12. Sınıf Lider Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Sayfa 70

Sevgili takipçilerimiz 12. Sınıf Lider yayınları Coğrafya ders kitabının bütün sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Coğrafyanın araştırma ve inceleme konusu yeryüzünde görülen olayların karşılıklı sebep sonuç ilişkileridir. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır.  Hiçbir Zaman Çok İyi Bildiğinizi Düşünmeyin Hiçbir dersi çok iyi bildiğinizi düşünmemelisiniz ancak Türkçe çalışırken bu tür bir yargıya kesinlikle kapılmamalısınız. Çünkü Türkçenin dil yönünden çok iyi bir öğrenci olurken, anlam yönünden çok zayıf bir öğrenci olabilirsiniz.

Sizler için diğer tüm sayfaları hızlıca sayfamıza eklemek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

Sayfa 70 ve 71 cevapları – 3. Ünite Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

A- Aşağıdaki soruları yanıtlayınız
1- Baskın olan ekonomik etkinliğin tahıl tarımı olduğu bir bölgede sosyal yaşam nasıl olur?
Daha cok ekonomik izlenimler gorulur tarim makineleri yaygindin o yuzden nufus seyrektir
tahıl urunleri ile uğraşan bölgeler. hayvancılık da yaparlar. sosyal yaşamları çalışmaya dayanır. örneğin buğday  nohur vb tahıllar. ve bunlar tamamen organik beslenmeye dikkat ederler. bu tur yerler teknolojite zaman ayıramazlar.

2- Göç şehirleşmeyi nasıl etkiler?

Göç ve Kentleşme İlişkisi

 • Göç olgusu, sosyal bir hareket olmasına karşın, ekonomik yaşamdan kültürel yaşama kadar yaşamın her yönünü etkileyen temel bir değişimdir. Göç ve kentleşme arasındaki ilişki, kentlerin çekici özellikleri ile kırsalın itici özelliklerinden kaynaklanmaktadır.
 • Kırsal kesimlerden kentlere olan yoğun göç hareketi, Kentlerde;  Konut yetersizliği ve sağlıksız yapılaşmaya (gecekondu) yol açmıştır.
 • İşsizlik artmıştır.
 • Yol, su, kanalizasyon gibi altyapı yetersiz kalmıştır.
 • Eğitim ve sağlık hizmetleri yetersiz kalmıştır.
 • Çevre kirliliği artmıştır.
 • Asayiş sorunları ortaya çıkmıştır.
 • Sanayi kuruluşları kent sınırları içinde kalmıştır.
 • Verimli tarım alanları işgal edilmiştir.
 • Arsa ve konut değerleri çok artmıştır.

ÖRNEK: Bir ülkenin birbirini izleyen yıllardaki kırsal ve kentsel nüfusunu gösteren bir grafiğe bakılarak, bu ülkenin nüfusuyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Kırsal nüfusun kentsel nüfusa oranı
B) Verilen yıllarda, kentsel nüfusun artıp artmadığı
C) Verilen yıllarda, kırsal nüfustaki değişme hızı
D) Verilen yıllarda, kırsal nüfusta dalgalanma olup olmadığı
E) Kentsel nüfusta, kırsal kesimden gelen göçün payı
2002 ÖSS

ÇÖZÜM: Kentsel nüfusa bakarak kırsal kesimden ne kadar göç olduğu tespit edilemez. Çünkü kentteki nüfus artışında,kentin doğal nüfus artışı ile ülke dışından yapılan göçler de etkili olacaktır.
Yanıt E

ÖRNEK: Bir yörede nüfus artışları, iş olanaklarının artışıyla sıkı bir ilişki içinde ise bu yöredeki nüfus artışında,aşağıdakilerden hangisinin payının en büyük olduğu söylenebilir?
A) Konut yapımının hızlanmasının
B) Doğumların artmasının
C) Ölümlerin azalmasının
D) Çevreden olan göçlerin çoğalmasının
E) Düzenli ulaşım ağına sahip olmasının
1988 ÖSS
ÇÖZÜM: Ülkelerin sanayileşmesiyle birlikte şehirlerde kurulan fabrika ve yan hizmetlerde çalışmak üzere insanlar kırsal yörelerden şehirlere göç ederler.
İş olanakları artması, işgücüne duyulan ihtiyaç nedeniyle göçler giderek hızlanır. fiehirler köyden gelen insanların istilasına uğrar.
Yanıt D

3- Bir bölgedeki baskın ekonomik etkinliğin belli bir süre sonra değişmesinin nedenleri neler olabilir?

Doğadaki her varlık sürekli bir değişim içindedir. Bu değişimin bir bölümü doğal yollar la bir bölümü de insanların etkisi ile ortaya çıkar.
Doğal Kaynaklı Bozulmalar
Doğal afetler çevrenin bozulmasında etkili olur. Doğal kuvvetlerden gücünü alan depremler, seller, arazi kaymaları, yanardağ ve kuraklık olayları çevrenin değişmesine neden olur. Bu saydığımız doğal afetler aynı zamanda can ve mal kaybına da sebep olur. Ülkemizin %90nı deprem kuşağı üzerindedir.

4- Bir şehirde ekonomik etkinliklerin çok çeşitli olması oradaki nufusü nasıl etkiler?

Bir şehirde yada bölgede ekonomik etkinliklerin çok olması nüfusun da hızla artmasına neden olmaktadır. İnsanların ticaret yapması, istihdamların artması, fabrikaların kurulması bu bölgenin göç almasına dolayısı ile nüfusun artması anlamına gelmektedir.

5- Tarımsal faaliyetlerin öne çıktığı şehirlerin coğrafi özellikleri nler?

En temel ve akla ilk gelen özellik, iklim ve toprak koşullarının el verişli olması

Yer şekilleri düzdür ve biraz sulaktirlar
B- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakıla yerleri uygun kelime ve kavramlarla tamamlayınız?
1- Artması devam edecek
2- Ekonomik faliyet
3- Sanaliyeşme ve hizmet
4- Sanalileşme
C- Aşağıdaki ifadelerde Doğru ve Yanlış olanları karşısına yazınız.
1- Y  2- Y  3- Y  4- D  5- Y  6- D 7- D
D- Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularıyanıtlayınız.
1- D  2- D  3- A  4- C  5- D   6- E 7- D  8- D

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir