4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 20

Değerli öğrencilerimiz 4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi ders kitabının tamamı sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve amaçlı olarak istenen değişiklikleri meydana getirme sürecidir. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Türkçe dersinde beş temel dil becerisi vardır. Bunlardan dil bilgisi ve okuduğunu anlama becerileri öne çıkmaktadır. Çünkü genellikle TEOG, KPSS, YGS, LYS, ALES vs. sınavlarda düşünme, yorum yapma, anlama üzerine sorular sorulmaktadır. En çok zorlanılan sorular ise paragraf sorularıdır ki bunlar genellikle uzun oldukları için ön yargılarınızın kurbanı olurlar. Hâlbuki cevabı içinde saklayan, biraz dikkatle çözülmesi çok kolay sorulardır.

Sizler için diğer tüm sayfaları hızlıca sayfamıza eklemek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

4. Sınıf Meb Yayınları İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi İnsan Olmak Yapalım Öğrenelim Cevapları

4. Sınıf  İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite İnsan Olmak Sayfa 20, 21, 22, 23 Yapalım Öğrenelim Soruları ve Cevapları  

4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 20 Cevabı

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

1. (.Y..) İnsanların on sekiz yaşına kadar herhangi bir hakları yoktur.
2. (.D..) Çocukların oyun oynama hakları vardır.
3. (.D..) Çocukların ücretsiz eğitim hakkı vardır.
4. (.Y..) Çocuklar ücret karşılığında işçi olarak çalıştırılabilir.
5. (..D.) Haklarımız devlet tarafından güvence altına alınır.
6. (.Y..) Zengin insanların hakları daha fazladır.
7. (.Y..) Çocukların eğitim hakları büyükler tarafından engellenebilir.
8. (..D.) Katılmadığımız öneriye “hayır” deme hakkımız vardır.
9. (..D.) İnsanlar haklarını başkalarına devredemezler.
10.(.Y..) Öğrencilerin söz almadan konuşma hakkı vardır.

B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük veya sözcük grubu ile tamamlayınız.

ifade özgürlüğü – dayanışma – temel haklar – eşit – anayasa – çocuk

1. Açık fikirlilik, duyarlılık, paylaşımcılık ve……………dayanışma …………………….insanı insan yapan ayırt edici niteliklerdendir.
2. Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından….eşit …….………. doğarlar.
3. Her insan on sekiz yaşına kadar ………..çocuk….…………… olarak kabul edilir.
4. Görüş ve düşüncelerimizi özgürce dile getirmemiz ……….ifade özgürlüğü.…………. hakkımızdır.
5. Devletin anayasa ile güvence altına aldığı hak ve özgürlükler ……………..temel haklar….………………….. olarak adlandırılır.
6. Temel haklarımız ……….. anayasa ……..……… ile güvence altına alınmıştır.

4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 21 Cevabı

C. Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi insanı insan yapan özelliklerden biri değildir?
A) Sevgi ve saygı
B) Dayanışma
C) Beslenme
D) Duyarlılık

  • Cevap: C

2. İnsanın temel haklara sahip olabilmesinin koşulu hangisidir?
A) Çalışkan olmak
B) Özgür olmak
C) Zengin olmak
D) İnsan olmak

  • Cevap: D

3. Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından birisi değildir?
A) Odasını düzenli tutmak
B) Okula zamanında gitmek
C) Bir işte çalışmak
D) Okul eşyalarını özenli kullanmak

  • Cevap: C

4. Günlüğümüzün, mektuplarımızın ve özel eşyalarımızın karıştırılması hangi hakkın ihlaline örnektir?
A) Kişi dokunulmazlığı
B) Özel hayatın gizliliği
C) Konut dokunulmazlığı
D) Haberleşme özgürlüğü

  • Cevap: B

5. Aşağıdakilerden hangisi temel haklarımızın özelliklerinden değildir?
A) Vazgeçilmez olması
B) Devredilmez olması
C) Dokunulmaz olması
D) Sınırlı olması

  • Cevap: D

4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 22 Cevabı

1. Çocukluk ile yetişkinlik dönemlerinde sorumluluklarımız nasıl değişmektedir? Örnek vererek açıklayınız.

  • Cevap: Çocuk iken en önemli sorumluluklarımız okula gidip gelmek odamızı toplamak söz dinlemektir yetişkin olunca ise bir işte çalışmak vergi ödemek ve de oy kullanmak gibi haklarımız olur.

2. Aşağıda verilen temel haklarımız ile temel haklarımızı anlatan resimleri eşleştiriniz. Bu temel haklardan birini seçip önemini açıklayınız.

  • Cevap:

  • Cevap: Sağlık hakkının önemi, her insan ücretsiz bir şekilde sağlık hizmetlerinden yararlanır. Sağlık insanlar için önemlidir, devletimiz sağlığımızla ilgili olan sorunlara ücretsiz bir şekilde çözüm bulur. Sağlık hakkı bireyin en önemli haklarındandır.

4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 23 Cevabı

E. Aşağıdaki kelimeleri bulmacadan bularak boyayınız. Boyamadan kalan harfleri sırasıyla yazarak şifreyi bulunuz.

  • Cevap:  BULUNAN KELİME:

İNSAN DOĞDUĞU ANDAN İTİBAREN TEMEL HAKLARA SAHİPTİR İNSANIN TEMEL HAKLARI DOKUNULAMAZ DEVREDİLEMEZ ERTELENEMEZ BİR BÜTÜNDÜR VE EVRENSELDİR

“4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 20” için bir yorum

burak için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir