4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 87

Değerli öğrencilerimiz 4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi ders kitabının tamamı sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve amaçlı olarak istenen değişiklikleri meydana getirme sürecidir. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Eğitim hayatımızın en önemli unsurları başında yer alırken öğrencilerinde yanlış ders çalışma metotlarına yönelmemesi gerekmektedir. Eğer ki yanlış yollara başvururlarsa istedikleri verimi ne yazık ki derslerden alabilmeleri de pek mümkün olmayacaktır.

Sizler için diğer tüm sayfaları hızlıca sayfamıza eklemek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

4. Sınıf  İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Kurallar Sayfa 84, 85, 86, 87Yapalım Öğrenelim Soruları ve Cevapları  

4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 84 Cevabı

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

  • Cevap:

1. (.D..) Toplumsal yaşamda düzeni sağlamak için kurallar gereklidir.
2. (.Y.) Yere tükürmemek bir görgü kuralıdır.
3. (.D..) Kurallara uymak bir vatandaşlık görevidir.
4. (.D..) Kurallar zaman içerisinde değişebilir.
5. (.Y..) Bayramda büyüklerimizi ziyaret etmek yazılı bir kuraldır.
6. (.D..) Hukukun üstünlüğü hem bireyin hem de devletin yasalara uymasıyla mümkündür.
7. (.Y..) Kuralların olmadığı toplumlar, diğer toplumlara göre daha güvenlidir.
8. (.Y..) Toplumda sadece yazılı olmayan kurallara uymak yeterlidir.
9. (.D..) Kurallara uyulmadığında yaptırımlarla karşılaşırız.
10. (.D..) Kurallar toplumda huzuru sağlar.

B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük veya sözcük grubu ile tamamlayınız.

yazılı kurallar – yazılı olmayan – kurallar – yasalarla – ceza – ayıplama – değişim -yaptırım

  • Cevap:

1.Kurallar bir toplumda zaman içinde ………. değişim …………….. gösterebilir.
2. Yazılı olmayan kurallara uymadığımız zaman …….ayıplama , kınama, dışlama gibi yaptırımlarla karşılaşırız.
3.Hukuk kuralları ……..yazılı kurallar.…………………….dır.
4.Kurallara uymadığımız zaman …..yaptırım..… uygulanır.
5. Görgü kuralları, gelenekler, din kuralları ve ahlâk kuralları YAZILI OLMAYAN KURALLARDIR dır.
6. Hukuk kurallarına uyulmazsa ilgili kurumlar ….ceza..…………… verir.
7.Bireyin devlete, devletin de bireye karşı görev ve sorumlulukları ………yasalarla ………… belirlenmiştir.

4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 85 Cevabı

C. Aşağıdaki sorulardan doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi kurallara uyulmayan bir durumu ifade etmektedir?
A) Ali’nin yedi yaşında okula başlaması
B) Şoför Ahmet Bey’in kırmızı ışıkta otomobilini durdurması
C) Hasan’ın söz hakkı alarak konuşması
D) Merve’nin otobüse sıra takip etmeden binmesi

  • Cevap: D

2. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri kurallara uyulmadığında ortaya çıkabilecek durumu belirtmektedir?
I. Toplumsal uyum artar.
II. Herkes haklarını özgürce kullanabilir.
III. Hak ve özgürlüklerimiz zarar görebilir.
IV. Toplumda huzursuzluk ortaya çıkar.
A) Yalnız I B) Yalnız III C) II ve III D) III ve IV

  • Cevap: D

3.Kurallar her zaman devlet tarafından konulmaz. Evimizde ailemizle, mahallede komşularımızla, oyunlarda arkadaşlarımızla belirlediğimiz kurallar vardır.
Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen kurallardandır?
A) Yazılı kurallar
B) Kanunlar
C) Yönetmelikler
D) Yazılı olmayan kurallar

  • Cevap: D

4.Aşağıdakilerden hangisi yazılı kurallara örnektir?
A) Büyüklerimize karşı saygılı olmak
B) On sekiz yaşında oy kullanmak
C) Konuşan birinin sözünü kesmemek
D) Toplu taşıma araçlarında yüksek sesle konuşmamak

  • Cevap: B

5.Aşağıdakilerden hangisi bir yurttaşın sorumluluklarından biri değildir?
A) Trafikte kırmızı ışıkta geçer.
B) Ülkesine ve vatanına bağlıdır.
C) Yasalara uyar.
D) Kurallara uymayanları uyarır.

  • Cevap: A

4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 86 Cevabı

D. Aşağıdaki kavram haritasında boş bırakılan yerleri, verilen sözcük veya sözcük gruplarından uygun olanları kullanarak doldurunuz.

  • Cevap:

Yazılı kurallar – Yazılı olmayan kurallar -Kınama – Ceza -Ahlak kuralları – Anayasa

4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 87 Cevabı

E. Kurallara uyulmaması halinde ortaya çıkabilecek sorunlara dikkat çeken bir yazı yazınız.

  • Cevap: Kurallara uymak her vatandaşın görevidir. Kurallara uymak sadece bizlere değil ailemize ve başkalarına karşı da bir sorumluluktur. Çünkü bu sayede toplum düzen ve kardeşlik saygı ve sevgi içerisinde yaşayabilir.

 

“4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 87” için 2 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir