4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 43

Değerli öğrencilerimiz 4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi ders kitabının tamamı sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve amaçlı olarak istenen değişiklikleri meydana getirme sürecidir. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Cümlelerle ilgili sorularda, cümlenin ifade ettiği anlamı çıkarabilme ve bu anlamın diğer cümlelerle bağlantısını kurabilme bu tip sorular açısından önemlidir. Paragraflarla ilgili sorularda ana ve yan düşünceleri belirleyebilme, bunun dışında düşünceyi geliştirme yollarını görebilme bu tip soruların doğru cevabına ulaşma açısından açısından önemlidir.

Sizler için diğer tüm sayfaları hızlıca sayfamıza eklemek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

4. Sınıf Meb Yayınları İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Hak Özgürlük ve Sorumluluk Yapalım Öğrenelim Cevapları

4. Sınıf  İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Hak, Özgürlük ve Sorumluluk Sayfa 40, 41, 42, 43 Yapalım Öğrenelim Soruları ve Cevapları  

4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

 • Cevap:

1. (.Y..) Hak ve özgürlüklerimiz sınırsızdır.
2. (..D.) Bedensel ve ruhsal olarak kendini geliştirmek insanın kendisine karşı sorumluluğudur.
3. (.Y..) İnsanın çevreye karşı sorumluluğu yoktur.
4. (.Y..) Bütün çocuklar haklarını kullanabilmektedirler.
5. (D…) İnsan hakları toplumsal yaşam içerisinde anlam kazanır.
6. (..D.) Günlüğümün izinsiz okunması özel yaşama saygı hakkımın ihlâl edilmesidir.
7. (.Y..) Özgürlük ile sorumluluk arasında bir ilişki yoktur.
8. (..D.) Hiçbir ayrım gözetilmeksizin her insan eşittir.
9. (..D.) Hak ve özgürlüklerimiz yasalar tarafından güvence altına alınmıştır.
10.(.D..) Haklarımızın ihlal edilmesi kendimizi değersiz hissetmemize neden olur.
11.(.D..) Çocuklar hak ve özgürlükleri elde etmek için çaba göstermek zorundadır.
12.(.D..) Kendimize yapılmasını istemediğimiz bir davranışı başkalarına yapmamalıyız.

B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük veya sözcük grubu ile tamamlayınız.

özgürce – birlikte – yaşamanın – fikirlerini söyleme – yasal –  Kamu Denetciliği Kurumuna – ortak mirasına – saygı – sorumluluğum

 • Cevap:

1. Sorunların uzlaşma yoluyla çözümlenmediği durumlarda ….…. yasal……..………………… yollara başvurulmalıdır.
2. Düşüncelerimi ………………………...özgürce….…………………….ifade etme hakkım vardır.
3. Başkalarının düşüncelerine ………...saygı….………………………… gösterme sorumluluğum vardır.
4. Temiz bir çevrede yaşama hakkım, yaşadığım çevreyi temiz tutma ……….sorumluluğum……………………. vardır.
5. Herkesin fikirlerini ifade etmesine olanak sağlamak …………..YAŞAMANIN…………………… temelidir.
6. Eğitim, sağlık, ulaşım ve barınma gibi kamu hizmeti alırken haksızlığa uğradığınızda ……...Kamu Denetciliği Kurumuna….…………….başvurabilirsiniz.
7. Kendi yaşamı hakkında kararlar alınırken her çocuğun ……..fikirlerini söyleme..………………… hakkı vardır.
8. Doğal, tarihi ve kültürel güzelliklere sahip çıkmak, zarar vermemek, zarar verenleri uyarıp
yetkililere bildirmek insanlığın ……………ortak mirasına ….………………… karşı sorumluluklarındandır.

4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 41 Cevabı

C. Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlarımıza karşı sorumluluklarımızdan değildir?
A) Başarılarını takdir etmek
B) Dedikodusunu yapmak
C) Saygı duymak
D) Sırlarını başkaları ile paylaşmamak

 • Cevap: B

2. Haklarımızın ihlal edildiği durumlarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A) Kavga etmek
B) Anlaşma sağlamak
C) Yasal yollara başvurmak
D) İnsan hakları kuruluna başvurmak

 • Cevap: A

3. Aşağıdakilerden hangisi diğer insanların haklarına saygılı bir davranıştır?
A) Birlikte yaşadığımız yeri temiz tutmak
B) Birlikte yapılacak etkinlikte onların fikrini dikkate almamak
C) İzin almadan başkasının eşyasını kullanmak
D) Düşüncemizi ifade ederken başkalarının onurunu kırmak

 • Cevap: A

4. Aşağıdakilerden hangisi hak ihlali yaşadığımızda yardım alabileceğimiz kurumlardan değildir?
A) Okul meclisleri
B) Kamu Denetçiliği Kurumu
C) Hastaneler
D) İl ve ilçe insan hakları kurulları

 • Cevap: C

5. Hak ve özgürlüklerimiz ihlal edildiğinde aşağıdakilerden hangisini hissederiz?
A) Güven
B) Mutluluk
C) Değersizlik
D) Sevinç

 • Cevap: C

4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 42 Cevabı

D. Aşağıdaki davranışları ait oldukları sorumluluklarla eşleştiriniz.

 • Cevap:

4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 43 Cevabı

E- Aşağıdaki soruların cevaplarını altlarına yazınız.

1. Özgürlüğün sınırları var mıdır? Açıklayınız.

 • Cevap: Evet vardır. İnsanların özgürlüğü bir başkasının özgürlük alanında son bulur.

2. Fikirlerinize saygı duyulmadığında neler hissedersiniz? Açıklayınız.

 • Cevap: kendimi değersiz, ezik ve de dışlanmış gibi hissederim. Bu da çok kötü bir duydu olurdu.Ama elden de bir şey gelemezdi.

3. “Hak ve özgürlüklerimizi başkalarının hak ve özgürlüklerine saygı duyarak kullanırız.” ifadesini yazarak açıklayınız.

 • Cevap: Çünkü herkesin kendine göre bir hak ve özgürlük anlayışı vardır. Bizlere düşen herkesin hak ve özgürlüğüne saygı göstermektir.

4. Öğrenci olarak sorumluluklarımızı örnekler vererek açıklayınız.

 • Cevap: Derse zamanında girme çıkma, okula zamanında gelme, derslerine çalışma, ödevleri yapma

5. Cumhuriyet yönetiminin değerleri nelerdir? Yazınız.

 • Cevap:  Herkesin söz hakkı vardır. Herkes eşittir. Demokratik haklara sahiptir herkes.

SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 • Cevap:

“4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 43” için 5 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir