12. Sınıf Lider Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Sayfa 44

Sevgili takipçilerimiz 12. Sınıf Lider yayınları Coğrafya ders kitabının bütün sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Coğrafyanın araştırma ve inceleme konusu yeryüzünde görülen olayların karşılıklı sebep sonuç ilişkileridir. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Türkçe dersi dinlenirken; öğretmenin anlattıkları dinlenmeli, önemli yerlerin altı çizilmelidir. Türkçe dersinde konular birbiri ile bağlantılıdır. Bu nedenle konular arasında köprü kurulmaya çalışılmalıdır. Derste öğretmenin verdiği örneklere yenileri eklenmeye çalışılmalıdır. Tüm sınavlarda soru sayısı en fazla olan ders olduğu için bu dersin önemi iyice kavranmalı ve önemsiz görülerek ihmal edilmemelidir.

Sizler için diğer tüm sayfaları hızlıca sayfamıza eklemek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

12. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Lider Yayınları:
 
Sayfa 44 ve 45 cevapları – 1.Ünite Ölçme Değerlendirme Çalışmaları
A- Aşağıdaki soruları yanıtlayınız
1- Doğadaki ekstrem olayları oluşum nedenlerine göre sınıflandırınız?

Dünya üzerindeki doğa olayları her zaman aynı düzeyde gerçekleşmez.Bazı zamanlarda normal süreçlerin dışına çıkar işte bu durumlara Ekstrem Doğa Olayları adı verilir.

1.Klimatolojik Karkterli Ekstrem Olaylar
a.Ekstrem Sıcaklıklar:
Bir yerde o güne kadar görünmeyen aşırı sıcak ve soğukların yaşanmasıdır.Bugüne kadar yeryüzünde en yüksek sıcaklık değeri 13 Eylül 1922 tarihinde Libya’nın El Aziz kentinde 57 derece olarak ölçülmüştür.
b.Şiddetli Rüzgarlar ve Fırtınalar: Kasırga, tayfun, hortum olarak tanımlanırlar.Bu hava olayları sürekli alçak basınç olan alanları olan tropikal bölgelerde ani ve büyük basınç farklarına bağlı olarak ortaya çıkar.Kasırga Hurricane ve Hortum gibi şiddetli rüzgarlar daha çok Orta Amerika ,Güneydoğu Asya ve Avustralya gibi yerlerde görülür.

2.Jeolojik ve Jeomorfolojik Karakterli Ekstrem Olaylar:
a.Tsunami: Deniz tabanında oluşan depremin deniz tabanını ani yükseltmesiyle oluşur.
b.Depremler:Aslında doğada çok sık görünen depremlerin çoğunun şiddeti az olduğu için insanlar hissetmez.Ancak yıkıcı olanları doğada değişim meydana getirir.
c.Volkanik Olaylar:Volkanik patlamaların oluşumu sırası ve sonrasında ekstrem durumlar gözlenir.Volkanların atmosfere yayılan külleri güneş ışınlarını tutarak sıcaklık değerinin düşmesine neden olur.
d.Heyelanlar:Yeryüzünde çok yaygın olarak görülen kütle hareketleri arasında heyelanlar önemlidir.
3. Hidrolojik Karakterli Ekstrem Olaylar:
a.Aşırı Yağışlar:Yıllar boyunca elde edilen maksimum yağış ortalaması üzerinde belirlenen yağışlar aşırı yağıştır.Sel ve taşkınlar da aşırı yağış olarak kabul edilir.
b.Kuraklık:Yağışların normal değerden önemli miktarda az olması kuraklığı oluşturur.Yavaş gelişir ve etkisi uzun sürer.Diğer doğal afetlerden daha geniş bir etki alanının olduğu söylenebilir.
2- Heyelan oluşumuna neden olan doğal ve beşeri faktörleri açıklayınız?
Eğim: Eğim fazla olduğu zaman toprak daha kolay taşınır. Ayrıca eğimin fazla olması yerçekimi etkisini artırarak tabakaların aşağı doğru kaymasını kolaylaştırır.

Arazi ve toprak özellikleri: Özellikle killi arazilerin bulunduğu yerlerde toprak suyu bünyesine alır ve şişmeye uğrar. Bunun sonucunda toprağın eğim doğrultusunda kayması kolaylaşır.

Yağış: Aşırı yağışlar ve kar erimeleri sonucu geçirimsiz tabakalar üzerinde biriken sular toprak kütlesinin ağırlığını artırarak yamaç dengesini bozar. Böylece ağırlaşan toprak kayar. Bu nedenle heyelan olayları daha çok yağışlar sırasında veya kar erimelerinin hızlandığı mevsimlerde görülür.

Tabakaların uzanış doğrultusu: Tabakalar eğime paralel ise heyelan daha fazla görülür.

Depremler ve volkanik patlamalar: Depremler ve volkanik patlamalar sonucu meydana gelen sarsıntılar tabakaların dengesini bozarak heyelana yol açabilir.

Beşeri faktörler: Yol, tünel ve kanal yapım çalışmaları ile maden çıkarımı sırasında meydana gelen patlatmalar yamaçların denge profilinin bozulması heyelana yol açabilir. Ayrıca bitki örtüsünün tahrip edilmesi heyelan olayını hızlandırır.

3-Olası iklim değiştirmenin bitki ve hayvan türleri nasıl etkilenir?

– Su sorunu,
– Tarım ve orman ürünlerinde önemli azalış,
– Su kaynaklarının azalması sonucu enerji sıkıntısı,
– Turizm ve rekreasyon imkânları;
.Turizm ve rekreasyon alanlarının sorunlu bölgeler hâline gelmesi, bir çok sektörün kapanması olasılığı,
. Sorunlara karşı mücadeleci yaklaşım zorluğu, yerleşimler ve sahil kenarındaki yapılardan kaçmak yerine, kentlerin yeniden plânlanması ya da bina kodlarında değişikliğe gidilmesi,

– İnsan Sağlığı;
. Bazı bölgelerde aşırı ısınma nedeniyle virüs türlerinin mutasyona uğraması,
. Su kaynaklarının kullanılamaz, onarılamaz hâle gelmesi ve kirlenmesi,
. Taşkın, sel vb. gibi olaylar sonucu hastalık oluşturan canlıların taşınması,
. Besin maddelerindeki azalış,
. Oluşabilecek ekonomik kriz vb. sonucu, kendini çâresiz hisseden bireyde gelişecek psikolojik sorunlar küresel ısınmanın insanlığa tehditleridir.
– Göç;

. Az gelişmiş ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru bir göç dalgasının başlaması beklenmektedir.

. Az gelişmiş ülkelerin hükümetlerinin politikasızlıkları (ekonomik, siyasal) ve güçsüz alt yapılarıyla halklarını küresel ısınmanın olumsuz etkilerine karşı koruyamamaları, bunun sonucunda ülkelerde krizlerin baş göstermesi,

. Ülkeler içindeki bu iç sorunlardan yararlanmak isteyen süper güçlerin rant plânları geliştirmeleri beklenmektedir.

İklim insanlar üzerine etkileri
1. Yeryüzüne dağılışlarını,
2. Ekonomik faaliyetlerini
3. Yiyecek ve giyeceklerini
4. Fizyolojik gelişimlerini
5. Karakterlerini
6. Kültür faaliyetlerini etkiler.
7. Endüstrinin dağılışını etkiler.
8. Konut tipini ve malzemesini etkiler.
9. Ulaşım faaliyetlerini etkiler.
10. Turizm faaliyetlerini etkiler.
11. Tarım faaliyetlerini etkiler.
12. Tarım ürünleri çeşitliliğini etkiler.

İklim çevre üzerine etkileri
1. Toprak oluşumunu ve verimlilik derecesini etkiler.
2. Yeryüzü şekillerinin oluşumunu etkiler.
3. Bitki örtüsü çeşitliliğini etkiler.
4. Göllerin oluşumunu ve göl sularının kimyasal özelliğini etkiler.
5. Akarsu debilerini ve rejimlerini etkiler.
6. Hayvan türleri ve dağılışını etkiler.
7. Dış kuvvetlerin etki alanlarını ve dağılışını etkiler.
8. Kayaların çözülme türünü belirler.
9. Erozyonu etkiler.
10. Kalıcı kar sınırı yükseltisini etkiler.
11. Denizlerin tuzluluk oranlarını etkiler.

4-Kuralların doğal süreçlere etkileri neler?

5- Atmosferdeki gaz dengesinin değişimine etki eden beşeri faktörleri açıklayınız?

Araba egzozlarindan çıkan zararlı gazlar, kullandığımız deodorantlar ve parfümler, fabrika bacalarından çıkan dumanlar atmosferdeki gaz dengesinin değişmesine neden olur.

Zararlardan en önemlileri asit yağmurları, ozon delinmesi, fotokimyasal sis, küresel ısınmadır. Atmosfer kimyası, problemlerin sebeplerini araştırıp, uygulanabilir teorilerle çözümler sunarak (daha çok Dünya için) daha iyi bir yaşam alanını amaçlamaktadır.
B- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakıla yerleri uygun kelime ve kavramlarla tamamlayınız?
1- Krimetolojik
2- Kuraklık
3- Tropikal kuşaklarda
4- Sera gazları
5- Büyük Okyanus
C- Aşağıdaki ifadelerde Doğru ve Yanlış olanları karşısına yazınız.
1- D  2- Y  3- D  4- D  5- D   6- D 7- Y  8- Y   9- Y  10-Y
D- Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularıyanıtlayınız.
1- A  2- D  3- E  4- C  5- D   6- D 7- B

“12. Sınıf Lider Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Sayfa 44” için bir yorum

  1. 12. Sinifin cografya kitabinin etkinliklerinde ekler misnz lutfen bu arada emeginize saglik çok yardimci oldunuz Allah razi olsun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir