12. Sınıf MHG Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 11

Sevgili misafirlerimiz 12. Sınıf MHG yayınları Dil ve Anlatım ders kitabının bütün sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Dil bilimi ve edebiyat dilleri inceleyen bilim dalıdır bu incelemeyle ilgilenen kişiye dil bilimci denir. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. TÜRKÇE DERSİNE AİT SORULARIN ÖZELLİKLERİ
Türkçe’de anlam bilgisi soruları yoruma, dilbilgisi soruları ise bilgiye dayanır. Yoruma dayalı sorularda öznellikten kaçınmalı, soru kökünde ifade edilenler doğru algılanmalı, paragraftaki giriş, sonuç ve ana düşünceyi ifade eden ayrıntılara dikkat edilmelidir. Mecazlı ifadeler ve simge sözcükler dikkate alınmalıdır. Bilgi sorularında ise konu eksikleri tamamlanmalı, dil bilgisinin temel kuralları bilinmeli, mana ve değerler iyi kavranmalı, zengin bir kelime hazinesine sahip olunmalı, terimlerin anlamları iyi bilinmelidir.

Sizler için diğer tüm sayfaları hızlıca sayfamıza eklemek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

1.ETKİNLİK

“Sen-Ben Anlayışı ve Biz Bilici” adlı öğretici metnin iletisi açıkça anlaşılmaktadır. Çünkü yazar sade , açık , yalın ve anlaşılır bir dil kullanmıştır.  

2.ETKİNLİK 

1.Bir günün Sonunda Arzu şiirinin teması “AKŞAM, YALNIZLIK VE HÜZÜNDÜR” Daha ayrıntılı bilgi :

BİR GÜNÜN SONUNDA ARZU
Yorgun gözümün halkalarında
Güller gibi fecr oldu nümâyân,
Güller gibi… Sonsuz, iri güller…
Güller ki kamıştan daha nâlân,
Gün doğdu yazık arkalarında!

Altın kulelerden yine kuşlar
Tekrarını ömrün eder îlân.
Kuşlar mıdır onlar ki her akşam
Âlemlerimizden sefer eyler?

Akşam, yine akşam, yine akşam,
Bir sırma kemerdir suya baksam,

Akşam, yine akşam, yine akşam,
Göllerde bu dem bir kamış olsam!

Ahmet Hâşim
Kelimeler: Fecr: Tan yerinin ağarmasıdır. Nümâyân: Görünen. Nâlân: İnleyen.

BİÇİM ve AHENK ÖZELLİKLERİ:
Nazım birimi : Bent/beyit Şiir dört birimden oluşmuştur.
Ölçü: Aruz ölçüsü (Ahmet Haşim’in tüm şiirlerinde aruzu kullandığını unutmayalım)
 
BİRİMLERDE ANLATILANLAR
1.BİRİM : Şair kendi durumunu güllerle ilişkilendirerek anlatmıştır.Şiirin birinci biriminde, “yorgun gözümün halkalarında” ifadesiyle şair dünyanın çilelerinden yorulduğunu ifade eder. Şair, yaşadığı hayattan memnun değildir. Sazlıktan koparılmış bir “kamış” gibi, ağlayıp inlemektedir.
 
2.BİRİM: Şair akşamın kendinde uyandırdığı izlenimleri anlatmıştır. Akıp giden hayatın tekdüzeliğine uygun bir biçimde kuş sembolünü kullanır. Bu kuş, kurulmuş gibi hep aynı hareketi yapar. Kuşlar altın kulelerden ömrün tekrar başladığını ve devam ettiğini sürekli tekrarlar.
3.BİRİMDE: Akşamın yaşanılan dünyaya etkisi anlatılmıştır. Akşam ve yine” sözleri tekrarlanarak tekrir sanatı yapılmıştır.
“Bir sırma kemerdir suya baksam” sözleriyle su sırma bir kemere benzetilerek teşbih sanatı yapılmıştır. Şair burada akşamın gelmesiyle suların bir sırma kemere benzediğini ve akşamın bu vaktinde göllerde bir kamış olmak istediğini dile getirmektedir.
4.BİRİM : Şair akşam saatlerindeki dileğini dile getirmiştir. Şair yaşayacağı, rahat nefes alacağı zamanı açıklar. Akşam, her türlü çirkinliği temizleyen bir zaman dilimidir. Şair bu son iki mısrada doğaya duyduğu derin ve samimi özlemi dile getirmektedir. Gerçekten de kamışların bulunduğu göllerde manzara doyulmaz güzelliktedir. Şairin o an göllerde kamış olmak istediği bu bakımdan çok da yadırganacak bir şey değildir.
 
