde “-ki” ekinin hangi görevde kullanıldığını noktalı yerlere örnekteki gibi yazınız. Bir varlığın yerini tutanları yuvarlak içine alınız.

b. Kitabındaki soruları anlayamadığı için çözemedi.
“-ki” eki isimden önce kullanılarak onu belirtmiştir.

c. Koltuktakileri aldıktan sonra onu sildi.
“-ki” eki bir varlığın yerini tutmuştur.

d. Tarihî yerleri de gezin ki geçmişinizle bağlarınız kopmasın.
“-ki” eki bağlaç göreviyle kullanılmıştır.

e. Gözündekini çıkarıp kılıfına koydu.
“-ki” eki bir varlığın yerini tutmuştur.

f. Madem ki sinemayı sevmiyor tiyatroya gideriz.
“-ki” eki bağlaç göreviyle kullanılmıştır.

g. Bendeki kitap bitince okumak için ablamınkini ödünç olarak aldım.
“-ki” eki isimden önce kullanılarak onu belirtmiştir. / “-ki” eki bir varlığın yerini tutmuştur.

8. ETKİNLİK

Verilen kelimeleri örnekteki gibi eşleştirerek anlamlı birleşik kelimeler oluşturunuz. Bu kelimelerin ne ismi olduğunu belirleyiniz.

6. Sınıf MEB Yayınları Evliya Çelebi Metni Etkinlik Cevapları - Eşleştirme

 

“6. Sınıf MEB Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 123” için 2 yorum

  1. körsün ozaman gerzekalı (kusura bakma canım sıkıldıka rastegele siteye grip insanlarla dalga geçerim can sıkıntısı)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir