6. Sınıf MEB Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 12

İlköğretim 6. Sınıf öğrencilerinin bu yıl okudukları Türkçe Çalışma Kitabının MEB yayınları için cevapları bu sayfaya izler için ekledik. Sözcüklerle ilgili sorularda doğrudan ve dolaylı anlamları hatırlama, amaca uygun sözcüğü seçebilme, seçilen sözcüğün yerinde kullanıldığının farkına varma, hangi anlamlarda kullanıldığını belirleme ve sözcüklerin seçilme nedenlerini görme bu tip soruların doğru cevaplarını bulmak açısından önemlidir.

Sayfaların cevapları çözüldükçe içeriklerimizi güncelliyoruz yani bugün bakıp da göremediğiniz sayfa yarın eklenmiş olabilir. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. İyi dersler…

Sayfanın Cevapları:

6. sınıf MEB Yayınları Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 11-12-13-14-15-16, Sevmenin Ölçüsü Ölçüsüz Sevmektir metni etkinlik cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.

1. ETKİNLİK

Kelimelerin anlamları ve cümle içerisinde kullanılması:

yüksünmek: Üşenmek, tembellik etmek.
Cümle: İki yumurta bile kırmaya yüksünürsen aç kalırsın.

haz: Hoşa giden duygulanma, hoşlanma, zevk.
Cümle: Resim yapmaktan tarifsiz bir haz alıyorum.

dirlik: Yaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim.
Cümle: Nerede birlik beraberlik varsa orada dirlik olur.

gereksinimEksikliği duyulan şey, ihtiyaç.
Cümle: Sınıfta rahat bir ders ortamı olması için tüm gereksinimleri tamamlamamız gerekiyor.

özveri: Bir amaç uğruna veya gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi çıkarlarından vazgeçme, fedakârlık.
Cümle: Özverili çalışmalarının sonucunu üniversite sınavlarını birinci olarak kazanarak aldı.

nitelik: Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet.
Cümle: Bu iş için gerekli nitelikleri karşılayamadığınız için sizi işe alamıyoruz.

hemşehri: Memleketli, aynı memleketten, aynı şehirden olmak.
Cümle: Akşama hemşehrilerimle buluşup şehrimizin sorunları tartışacağız.

2. ETKİNLİK

Sevmenin Ölçüsü Ölçüsüz Sevmektir metni içerisinden alınan kelimelerden beş duyu organımızın herhangi biriyle algılayabildiklerimizin boyanması:

6. Sınıf MEB Yayınları Sevmenin Ölçüsü Ölçüsüz Sevmektir Metni Etkinlik Cevapları - Duyularla Algılanabilen Kelimeler

6. Sınıf MEB Yayınları Sevmenin Ölçüsü Ölçüsüz Sevmektir Metni Etkinlik Cevapları – Duyularla Algılanabilen Kelimeler

3. ETKİNLİK

Sevmenin Ölçüsü Ölçüsüz Sevmektir metni ana fikri: Yaşamımızı mutlu ve huzurlu geçirmek için sevgimizi sınırlandırmamalıyız.

Sevmenin Ölçüsü Ölçüsüz Sevmektir metni yardımcı fikirleri:
1- Sevgi olmadan insan yaşayamaz.
2- İnsanların tüm ilişki ve davranışları aslında sevgi duygusuna doyum sağlamak içindir.
3- Sevgi duygusu geliştikçe kişiliği olgunlaştırır.
4- Sevmek ve sevilmek için çabalamak gerekir.

4. ETKİNLİK

Yazma alışkanlıklarınızın gelişmesi için bu etkinliği kendiniz yapmalısınız.

5. ETKİNLİK

Deneme Türünün Özellikleri:

 • Denemelerde yazar herhangi bir konudaki görüşlerini kesin kurallara varmadan, kanıtlamaya kalkmadan, okuyucuyu inanmaya zorlamadan anlatır.
 • Deneme, kişinin kendi dışındaki varlıklarla herhangi bir konuda gerçek ya da hayalî olarak girdiği diyalogun ürünüdür.
 • Denemeler tek bir konuyu rahat ve akıcı bir biçimde ele alan, çoğu kez yazarının kişisel bakış açısı ve deneyimini aktaran orta uzunluktaki edebî metinlerdir.
 • Konuların kişisel bir anlayışla işlenmesi; çeşitli sanatçıların aynı konudaki değişik fikir, zevk ve inanışlarını yansıtması bakımından bu tür önemlidir.
 • Denemeye özgü belirli bir konu yoktur. Konu özgürce seçilir.
 • Her şey denemenin konusu olabilir. Yeter ki yazarın o konuda bir birikimi olsun. Ancak denemeler daha çok her devrin, her ulusun insanını ilgilendiren konularda yazılır.
 • Denemelerde diğer fikir yazılarından farklı olarak aşk, dostluk, iyilik, güzellik, ahlak, sevinç, kültür, yiğitlik gibi daha çok soyut ama kalıcı ve evrensel konular işlenir.

(Buradaki bilgiler edebiyatogretmeni.com adresinden alıntılanmıştır.)

Deneme Türünün Türk ve Dünya Edebiyatındaki Temsilcileri:

Türk Edebiyatı:

 • Ahmet Haşim
 • Ahmet Rasim
 • Mahmut Sadık
 • Refik Halit Karay
 • Falih Rıfkı Atay

Dünya Edebiyatı:

 • Monteigne
 • J. Addison
 • J. Bosvvell
 • T.S. Eliot
 • A. Huxley
 • R. De Gourmont
 • B. Julien
 • A. Camus
 • E.C. Alain
 • J.P. Sartre
 • M. De Unamuno
 • R. M. Rilke

Deneme Türüne Ait Kısa Bir Örnek:

Dilimiz Üzerine

Dilimiz konuşma dilimizden çok yazı dilimiz yıllardan beri yüzyılı aşkın bir zamandan beri durmadan değişiyor. Değişmesini bir dileyen oldu bir buyuran oldu diye değil değişmesi gerektiği için değiştirmek zorunda olduğumuzdaniçimizden duyduğumuz için değişiyor. Elimizdeki dille dünden kalan dille istediğimizi söyleyemediğimiz istediğimiz gibi söyleyemediğimiz için değişiyor. Bu değişme bir bakıyorsunuz hızlanıyor çok kimseleri şaşırtacak başlarını döndürecek kadar hızlanıyor; bir bakıyorsunuz ağırlaşıyor artık duracak sanıyorsunuz. Ama durmuyor. Durdurmak kimsenin elinde değil; durdurabilsek çoktan durduracaktık. Yazarlarımızın çoğu ta başlangıçtan beri bu değişmeye sinirleniyor bu değişmeyi istemiyor. Kimi öfkelenip bağırıyor. Sonra öfkeleneni de eğlenip alay edeni de değişmeye uyuyor dilini değiştiriyor bir gün önce istemediği yeni dille yazıyor.

Nurullah Ataç

6. ETKİNLİK

Yazma becerilerinizin gelişmesi için bu etkinliği sizin yapmanız gerekiyor.

7. ETKİNLİK

Yıldız içindeki köklere uygun ekler getirilerek yeni kelimeler türetilmesi:

borç – lı ⇒ borçlu

sev – gi ⇒ sevgi

et – lı ⇒ etli

yor – gın ⇒ yorgun

kış – lık ⇒ kışlık

seç – im ⇒ seçim

yok – sıl ⇒ yoksul

Türk – ce ⇒ Türkçe

yap – ı ⇒ yapı

yaz – lık ⇒ yazlık

8. ETKİNLİK

Kelimelerin ayrılması:

 Kelimeler  İsim Kökü  Fiil Kökü  Yapım Ekleri
 bilgili    bil-  -gi -li
 bencil  ben  –  -cil
 varlık  var  –  -lık
 dilsiz  dil  –  -siz
 uçak  –  uç-  -ak
 övünmek  –  öv-  -ün – mek
 satıcı  –  sat-   -ı -cı
 balık  balık  –  –
 dönüşlü  –  dön-  -üş -lü
 Almanca  Alman    -ca
 görgülü  –  gör-  -gü -lü
 tıkırtı  tık  –  -ır -tı
 yanlış  yanlış  –  –

6. sınıf MEB Yayınları Türkçe ders kitabı cevapları, sayfa 11-12-13-14-15-16, Sevmenin Ölçüsü Ölçüsüz Sevmektir metni etkinlik cevaplarını beğendiyseniz, aşağıdaki paylaşım butonlarını kullanarak arkadaşlarınızın da cevaplardan faydalanmasını sağlayabilirsiniz.

 

“6. Sınıf MEB Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 12” için 2 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir