3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 160

Değerli öğrencilerimiz MEB yayınları 3. Sınıf Fen Bilimleri ders kitabının tamamı sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve amaçlı olarak istenen değişiklikleri meydana getirme sürecidir. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Doğadaki her şeyin bir amacı vardır. Her öğrencinin mutlaka bir ya da birkaç amaç belirlemesi gerekir. Amaç belirleme konusunda kendi potansiyellerini göz önünde bulundurmaları uygundur. Amaç belirlemek gidilecek noktayı gösterir ve amaca yönelik çalışmalar kalıcı olur.

Okul dönemi boyunca tüm derslerinizde işinize yarayacak ders kitabı cevaplarını yanıtlamayı sürdürüyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

3. Sınıf  Meb Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sesin İşitmedeki Rolü Sıra Sizde Cevapları

3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Çevremizdeki Işık ve Sesler Sayfa 159, 160 Sesin İşitmedeki Rolü Sıra Sizde Soruları ve Cevapları 2017 – 2018

3. Sınıf Meb Yayınları İlkokul Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 159 Cevabı

A. Aşağıdaki ifadelerin doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

 • Cevap:

1. İnsanlar her sesi duyabilirler. (Y)
2. Sesin kaynağından uzaklaştıkça ses şiddeti azalır. (D)
3. Evimizdeki müzik setinin ses şiddetini değiştirebiliriz. (D)
4. Şiddeti yüksek sesler işitme kaybına neden olur. (D)
5. Bağırarak sesimizin şiddetini azaltırız. (Y)

B. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri aşağıda verilen sözcüklerle tamamlayınız.

 • Cevap:

1. Ses şiddeti ..azaldıkça… sesi duymamız zorlaşır.
2. Bulunduğumuz ortamdaki ..gürültü… geçici veya kalıcı işitme kaybına neden olur.
3. Fısıltı ile konuşmanın ..ses şiddeti… düşüktür.
4. Her sesin bir ..kaynağı… vardır.
5. Çok gürültülü yerlerde çalışanlar ..kulaklık… kullanırlar.
6. Uzaktaki sesleri daha ..az… işitiriz.
7. Sesimizi kalabalık ortamlarda duyurmak için ..megafon… kullanırız.
8. Kedi, köpek, yarasa gibi canlılar bizim ..duyamadığımız… sesleri duyar.

C. Görsellerdeki ortamların hangisinde koruyucu kulaklık takılması gerekiyorsa “✓” ile işaretleyiniz.

 • Cevap

3. Sınıf Meb Yayınları İlkokul Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 160 Cevabı

C. Aşağıdaki ikili görselleri ses şiddetlerine göre kıyaslayarak hangisinin yüksek hangisinin alçak ses şiddetine sahip olduğunu örnekteki gibi yazınız.

 • Cevap

D. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Duyduğumuz ses şiddetini arttırmak için neler yapabiliriz?

 • Cevap: Duyduğumuz sesin şiddetini arttırmak için amfiler kullanabiliriz. Bunun yanında megafonlar da sesin şiddetini arttırmamıza yarar.

2. Şiddetli seslerin sebep olabileceği zararlar nelerdir?

 • Cevap: Şiddetli sesler kulak sağlığına zarar vermekte ve işitme kaybına neden olmaktadır. Ayrıca strese, sinire ve asabileşmeye neden olmaktadır.

  -Baş ağrısı,
  -Duyma bozukluğu,
  -İşitme kaybı ve sesin hızlı ilerlemesi sonucu beyinde hasar oluşturur.

3. Şiddetli seslerin zararlarından korunmak için neler yapılabilir?

 • Cevap: Yüksek sesli ortamlardan uzak durmalı, öyle ortamlarda ise kulaklık takmalı ve konuşmalarımızda sesimizin şiddetini kontrol etmeliyiz.