4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 56

Değerli öğrencilerimiz 4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi ders kitabının tamamı sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve amaçlı olarak istenen değişiklikleri meydana getirme sürecidir. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Türkçe’yi iyi öğrenmek TEOG’da başarı kazanmanın en önemli anahtarlarından biridir. Türkçe’ye hakim olmanız sorulan doğru anlamanıza ve hızlı algılamanıza kolaylık sağlayacaktır. Öte yandan Türkçe’yi iyi bilmek sadece Türkçe sorularını çözerken değil, diğer sorulan çözerken de size fayda sağlayacak, sizin onları da doğru ve hızlı kavramanıza yardımcı olacaktır.

Sizler için diğer tüm sayfaları hızlıca sayfamıza eklemek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

4. Sınıf  İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Ünite Adalet ve Eşitlik Sayfa 56, 57, 58, 59 Yapalım Öğrenelim Etkinlik Soruları ve Cevapları  

4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

 • Cevap:

1.(..D.) Adalet,insani değerlerden biridir.
2.(.Y..) Adalet ve eşitlik aynı anlama gelmektedir.
3.(.D..) Toplumda güven duygusunu geliştiren en önemli unsurlardan biri o toplumda adaleti
sağlamaktır.
4. (.Y..) Toplumda adaletin sağlanması huzursuzluk getirir.
5. (.D..) Eşitliğin sağlandığı toplumlarda haksızlıklar azalır.
6. (.D..) Yasaların önünde herkes eşittir.
7. (.Y..) Yasak ve kurallar uygulanırken herkese eşit davranılmayabilir.
8. (.D..) Fiziksel özelliklerimiz birbirine benzer.
9. (..D.) Kadın ve erkekler eşit haklara sahiptir.
10.(.Y..) Başkalarının bizden farklı olan özelliklerine saygı duymamıza gerek yoktur.

B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük veya sözcük grubu ile tamamlayınız.

adaletin – yasa – eşit – saygı – güven – haksızlıklar – ayrımcılık – farklılık

 • Cevap:

1. Hiç kimseye sahip olduğu özelliklerinden dolayı …………..ayrımcılık ..……………………. yapılamaz.
2. Düşünce biçimimiz, inançlarımız, yaşam şeklimiz gibi özeliklerimizle birbirimizden …………… …….farklılık…..……………….. gösteririz.
3. Herkes; dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, din ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde …………..eşit .…………………… haklara sahiptir.
4. Eşitlik …………adaletin ..………………………………. en önemli ölçütlerinden biridir.
5. ……………yasa ……………… ile sahip olunan hakların kullanılmasının sağlanmasına eşitlik denir.
6. Birbirimizin farklı özelliklerine ………………..saygı …..……………………… göstermeliyiz.
7. Adalet ve eşitliğin sağlandığı toplumlarda ………..güven.…………………………. duygusu artar.
8. Eşitlik ve adaletin sağlandığı toplumlarda …………..haksızlıklar.……………………………. engellenir.

4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı

C. Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi adil bir toplumda insanlarda oluşan duygulardan biridir?
A) Huzursuzluk
B) Güven
C) Korku
D) Öfke

 • Cevap: B

2. Ailesiyle birlikte uzak bir ülkeye giden Bora, bu ülkede kuralların biraz farklı olduğunu görünce çok şaşırır. Öyle ki ismi “N” ve “K” harfleri ile başlayanlar haftanın her günü parklarda serbestçe oynayabiliyorken diğerleri belirli günlerde oynayabilmektedir. Bu ülkede kurallarla ilgili aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?
A) Kurallar herkes için eşit bir şekilde uygulanmaktadır.
B) Adaletli bir uygulama söz konusudur.
C) İnsanlar arısında ayrım yapılmaktadır.
D) İnsanlar arısında farklılıklara saygı gösterilmektedir.

 • Cevap: C

3. Aşağıdakilerden hangisi insanları birbirinden farklı kılan özeliklerden biri değildir?
A) Tercihleri
B) Düşünüyor olması
C) Duyguları
D) Fikirleri

 • Cevap: B

4. Aşağıdakilerden hangisinde adil olmayan bir durum söz konusudur?
A) Mehmet Bey kendisi ile aynı işi yapan kişiler arasında daha fazla çalıştırılmaktadır.
B) Çetin Bey aynı işi yapan diğer arkadaşlarıyla aynı ücreti almaktadır.
C) Bahar Hanım gerekli şartları taşıdığı için başvurduğu işe alınmıştır.
D) Handan Hanım hastalandığı için hastanede sağlık hizmetinden yararlanmıştır.

 • Cevap: A

5. Aşağıdakilerden hangisi adil davranan bir insanın özelliği değildir?
A) İnsanlar arasında ayrımcılık yapmak.
B) İnsanların haklarına saygı göstermek.
C) Haksızlığa uğradığında gerekli yerlere başvurarak hakkını aramak.
D) İnsanlar arasındaki farklılıklara saygı duymak.

 • Cevap:  A

4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı

D. Aşağıdaki soruların cevaplarını altlarına yazınız.

1. Adaletin olmadığı bir toplumda ne gibi sorunlar ortaya çıkar?

 • Cevap: Güvensizlik, adalet duygusunun eksikliği, insanlar arasında tartışmalar, kavgalar, dövüşler, kin ve nefret duyguları artış gösterir.

2. Adalet ve eşitlik kavramlarını açıklayınız.

 • Cevap: hak ve hukuka uygunluk; hak ve hukuku gözetme ve yerine getirme; doğruluk: ADALET
 • yasalar karşısında ve siyasal, toplumsal haklar bakımından yurttaşlar arasında hiçbir ayrım bulunmaması durumu: EŞİTLİK

3. Eşitliğin yasalarla güvence altına alınması niçin önemlidir? Açıklayınız

 • Cevap: Çünkü yasalar olmazsa eşitlik ilkesi dahil diğer bütün haklar çiğnenebilir. Oysa yasa sayesinde bütün bu haklarımız güvence altına alınmış olur. Böylece de toplum güven ve refah içerisinde yaşamını sürdürmüş olur.

4. İnsanların ortak ve farklı yönlerini yazınız.

 • Cevap:

Ortak yönler: Dış özellikler mesela göz, kulak, düşünme kabiliyeti, araç gereç kullanabilme
Farklı yönler: Duygular, düşünceler, zevkler ve beğeniler, yetenekler

4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı

E. Adaletin önemini vurgulayan bir slogan yazınız. Yazdığınız sloganla ilgili bir resim yapınız.

 • Cevap:

“4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 56” için 8 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir