5. Sınıf MEB Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 53

Değerli öğrencilerimiz 5. Sınıf MEB yayınları Sosyal Bilgiler çalışma kitabının bütün sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Kitaptaki hemen hemen bütün sorularının cevapları siz kıymetli öğrencilerimiz için eokul sitesi tarafından özgün bir şekilde hazırlandı. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Türkçe sorularının % 68’i anlam, %34’i bilgiyi yorumlama sorularıdır. Bu nedenle öğrenci bol kitap okumalı ve gazete dergi makalelerini yorumlamalıdır. Bol soru çözmelidir. Soru çözme işi zevkli bir uğraş haline getirilmelidir.Yeni öğrenilen konularla ilgili testler bir gün sonra mutlaka çözülmelidir. Öğrenci konuyu gerçekten öğrenip öğrenmediğini ancak o zaman görebilir. Sınav gününe kadar her gün , bir ders seansında 20 soruyu geçmemek koşulu ile paragraf soruları çözülmelidir. Paragraf soruları çözülürken, doğru cevap göz önünde bulundurularak, yapılan yanlışın neden yapıldığı araştırılmalıdır.

Sizler için diğer tüm sayfaları hızlıca sayfamıza eklemek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

5.Sınıf Berkay Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı 53.Sayfa Cevapları 

5. Sınıf Berkay Yayıncılık Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Sayfa 52, 53 2. Ünite Adım Adım Türkiye Cevapları

2. ÜNİTE DEĞERLENDİRMESİ

A. Testi Cevaplayalım

Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzdaki doğal varlıklardan biridir?

 1. Kız Kalesi
 2. Selimiye Camii
 3. Gordion
 4. Yedigöller

Cevap: D 


2. Aşağıdakilerden hangisi tarihi özelliği bakımından diğerlerinden ayrılır?

 1. Gordion
 2. Gelibolu
 3. Nemrut
 4. Zeugma

Cevap: B 


3. Ülkemizde el sanatlarıyla ilgili bazı mesleklerin yok olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

 1. Etkileşme
 2. Değişme
 3. Süreklilik
 4. Benzerlik

Cevap: B 


4. Eğitim, kültür, hukuk, ekonomi ve yönetim alanlarında yapılan yeniliklerin hepsi aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilişkilidir?

 1. Devletçilik
 2. Milliyetçilik
 3. İnkılapçılık
 4. Laiklik

Cevap: C


 1. Milli birlik ve beraberliği sağlamak
 2. Ülke bütünlüğünü korumak
 3. Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak
 4. Geçmişteki yönetim şeklini düzenlemek

5. Yukarıdakilerden hangileri Atatürk ilke ve inkılapların dayandığı esaslardandır?

 1. I, III
 2. II, IV
 3. II, III
 4. II,III, IV

Cevap: C


6. Milletin devlet yönetiminde söz sahibi olması Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilgilidir?

 1. Cumhuriyetçilik
 2. İnkılapçılık
 3. Laiklik
 4. Milliyetçilik

Cevap: A


B) Boşlukları Dolduralım

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere, verilen kavramlardan uygun olanı yazınız.

 1. El sanatlarından telkari ince gümüş tellere şekil verilerek yapılır.
 2. Kırsal yörelerdeki insanların giyimleri kültürel farklılıklarımızı gösteren öğelerden biridir.
 3. Milletimiz için ortak değer olan türküler kültürümüzü geçmişten bugüne taşır.
 4. Laiklik din işleriyle devlet işlerinin ayrılmasıdır.
 5. Bir yönetim şekli olan cumhuriyet millet egemenliğine dayanır.

C) Düşünelim-Söyleyelim

Aşağıda verilen soruların cevaplarını söyleyiniz.

1. Yabancı bir turiste ülkemizi tanıtacak olsaydınız doğal varlıklar ve tarihi güzelliklerden hangilerini söylerdiniz?

 • Cevap: Peri Bacaları, Pamukkale Travertenleri, Abant Gölü, Göreme Milli Parkı, Hattuşaş, Safranbolu Evleri. 

2. Kültürel özellikler nelerdir?

 • Cevap

3. Kültürel özelliklerimizin benzerlik ve farklılıklarının nedenleri neler olabilir?

 • Cevap: Coğrafi özellikler ve yaşadığımız toplum

4. Sizce insanların bir arada yaşamasında hangi kültürel öğeler daha önemlidir? Neden?

 • Cevap: Türk Dili, İslamiyet, düğünlerimiz, yemeklerimiz, gelenek ve göreneklerimiz

5. Atatürk inkılaplarından sonra günlük yaşamda ne gibi değişiklikler olmuştur?

 • Cevap: Modernleşme oldu

6. Atatürk hangi alanlarda yenilikler yapmıştır?

 • Cevap: Eğitim, siyaset, bilim ve hayatın birçok alanında inkılaplar yapmıştır

Ç. Doğru ve Yanlışları Bulalım

Aşağıda verilen illerimizle doğal varlıklar ya da tarihi mekanlar arasındaki eşleştirmelerden doğru olanların başındaki kutuya “D”, yanlış olanların başındaki kutuya “Y” harfi koyunuz.

 • (D) Ağrı  İshak Paşa Sarayı
 • (Y) Konya  Peribacaları
 • (D) Denizli  Pamukkale
 • (Y) Aydın Aspendos
 • (D) Çorum Alacahöyük
 • (Y) Malatya  Nemrut Dağı
 • (D) Mersin  Kız Kalesi
 • (Y) İzmit  Yedi Göller
 • (D) İzmir  Efes Antik Kenti
 • (Y) İstanbul  Selimiye Camii

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir