6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Dörtel Yayınları Sayfa 72

Değerli öğrencilerimiz Dörtel yayınları 6. Sınıf Din Kültürü ders kitabının tamamı sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve amaçlı olarak istenen değişiklikleri meydana getirme sürecidir. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Bunun dışında yapacağınız bireysel çalışmalarla kolay bir şekilde kendinizi Türkçe dersi bakımından donanımlı hale getirebilirsiniz.Ders Tekrarı En Önemli Nokta TEOG Türkçe dersi çalışmalarında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ders tekrarıdır. Matematik dersini çözmeniz gereken soruyu görünce hatırlayabilirsiniz ancak Türkçe dersini, herhangi bir soru üzerinden hatırlamanız oldukça güçtür.

Sizler için diğer tüm sayfaları hızlıca sayfamıza eklemek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

6. Sınıf Dörtel Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 72 Cevabı 2017 – 2018 Yeni Müfredat

6. Sınıf Dörtel Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 72 Cevabı 

Hz. Muhammed (s.a.v.), Müslümanların ahlaki yönden gelişmesinde en önemli modeldir ve bizler için en güzel örnektir. Bu konuda, “Andolsun ki Resulullah sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikredenler için güzel bir örnektir.” buyrulur.
(Ahzâb suresi, 21. ayet.)
Allah Resulü (s.a.v.); güvenilir, merhametli, adaletli, kolaylaştırıcılığa önem veren, hoşgörülü, sabırlı ve kararlı bir insandı.
Yukarıdaki bilgi ve ayet, biz Müslümanlara nasıl bir sorumluluk yüklemekte, hangi mesajı vermektedir? Düşüncelerinizi açıklayınız. 

Cevap:

1- Her iste daima Allah’a hamd-ü sena etmek gerekir.
2- Nefis, insani her zaman şerre yöneltmek ister Bu sebeple nefislerin ser-inden de Allah’a sığınmak lâzımdır.
3- Can, mal ve ırz kutsaldır Yasama hakki tabii bir haktır Irz, şeref, haysiyet, hürriyet ve mülkiyet saldırıdan korunmuş haklardır.
4- Cahiliye gelenekleri kaldirilmistir Insanlar alisa geldikleri kötü seyleri körü körüne yapmaktan vazgeçmelidirler
5- Faiz haramdır.
6-Kan davası gütmek haramdır.
7- Emânetler yerlerine verilmelidir Emânete hıyanet edilmemelidir.
8- Küçük büyük önemli-önemsiz her iste şeytana uymaktan sakınılmalıdır.
9- Kadınların ve erkeklerin karşılıklı hak, vazife ve sorumlulukları vardır Kadınlara nezâketle davranılacaktır.
10- Hem kadın hem de erkekler zinadan şiddetle kaçınacaklardır.
11- Köle ve hizmetçilere iyi davranılacaktır.
12- Bütün Müslümanlar kardeştir Her türlü sınıf farkları ve ayrıcalıklar kaldırılmıstır Üstünlük fazilet iledir.
13- Zulümden sakınmak gerekir, halkın mali haksiz yere yenemez, birine ait bir sey sahibinin izni olmadıkça baskası için helâl olmaz.
14- Müslümanlar birbirleriyle savaşmaktan sakınacaklardır.
15- Allah’in Kitâb’ina ve Peygamber’in sünnetine uyanlar asla sapıklıga düşmezler.
16- İslâm sadeliğinden ayrılmamak, aşırılıklara sapmamak gerekir.

17-Hak Teâlâ’ya ibadet olunacak; beş vakit namaz kılınacak, oruç ayında oruç tutulacak, Hz Peygamber’in tavsiyelerine uyulacaktır Bunları hakkıyla yerine getirenlerin mükâfatı cennettir.

Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıkla

Bütün Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları İçin Tıkla