6. Sınıf MEB Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 112

İlköğretim 6. Sınıf öğrencilerinin bu yıl okudukları Türkçe Çalışma Kitabının MEB yayınları için cevapları bu sayfaya izler için ekledik. Ülkemizde öğrencilerin en büyük sorunlarından biri de çalıştığı bilgiyi tam olarak soruda kullanamamasıdır. Çünkü ezber sistem zihnin analitik ve kritik düşünmesini engeller. Bu nedenle çocuklar bildiği bilginin analizini ve kritiğini yapmakta zorlanırlar. Bu da yaratıcı zekayı öldürür. (Konumuz bu değil ama yeri gelmişken belirtmeden geçemedim)

Sayfaların cevapları çözüldükçe içeriklerimizi güncelliyoruz yani bugün bakıp da göremediğiniz sayfa yarın eklenmiş olabilir. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. İyi dersler…

Sayfanın Cevapları:

6. sınıf MEB Yayınları Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 110-111-112-113-114, Bizimki Türkçe Sevdası metni etkinlik cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde yabancı dillerden alınmış kelimeler bulunmaktadır. Kelimelerin Türkçe karşılıklarını kullanarak cümleleri yeniden yazınız.

Alper birçok iş yerine CV bırakmış.
Alper birçok iş yerine özgeçmiş bırakmış. 

Adaleti ve objektif bakış açısıyla herkesin güvenini kazanmıştı.
Adaleti ve tarafsız bakış açısıyla herkesin güvenini kazanmıştı.

Olaylara farklı perspektiflerden bakmak anlayışımızı geliştirir.
Olaylara farklı açılardan bakmak anlayışımızı geliştirir.

Yeni jenerasyonun bilgiye ulaşma imkânları çok iyidir.
Yeni kuşağın bilgiye ulaşma imkanları çok iyidir.

Bir taraftan okul, bir taraftan part time çalıştığı iş onu yoruyordu.
Bir taraftan okul, bir taraftan yarı zamanlı çalıştığı iş onu yoruyordu.

Fastfood yeme alışkanlığı sağlığımızı tehdit ediyor.
Ayaküstü yeme alışkanlığı sağlığımızı tehdit ediyor.

Metropollerde bina sayısı arttıkça yeşil alanlar azalıyor.
Büyük kentlerde bina sayısı arttıkça yeşil alanlar azalıyor.

Yeni yaptığı kapak dizaynı herkesçe beğenildi.
Yeni yaptığı kapak tasarımı herkesçe beğenildi.

Öğretmenimiz her dersin başında bizi motive ederdi.
Öğretmenimiz her dersin başında bizi güdülerdi.


⇒ Bizimki Türkçe Sevdası Metni Cevapları Sayfa 111 ⇐

2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden aklınızda kalanları kendi cümlelerinizle yazınız.

Aklınızda kalanlara göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin ana fikrini ve yardımcı fikirlerini yazınız.

Bizimki Türkçe Sevdası Yardımcı Fikir: Dilimizi yabancı dillerin etkisinden kurtarmalıyız.

Bizimki Türkçe Sevdası Yardımcı Fikir: Bir milletin kendi varlığını koruyabilmesi dil ile mümkündür.

Bizimki Türkçe Sevdası Ana Fikir: Dilimizi korumalı ve ona sahip çıkmalıyız.


⇒ Bizimki Türkçe Sevdası Metni Cevapları Sayfa 112 ⇐

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki afişi yorumlayarak bu afişle ilgili duygu ve düşüncelerinizi anlatan bir deneme yazınız.

İlgili deneme yazısı örneğine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bu Türkçe İle Nereye Gidiyoruz? (Deneme)


⇒ Bizimki Türkçe Sevdası Metni Cevapları Sayfa 113 ⇐

5. ETKİNLİK

Aşağıda verilen parçada, kaynaştırma ünsüzü bulunan kelimeleri noktalı yerlere yazınız.

Millet kavramının ortaya çıkmasında en önemli rolü oynayan aidiyet bilincinin oluşabilmesi için ilk aşama, o toplum bireylerinin birbirleri ile anlaşabilmeleridir. Her dil, kendine has düşünme ve hissetme tarzını kendi içinde taşır. Bu da onu kullanan toplumlarda ortak yorum, düşünce ve davranış kalıplarına sebep olur. Bu yüzden de her millî dilin ardında aslında millî bir ruh vardır.

Kaynaştırma ünsüzü bulunan kelimeler:

– çıkmasında
– oynayan
– bilincinin
– oluşabilmesi
– onu
– tarzını
– içinde
– kalıplarına
– ortaya
– bireylerinin


⇒ Bizimki Türkçe Sevdası Metni Cevapları Sayfa 114 ⇐

6. ETKİNLİK

Metni okuyarak yay ayraç ile belirtilen yerlere uygun noktalama işaretlerini koyunuz.

Dilin esası(,) hatta diyebiliriz ki yegâne işlevi insanlar arasında iletişim kurmaktır (.) Verici
ile alıcı arasında mesaj iletme işlevini yerine getirmeyen dil(,) ancak ölü bir dil olabilir(.) Dilin
bireyler arasındaki iletişimi yerine getirebilmesi(,) bildirişim teorisinin basit bir kuralına bağlıdır(:) Verici ile alıcı arasındaki uyumluluk. Bu(,) bir adamın çevirmeli telefonunun ahizesinden radyo dinleyememesi(;) radyodan televizyon yayınlarını seyredememesi gibidir(.)

Prof. Dr. Hayatî Develi

7. ETKİNLİK

Aşağıda zamirlerle ilgili cümleler verilmiştir. Buna göre noktalı yerleri uygun şekilde doldurunuz.

1- “O, tüm canlılara merhametle yaklaşırdı.” cümlesinde kişi adının yerine o kelimesi kullanılmıştır.

2- “Bu kitabı nereden aldınız?” cümlesinde soru anlamı nereden ile sağlanmıştır.

3- “Salondaki herkes konuşmaya dikkat kesilmişti.” cümlesindeki herkes belgisiz zamirdir.

4- “Şunu annem için aldım, diyerek gülümsedi.” cümlesinde şunu kelimesi işaret yoluyla ismin yerini tutmuştur.

5- “Bu yemeği ben kendim yaptım.” cümlesindeki kendi kelimesine dönüşlülük zamiri de denir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir