6. Sınıf Başak Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 333

Değerli öğrencilerimiz Dörtel yayınları 6. Sınıf Türkçe çalışma kitabının tamamı sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve amaçlı olarak istenen değişiklikleri meydana getirme sürecidir. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Günlük ve haftalık planlar yapmalı ve ders çalışma süreleri bu planlara sadık kalarak devam etmelisiniz. Bunun sayesinde zamanı etkili ve verimli kullanmış olursunuz. Sevmediğiniz ders yoktur çalışmadığınız ders vardır. Ümitsizliğe kapılıp çalışmaktan vazgeçmek en büyük hatalardan biridir. Başarısızlıktan başarı doğar.  İnsan bilmediğinden korkar. Ne kadar çalışırsan o kadar öğrenirsin. Çalışmanızı sık sık bölmeyin Ders çalışma için ihtiyaç duyacağınız tüm malzemeleri çalışmaya başlamadan hazırlayın ki ara vermeyiniz. Dikkatiniz dağılmaya başladığında on dakikalık molalar verebilirsiniz.

Okul dönemi boyunca tüm derslerinizde işinize yarayacak ders kitabı cevaplarını yanıtlamayı sürdürüyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Şehir Faresiyle Tarla Faresi Cevapları

6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Başak Yayınları 7. Tema Vatandaşlık Bilinci Sayfa 329, 330, 331, 332, 333, 334 Şehir Faresiyle Tarla Faresi  Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

ŞEHİR FARESİYLE TARLA FARESİ

1. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 329 Cevabı

“Özgür olmak” ne demek? Düşünelim, görseli yorumlayalım.

 “Özgürlük” kavramını farklı kaynaklardan araştıralım.

 • Cevap: Rahat hareket etmek, istediği gibi hareket etmek.

❖ Ailemizde ve yakın çevremizdeki insanlara soralım ve kısaca yanıtlamalarını isteyelim. Hatta “tek bir sözcükle” anlatmak isteseler özgürlüğü nasıl anlatırlar, soralım. Aldığımız yanıtları not edelim.

 • Cevap: Serbestlik

❖ Topladığımız bilgileri ve yanıtları sınıfta arkadaşlarımızla paylaşalım.

 • Cevap:

❖ Aşağıdaki görselle ilişkili olan noktaları ve görsele ilişkin düşüncelerimizi de belirtelim.

 • Cevap: Özgürlük; bir başkasının özgürlüğünü kastedemeyecek şekilde özgür olmaktır. Karikatürde kafesin içinde bulunan kafesten kuşun çıkarılıyor olması o kuşun özgürlüğünün ona verilmesi demek değildir çünkü o kuş daha büyük bir kafesin içinde hala esir gibi olmaktadır.

2. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 330 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili ifadelerle ne anlatılmak isteniyor? Düşünelim. NOT: Altı çizili ifadelerin anlamını cümleden çıkarmaya çalışalım; anlamını tahmin ettiklerimizi sözlükten kontrol edelim. Anlamını çıkaramadıklarımızı sözlükten bulup yazalım!

  • Cevap:

  “Bir gün yolu yordamıyla/ Tarla faresini yemeğe çağırmış.

  • yol yordam: Uygun davranış biçimi

  “Böyle ziyafet görülmemiş.

  • ziyafet: Bir çok kişiyi eksiksiz yemekte toplamak

  “Ama tam yemek başlarken/ Farelerin iştahı kesilmiş.”

  • iştahı kesilmek:.. Yemek yeme isteğinin kaybolması

  “Ses seda kesilince yukarıda,/ Fareler çıkmış meydana.”

  • ses(in), seda(nın) kesilmesi: Hiç bir ses gelmemesi

  “Bizde böyle kral sofraları yok,/ Fukara işi bizimkisi.”

  • fukara işi: Fakirler gibi

  “Ama yediğin boğazında kalmaz. Ayak mayak sesi duyulmaz.

  • boğazında kalmak: Özgürce

3. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 331 Cevabı

Dinlediğimiz şiirden yararlanarak aşağıdaki soruları yanıtlayalım.

Şiirdeki iki fare nerelerde yaşamaktadır?

 • Cevap: Farenin birisi köyde tarlalarda yaşamını sürdürürken diğeri şehirde evlerde hayatını sürdürüyormuş.

Şiirden hareketle bu farelerin yaşam yerlerinin özelliklerini belirlemeye çalışalım.,

 • Cevap: Tarlada yaşayan fare aç yaşarken yiyecek sıkıntısı çekiyormuş. Şehirde yaşayan fare ise girdiği evlerdeki yiyecekleri yediği için açlık sıkıntısı yaşamıyormuş.

“Ne yemekler, ne yemekler…/ Gitmeyen bilmez şehre.” dizeleriyle köy ve şehir arasında ne gibi bir fark olduğuna işaret edilmiştir?

 • Cevap: Şehirde yaşayan farenin açlık çekmediğine ama tarla faresinin neredeyse açlıktan ölecek kadar aç kaldığına işaret edilmiştir.

Fareler yemeği evin hangi bölümünde yiyorlarmış? Bunu şiirdeki hangi dizelerden anlıyoruz?

 • Cevap: Mutfak bölümünde yiyorlarmış.

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 332 Cevabı

Tarla faresi, yemekte neden rahatsız olur ve nasıl bir karar alır? Tarla faresinin bu davranışının altında hangi sebep yatmaktadır?

 • Cevap: İçeriden tıkırtılar gelir. Yemeği yerken içeriden gelen tıkırtılar yüzünden rahatsız olur. Korku dolu anlar yaşar.

Şiirin son bölümünde vurgulanan ve bu şiirle okura iletilmek istenen ana fikir nedir?

 • Cevap: Okura şu mesaj verilmektedir. Ne yaparsanız yapın kendi emeğinizle size ait olan ile yapın. Azıcık aşım ağrısız başım ata sözündeki gibi. Az ile yetinmenin önemi.

Tarla faresinin düşünceleri mi yoksa şehir faresinin yaşam biçimi mi doğru? Gerekçelerimizle açıklayalım.

 • Cevap: Tarla faresinin düşünceleri doğrudur. Gönül rahatlığı ile nefes alamadıktan sonra bu yaşamın hiç bir önemi yoktur.

4. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 333 Cevabı

Dinlediğimiz metnin türü fabldır (öykünce). Fabllar, sonunda ders verme amacı güden, düşündüren ve genellikle şiir biçiminde yazılan öykülerdir. Fabllara ilişkin daha önce öğrendiğimiz özellikleri anımsayalım ve aşağıdaki özellikleri doğru ifadelerle tamamlayalım.

 • Cevap:

Dinlediğimiz metinde kahramanlar farelerdir.

Metindeki karakterler, insanlar gibi düşünür, konuşur ve insanlar gibi davranır.

Metnin sonunda insanlara bir ders verilir.

5. ETKİNLİK 

Önce aşağıdaki paragraf özellikleriyle ilgili açıklamayı okuyalım. Bir yazının tümünde olduğu gibi paragrafta da giriş, gelişme ve sonuç bölümleri vardır. Giriş bölümünde konu belirtilir. Bu bölüm, tek cümleden ya da birbirini destekleyen, açıklayan birkaç cümleden oluşabilir. Gelişme bölümünde konu, genellikle düşünceyi geliştirme yollarından yararlanılarak açıklanır. Cümleler arasındaki anlamsal ve dilsel bağlar, zamirler, bağlaçlar ve yinelenen sözcüklerle sağlanır. Sonuç bölümü ise paragrafın özeti niteliğindedir. Vurgulanmak istenen düşünce burada belirtilir. Bu bölümde “demek ki, öyleyse, anlaşılıyor ki” gibi bağlaçlar kullanılabilir.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin aşağıdaki maddesine dayanarak “insan hakları ve özgürlükler” ile ilgili bir paragraf oluşturalım. Oluşturduğumuz paragrafı çalışma kitabının 334. sayfasındaki ilgili alana yazalım.

“Bütün insanlar hür, haysiyet (değer, saygınlık) ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti (anlayışı) ile hareket etmelidirler.”

 • Cevap:

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 334 Cevabı

(1. Madde – Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi)

GİRİŞ

 • Cevap:  Her insan dünyaya geldiği andan itibaren birçok hak ve özgürlüğe sahip olmaktadır. Dünyaya gelen her insan öncelikle yaşama hakkına ve sağlık hakkına sahip olmaktadır.

GELİŞME

 • Cevap: İnsanlara doğuştan verilen bu haklar hiç bir şekilde insanların elinden alınamaz ve başkasına devredilemez. Çünkü her insan; insan olduğundan ötürü değerlidir, özeldir ve tektir.

SONUÇ

 • Cevap: Kısacası; insan hak ve özgürlükleri insana verilen değer ile birlikte İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile yasalar doğrultusunda koruma altına alınmıştır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir