5. Sınıf MEB Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 132

Değerli öğrencilerimiz 5. Sınıf MEB yayınları Sosyal Bilgiler çalışma kitabının bütün sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Kitaptaki hemen hemen bütün sorularının cevapları siz kıymetli öğrencilerimiz için eokul sitesi tarafından özgün bir şekilde hazırlandı. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Planlı Çalışınız. Hedefleri oluşturmak ve plan yapmak yolculukta önemli adımlardır. Ancak önemli olan uygulama aşamasında içsel ve dışsal çalışmalarımı engelleyebilecek nedenleri öngörüp başa çıkabilme konusunda iç disiplin geliştirebilmektir. Yaşamımızla ilgili sorumluluğu rastlantılara bırakırsak çalışmalarımızı ve başarılarımızı engelleyebilecek pek çok sebebimiz olacaktır.

Sizler için diğer tüm sayfaları hızlıca sayfamıza eklemek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

5. Sınıf Berkay Yayıncılık Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Sayfa 132, 133 6. Ünite Toplum İçin Çalışanlar Cevapları

6. ÜNİTE DEĞERLENDİRMESİ

A. Testi Cevaplayalım

Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Aşağıda toplumun temel ihtiyaçlarıyla bu ihtiyaçlara hizmet eden kurumlar eşleştirilmiştir. Yanlış olan eşleştirme hangisidir?

 1. Eğitim – Okul
 2. Sağlık – Hastane
 3. Barınma – Konut
 4. Ulaşım – Belediye

Doğru cevap: B


2. Kurumların insan yaşamındaki yeri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 1. Kurumlar, insanların temel ihtiyaçlarını karşılar.
 2. İnsanlar, ihtiyaçtan ile ilgili kurumlara başvurur.
 3. Kurumlar, insanlara karşı görevlerini yapmak zorundadır.
 4. insanlann her türlü ihtiyaçları kurumlar tarafından karşılanır.

Doğru cevap: D


3. Aşağıdakilerden hangisinde sağlıkla ilgili sivil toplum kuruluşlarına yer verilmiştir?

 1. TEMA, ÇEKÜL
 2. LÖSEV, KAÇUV
 3. Darüşşafaka, TEGV
 4. KEDV, AKUT

Doğru cevap: B


4. Aşağıdaki etkinliklerin hangisinde TEMA’nın yaptığı çalışmaların katkısı yoktur?

 1. Erozyon konusunda bilinçlenme
 2. Doğal varlıkların korunması
 3. Toprağın verimli kullanılması
 4. Tarihî varlıkların korunması

Doğru cevap: D


5. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarıyla resmi kurumların ortak yönlerinden biri değildir?

 1. İş bölümü
 2. Çalışma ücreti
 3. Yasalara uygunluk
 4. Çalışma alanı

Doğru cevap: C


B) Boşlukları Dolduralım

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere, verilen kavramlardan uygun olanı yazınız.

 1. Kamu kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları da toplumun eğitim, sağlık, çevre gibi ihtiyaçlarına yönelik faaliyetler yürütür.
 2. Temel ihtiyaçları karşılayan kurumların önemli bir kısmı kamu kurumlarıdır.
 3.  Bir sivil toplum kuruluşu olan vakıf teşkilat resmi kurumlara destek olmayı amaçlar.
 4. İnsanlar sivil toplum kuruluşları aracılığı ile kamuoyu oluştururlar.
 5. Sivil toplum kuruluşlarının amaçlarından biri de sosyal etkileşim sağlamaktır

C) Düşünelim-Söyleyelim

Aşağıda verilen soruların cevaplarını söyleyiniz.

1. Toplumun temel ihtiyaçları hangi kurumlar tarafından karşılanır?

 • Cevap: Sosyal yardımlaşma kurumları tarafından karşılanır. 

2. Kurumların toplum hayatındaki yeri nedir?

 • Cevap: Yardım anlamında önemli bir yere sahiptirler. 

3. Sivil toplum kuruluşlarını hangi etkinlik alanlarına göre sınıflandırırsınız?

 • Cevap: Eğitim, sağlık, çevre olarak sınıflandırabiliriz. 

4. Sivil toplum kuruluşlarının, yaptığı etkinliklerin toplum hayatımıza etkileri nelerdir?

 • Cevap: Bizim yapmak istediklerimizi yapabilirler. 

5. Sivil toplum kuruluşları ve resmi kurumlar bireylerin rolleri açısından nasıl ayırt edilebilir?

 • Cevap: Sivil toplum kuruluşları halkın sorunlarına ortak olup bunlara çözüm bulabilirler. Devletle vatandaş arasında bir çözüm ortağı ve köprü olabilirler. 

Ç. Doğru ve Yanlışları Bulalım

Aşağıda verilen eşleştirmelerden doğru olanların başındaki kutuya “D”, yanlış olanların başındaki kutuya “Y” harfi koyunuz.

 • (D) TEMA  Çevre
 • (Y) KEDV   Sağlık
 • (Y) ÇEKÜL  Çocuk Hakları
 • (D) TEV  Eğitim
 • (Y) AKUT  Eğitim
 • (Y) LÖSEV  Kadın Hakları
 • (D) TEGV  Eğitim
 • (D) KAÇUV  Sağlık
 • (D) DARÜŞŞAFAKA  Eğitim
 • (D) TÜRK KIZILAYI  Barınma

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir