3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 174

Değerli öğrencilerimiz MEB yayınları 3. Sınıf Fen Bilimleri ders kitabının tamamı sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve amaçlı olarak istenen değişiklikleri meydana getirme sürecidir. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Maalesef derse odaklanamayan kişilerin büyük bir çoğunluğu ruhsal sebeplerden dolayı bunu yaşıyor. Peki bu durumlar neler olabilir? Aslında bu duruma kesinlikle net bir cevap bulamayız çünkü herkesin farklı bir yaşantısı ve farklı sorunları var. Bunlar aile içi olaylardan tutunda yaptığınız bir işe kadar gidebilir. Mesela kişisel bir örnek vermek gerekirse ben ders çalışmadan önce aklımda olan bir şeyi yapamazsam derse %99 odaklanamıyorum.

Okul dönemi boyunca tüm derslerinizde işinize yarayacak ders kitabı cevaplarını yanıtlamayı sürdürüyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

 

3. Sınıf  Meb Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 5. Ünite Çevremizdeki Işık ve Sesler Değerlendirme Testi Cevapları

3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Çevremizdeki Işık ve Sesler Sayfa 172, 173, 174, 175 Değerlendirme Testi Soruları ve Cevapları 2017 – 2018

3. Sınıf Meb Yayınları İlkokul Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 172 Cevabı

1. Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir?
A) Lamba B) Güneş C) Fosforlu trafik levhası

 • Cevap: C

2. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Işık yayan çevresini aydınlatan nesneler ışık kaynaklarıdır.
B) Ay, Dünya’mızın ışık kaynağıdır.
C) Ateş ve yanan mum doğal ışık kaynaklarıdır.

 • Cevap: A

3. Işık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılır.
B) Yapay ışık kaynakları tükenmeyen ışık kaynaklarıdır.
C) Işık görmemize yardımcı olur.

 • Cevap: B

4.Görsellerden hangilerinde doğal ışık kaynakları görülmektedir?
A) l – H B) l – s C) l – s – H

 • Cevap: C

5. Aşağıdaki ortamların hangisinde cisimler net görülür?
A) Işığın çok fazla olduğu yerlerde
B) Işığın yeterli olduğu yerlerde
C) Loş ışıklı yerlerde

 • Cevap: B

6. Aşağıdaki ışık kaynaklardan hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) Güneş ışığı B) Yıldızların ışığı C) Mum ışığı

 • Cevap: C

3. Sınıf Meb Yayınları İlkokul Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 173 Cevabı

7. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) El feneri – Doğal ışık kaynağı
B) Mum – Yapay ışık kaynağı
C) Güneş – Doğal ışık kaynağı

 • Cevap: A

8. Aşağıdakilerden hangisi bir etki olmadan kendi başına ses çıkaramaz?
A) B) C)

 • Cevap: B

9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ay, doğal ışık kaynağıdır.
B) Işık olmayan ortamda göremeyiz.
C) Temel ışık kaynağımız Güneş’tir.

 • Cevap: A

10. Sesin yayılması ile ilgili hangisi doğrudur?
A) Ses, düz bir doğru şeklinde yayılır.
B) Ses, her yöne su dalgası gibi dalgalar halinde yayılır.
C) Ses kaynağından uzaklaştıkça ses şiddeti artar.

 • Cevap: B

11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Çok gürültülü ortamlarda çalışanlar kulaklık kullanmalıdır.
B) Güçlü ışık kaynaklarına çıplak gözle bakmamalıyız.
C) Canlıların çıkardıkları bütün sesleri duyarız.

 • Cevap: C

12. Televizyon izlerken sesini duyamıyorsak ne yapmalıyız?
A) Televizyondan uzaklaşmalıyız.
B) Televizyonun ses şiddetini arttırmalıyız.
C) Televizyonun ses şiddetini azaltmalıyız.

 • Cevap: B

3. Sınıf Meb Yayınları İlkokul Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 174 Cevabı

13. Işığı ve sesi algıladığımız duyu organlarımız hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Deri – dil B) Burun – göz C) Göz – kulak

 • Cevap: C

14. Aşağıdaki görsellerden hangisinde arabanın ses şiddetinin arttığını duyarız?
A) B) C)

 • Cevap: C

15. l Ses kaynağından uzaklaştıkça ses şiddeti artar.
s D avul, zurna, flüt yapay ses kaynaklarıdır.
H R üzgâr sesi, dalga sesi doğal ses kaynaklarıdır.
Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
A) s – H B) l – s C) l – H

 • Cevap: A

16. Ses ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ses her yöne yayılır.
B) Ses kaynağının bize olan uzaklığı duyduğumuz ses şiddetini etkilemez.
C) Ses dalgalar halinde yayılır.

 • Cevap: B

3. Sınıf Meb Yayınları İlkokul Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 175 Cevabı

17. Aşağıdakilerden hangisinin ses şiddeti diğerlerinden yüksektir?
A) Bağıran insanın sesi B) Güvercinin sesi C) Karıncanın ayak sesi

 • Cevap: A

18. l Ses şiddetini en çok Hakan duyar.
s Ses şiddetini en az Yasemin duyar.
H Murat, Hakan ve Yasemin ses şiddetini aynı duyarlar.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) l – H B) l – s C) s – H

 • Cevap: B

19. l. Köpeğin sesini daha iyi duymaya başladım.
s. Arabanın sesini artık duyamıyorum.
H. Uçak sesi duymaya başladım.
İfadelerinden hangilerinde ses kaynağı yakınlaşmaya başlamıştır?
A) s – H B) l – s C) l – H

 • Cevap: C

20. Ses kaynaklarını gruplandırırken yanlışlık yapılmıştır. Ses kaynaklarından hangilerinin yerlerini değiştirirsek gruplar doğru olur?
A) Kedi sesi – Telefon sesi
B) Gitar sesi – Rüzgâr sesi
C) Araba sesi – Yağmur sesi

 • Cevap: A