TEMA : AKŞAM , HÜZÜN , YALNIZLI

2.Sanat anlayışı ile kullanılan bazı kelimelerden şiirle  yazıldığı dönem arasında ilişki kurabiliriz…

3. Bir günün sonunda arzu şiiri hangi geleneğe bağlıdır ?

CEVABI:

BİR GÜNÜN SONUNDA ARZU
Yorgun gözümün halkalarında
Güller gibi fecr oldu nümâyân,
Güller gibi… Sonsuz, iri güller…
Güller ki kamıştan daha nâlân,
Gün doğdu yazık arkalarında!Altın kulelerden yine kuşlar
Tekrarını ömrün eder îlân.
Kuşlar mıdır onlar ki her akşam
Âlemlerimizden sefer eyler?

Akşam, yine akşam, yine akşam,
Bir sırma kemerdir suya baksam,

Akşam, yine akşam, yine akşam,
Göllerde bu dem bir kamış olsam!

Ahmet Hâşim

Kelimeler: Fecr: Tan yerinin ağarmasıdır. Nümâyân: Görünen. Nâlân: İnleyen.

BİÇİM ve AHENK ÖZELLİKLERİ:
Nazım birimi : Bent/beyit Şiir dört birimden oluşmuştur.
Ölçü: Aruz ölçüsü (Ahmet Haşim’in tüm şiirlerinde aruzu kullandığını unutmayalım)
 
BİRİMLERDE ANLATILANLAR
1.BİRİM : Şair kendi durumunu güllerle ilişkilendirerek anlatmıştır.Şiirin birinci biriminde, “yorgun gözümün halkalarında” ifadesiyle şair dünyanın çilelerinden yorulduğunu ifade eder. Şair, yaşadığı hayattan memnun değildir. Sazlıktan koparılmış bir “kamış” gibi, ağlayıp inlemektedir.
 
2.BİRİM: Şair akşamın kendinde uyandırdığı izlenimleri anlatmıştır. Akıp giden hayatın tekdüzeliğine uygun bir biçimde kuş sembolünü kullanır. Bu kuş, kurulmuş gibi hep aynı hareketi yapar. Kuşlar altın kulelerden ömrün tekrar başladığını ve devam ettiğini sürekli tekrarlar.
3.BİRİMDE: Akşamın yaşanılan dünyaya etkisi anlatılmıştır. Akşam ve yine” sözleri tekrarlanarak tekrir sanatı yapılmıştır.
“Bir sırma kemerdir suya baksam” sözleriyle su sırma bir kemere benzetilerek teşbih sanatı yapılmıştır. Şair burada akşamın gelmesiyle suların bir sırma kemere benzediğini ve akşamın bu vaktinde göllerde bir kamış olmak istediğini dile getirmektedir.
4.BİRİM : Şair akşam saatlerindeki dileğini dile getirmiştir. Şair yaşayacağı, rahat nefes alacağı zamanı açıklar. Akşam, her türlü çirkinliği temizleyen bir zaman dilimidir. Şair bu son iki mısrada doğaya duyduğu derin ve samimi özlemi dile getirmektedir. Gerçekten de kamışların bulunduğu göllerde manzara doyulmaz güzelliktedir. Şairin o an göllerde kamış olmak istediği bu bakımdan çok da yadırganacak bir şey değildir.
 
TEMA : AKŞAM , HÜZÜN , YALNIZLIK

4. COŞKU VE HEYECANA BAĞLI METİNLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ MADDELER HALİNDE COŞKU VE HEYECANA BAĞLI METİNLERİN ÖZELLİKLERİ MADDELER HALİNDE

  • COŞKU VE HEYECANA BAĞLI METİNLER ŞİİRLERDİR.
  • Bu metinlerde duyguların ifade edilmesi esastır.
  • Duygular ve içinde bulunulan ruh hâli yansıtılır.
  • Ritme ve imgeye dayanan, kendine özgü dili ve söyleyiş özelliğiyle estetik bir niteliği vardır.Kelimeler daha çok mecaz ve yan anlamda kullanılır.
  • Öznel metinlerdir.
  • Dil “heyecana bağlı işlev”de kullanılır.
  • Konularına göre farklı türleri ve nazım biçimleri vardır.

Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıkla

Bütün Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları İçin Tıkla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir