10. Sınıf Açılım Biyoloji Ders Kitabı Cevapları Sayfa 22

Değerli öğrenci ziyaretçilerimiz 10. Sınıf Açılım yayınları Biyoloji ders kitabının tüm sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Herkesin anlayabileceği tanımıyla biyoloji veya canlı bilimi, canlıları inceleyen bilim dalı olarak bilinmektedir. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Okuduğunu anlamak, ifade etmek, özet çıkarmak, kompozisyon yazmak için bol bol kitap okumak gerekir. Kitap okuyan bireylerin hayal gücü gelişir, kendini daha iyi ifade eder. Kitaplarda bilmediğiniz kelimelerin anlamını öğrenin. Her şeyden önemli olan okulda dersi derste dinleyin ve mutlaka evde tekrar yapın. Okulda öğretmenin vurguladığı, önemli dediği yerleri not edin, kısa notlar alın. Konuyu çalıştıktan sonra pekiştirmek için soru çözün. Yanlış yaptığınız soruları neden yanlış yaptığınız araştırıp konuyu tam öğrenin.

Sizler için diğer tüm sayfaları hızlıca sayfamıza eklemek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

10. Sınıf Açılım Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 1. Ünite Üreme Sayfa 21, 22, 23 Mitoz ve Eşeysiz Üreme Cevapları 2017 – 2018

10. Sınıf Açılım Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 1. Ünite Üreme Sayfa 21 Mitoz ve Eşeysiz Üreme Cevapları 

1. Ünite ÜREME – Mitoz ve Eşeysiz Üreme

DNA sentezi yapan bir hücre sentez tamamlandıktan sonra neden mutlaka bölünür?

Çünkü DNA sentezlenmesinin(eşlenmesi) amacı zaten hücrenin bölünmesini sağlamaktır yani normalde insan bir hücresinde 46 kromozom var de mi sentezlenince 92 oluyor ama 92 kalmaz çünkü her insanın hücresinde mutluka 46 kromozom olmalıdır. Bu 92 kromozomlu mitoz bölünerek 46-46 olur ya da mayozla 23-23-23-23olur

10. Sınıf Açılım Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 1. Ünite Üreme Sayfa 22 Mitoz ve Eşeysiz Üreme Cevapları 

Bir organizmada çok sayıda bulunan genlerin kromozomlar üzerinde dizilmiş olmasının ne gibi avantajı bulunmaktadır?

Kromozom, (Yunanca’dan: chromos = renk + soma = vücut)
Her canlı gibi insan da trilyonlarca hücreden meydana gelir. Hücre, bitkisel ya da hayvansal her türlü yaşam biçiminin en küçük birimidir. Her hücre bir sitoplazma ve çekirdekten meydana gelir. Çekirdeğin içinde ise kromozom adı verilen ipliksi parçalar bulunur. İnterfaz evresinde kromatin ağı şeklinde bulunan DNA, mitoz bölünmenin profaz evresinde kısalıp kalınlaşmaya başlar ve metafaz evresinde en kısa duruma gelir. yaklaşık 10.000 kat kısalmış haliyle ışık mikroskobunda 100 lük objektifte incelenebilir

10. Sınıf Açılım Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 1. Ünite Üreme Sayfa 23 Mitoz ve Eşeysiz Üreme Cevapları 

Kromozon sayısı ile canlının gelişmişlik düzeyi arasında bir ilişki var mıdır? Neden?

Kromozomlar, çok düzenli olarak, kendi üstüne sarmallanmış devasa DNA molekülleridir.

Hücre çekirdeğinde yer almakta olan kromozomlar ipliksi bir yapıda bulunmaktadırlar. Bu yapılar içerik olarak molekül yapıları çok iyi bilinen DNA (deoksiribo nükleik asit) zinciri ile histon denilen protein zinciri tarafından meydana getirilmektedirler. DNA adı verilen zincirler de özgül proteinleri sentezlemekle yükümlü olan gen adı verilen birimlerden meydana gelmektedir.

Canlıların gelişmişliği ile kromozom sayısı ile bir ilişki kurulmak istendiğinde bu durumda kromozom sayısı ile canlıların gelişmişliği arasında bir ilişkinin olduğunu söyleyebilmek mümkün değildir Bu ikisi arasında herhangi bir bağlantı bulunmamaktadır. Örneğin en gelişmiş canlı olan insanda 46 kromozom varken at kuyruğu bitkisinin kromozom sayısı 216 adettir ve insana göre oldukça faladır. Canlıların gelişmişlik düzeyini belirleyen şey kromozom sayısı değil kromozomlar üzerinde bulunan genlerin yapı ve düzenleri ile ilgilidir.

Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıkla

Bütün Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları İçin Tıkla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir