10. Sınıf Biryay Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 174

Değerli öğrenci ziyaretçilerimiz 10. Sınıf Biryay yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabının tüm sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Çalışırken ezber yapmaktan ziyade sanatçılarla ilgili okumalar yapmak özetler biyografiler okumak edebi dönemleri araştırmak yararlı olacaktır. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Maalesef derse odaklanamayan kişilerin büyük bir çoğunluğu ruhsal sebeplerden dolayı bunu yaşıyor. Peki bu durumlar neler olabilir? Aslında bu duruma kesinlikle net bir cevap bulamayız çünkü herkesin farklı bir yaşantısı ve farklı sorunları var. Bunlar aile içi olaylardan tutunda yaptığınız bir işe kadar gidebilir. Mesela kişisel bir örnek vermek gerekirse ben ders çalışmadan önce aklımda olan bir şeyi yapamazsam derse %99 odaklanamıyorum.

Sizler için diğer tüm sayfaları hızlıca sayfamıza eklemek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

10. Sınıf Biryay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 174 Cevabı 2017 – 2018 Yeni Müfredat

10. Sınıf Biryay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 174 Cevabı 

Metin Soruları

1. Metnin olay örgüsünü oluşturan olayları belirleyiniz.

 • Cevap: Ahmet Cemil’in hayalleri çevresinde gelişen bu olaylar bir insanın yaşayabileceği, gerçeklikle ilgisi olan olaylardır. Romanın teması hayal kırıklığıdır. Ahmet Cemil’in hayalleri, iyi bir yazar olmak, Lamia’yla evlenmek ve kız kardeşinin mutlu bir evlilik yapmasını sağlamaktır. Ancak bu hayalleri gerçekleşmez. Kız- kardeşi ölür Lamia’yı kaybeder, eserini yakar. Bütün umutlarını tüketerek İstanbul’u terk eder

2. Ahmet Cemil’in ruh hâline etki eden olaylar nelerdir?

 • Cevap: Kız- kardeşi ölür Lamia’yı kaybeder, eserini yakar. Bütün umutlarını tüketerek İstanbul’u terk eder.

3. Ahmet Cemil eserini niçin yakmıştır?

 • Cevap:Ahmet Cemil’in hayalleri, iyi bir yazar olmak, Lamia’yla evlenmek ve kız kardeşinin mutlu bir evlilik yapmasını sağlamaktır. Ancak bu hayalleri gerçekleşmez. Hayalleri gerçekleşmediği için yakar.

4. Ahmet Cemil İstanbul’u neden ve kimle terk etmektedir?

 • Cevap: Ahmet Cemil’in hayalleri çevresinde gelişen bu olaylar bir insanın yaşayabileceği, gerçeklikle ilgisi olan olaylardır. Romanın teması hayal kırıklığıdır. Ahmet Cemil’in hayalleri, iyi bir yazar olmak, Lamia’yla evlenmek ve kız kardeşinin mutlu bir evlilik yapmasını sağlamaktır. Ancak bu hayalleri gerçekleşmez. Kız- kardeşi ölür Lamia’yı kaybeder, eserini yakar. Bütün umutlarını tüketerek İstanbul’u terk eder.

5. Eserde hâkim olan bakış açısını eserden örnekler vererek açıklayınız.

 • Cevap: Hakim bakış açısı vardır. Kahramanlarla ilgili her türlü bilgi ve pskolojik çıkarım yapılmaktadır.

6. Metnin ana düşüncesi nedir? Metinde işlenen konu bireysel midir yoksa toplumsal bir konu mudur? Açıklayınız.

 • Cevap: Hayallerin ve gerçeklerin çatışması. Hayaller içinde yaşayan bir yazarın gerçekler karşısında yaşadığı hayal kırıklıkları.

“Mai ve siyah…
Ahh! Bi çare hırpalanmış, ezilmiş hayat! Mai bir gece ile siyah bir gece arasında geçen şu zavallı mutsuz ömür.. Bir elmas yağmuru altında gelişerek simdi bir siyah elmas yağmuru albnda gömülen o emel çiçekleri…
İşte, işte görüyor; gözlerinin önünde yağan bu siyahlıklar denize döküldükçe bir sarhoşluk ezgisiyle boğulan bu karanlıklar, iste bunlar o hülya hayatının üzerine çekilen bir yas kefeni değil miydi?”

7. Yukarıda verildiği gibi yazarın metinde kullandığı iç diyalogun metne nasıl bir katkısı olmuştur? Açıklayınız.

 • Cevap: Metne psikolojik bir bakış açısı kazandırmıştır. Çok iyi bir iç diyalog örneğidir.

Sultan II. Abdülhamit devrinin edebî oluşumlarından biri olan Servetifünun dönemi, pek çok özelliği ile Türk edebiyatında adından sıklıkla söz ettirmiştir. Sanatın ön planda tutulduğu bu devrin bazı şair ve yazarları, artan siyasi baskılar yüzünden memleket idaresinden şikayet etmişlerdir. Bunun sonucunda yaşamak için yeni bir ortam, uzak ülke hayaline kapılmışlardır. Önce Yeni Zelanda daha sonra da Manisa’nın Sarıçam ilçesi, bu hayalin mekânı olarak düşünülmüştür. Sanatçılar, her iki yer ile ilgili planlamalar yapmışlar ve tasarlanan yeni yaşamın pek çok özelliğini edebî eserlerle ortaya koymuşlardır. Edebî eserlere etki etmiş olan bu tasarılarda yaşanacak yerin coğrafi özelliklerinden meskenlere; uğraşı alanlarından edebî anlayışlara kadar pek çok şeyi bulmak mümkündür.

8. Servetifünun anlayışıyla yazılan okuduğunuz metindeki uzaklaşma duygusu nasıl anlatılmıştır?

 • Cevap:

Eleştirel Okuma

Realizm: Gerçekler anlablırken kişilerin psikolojileri, onların kişiliklerini etkileyen çevrelerinin tanıtımı, içinde bulundukları ortam ayrıntılarıyla verilir. Onun için de betimleme, realist yazarlarda en önemli anlatım biçimi olarak dikkat çeker. Realist yazarların okuyucuyu eğitme gibi bir amaçları yoktur; onlar gözlem, araştırma ve belgelere dayanarak, yaşananı nesnel bir şekilde aktarmayı amaçlarlar. Realist romanlarda bazen kahramanlar romantik özellikler gösterebilir.

1. Bu açıklamaya göre metindeki realist ve romantik unsurları bulunuz.

 • Cevap: Metinde Ahmet Cemil’in kurduğu hayaller romantizme örnektir. Mesela iyi bir yazar olma isteği. Bunun yanında kız kardeşinin ölmesi ve diğer olaylar realizmi temsil eder.

2. Ahmet Cemil, hayallerine niçin ulaşamamaktadır? Bunun sonucunda İstanbul’u terk etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

 • Cevap: Normal karşılıyorum. Çünkü insan hayal kırıklıkları yaşayınca kaçma isteği hisseder. Artık yeni başlangıçlara yol almanın zamanı gelmiştir çünkü.

3. Servetifünun romanı ile Tanzimat romanını karşılaştırınız. Bulduğunuz sonuçları aşağıya yazınız.

 • CevapSERVET-İ FÜNÛN İLE TANZİMAT EDEBİYATI ARASINDAKİ FARKLAR
  BENZERLİKLERİ:
  • Hem Servet-i Fünun hem de Tanzimat edebiyatı Batı etkisindeki Türk edebiyatının dönemleridir. Bu iki dönemin çok ortak yönü yoktur.
  • Her iki dönemde de Fransız edebiyatı örnek alınmıştır.
  • Tanzimat döneminde ve Servet-i Fünun döneminde şiirlerde kullanılan asıl vezin aruzdur; sınırlı sayıda şiirde he­ce vezni kullanılmıştır.

  FARKLILIKLARI:

  1. Tanzimat Edebiyatında şiirin konusu güzel olan her şeydir, Servet-i Fünûn’da güzel kelimesi kaldırılmış ve şiirin konusu sınırsız bir şekilde genişletilmiştir.
  2. Tanzimat‘ta rağbet görmüş olan metafizik ve sosyal konular Servet-i Fünûn’da mühim bir yer tutmaz.
  3. Tanzimat Edebiyatında dil ve üslup, Servet-i Fünûn’a göre daha sade ve anlaşılırdır.
  4. Tanzimat Edebiyatında tiyatro ön plandayken, Servet-i Fünûn’da şiir, roman ve hikaye ön plandadır.Tanzimat edebiyatında tiyatro önemli bir yer tutar. Tanzimat yazarları tiyatroyu, toplumu eğitmenin ve yönlendir­menin bir aracı olarak görmüşler, çok sayıda oyun yazmışlardır. Bu oyunlarda halka seslenmek amacıyla sade bir dil kullanmışlardır.Servet-i Fünuncular, tiyatro türünü ihmal etmiş, ikinci plana atmış, bu türle pek ilgilenmemişlerdir.
  5. Tanzimatçılar “toplum için sanat” görüşünü benimserken, Servet-i Fünûncular “sanat için sanat” görüşünü benimsemişlerdir.
  6. Servet-i Fünûn Edebiyatı Tanzimat‘a göre halktan uzaklaşmıştır. Çünkü, Servet-i Fünûn aydın kesime hitap eder.
  7. Tanzimatçılar realizm ve romantizme önem verirken, Servet-i Fünûncular parnasizm ve sembolizme önem vermişlerdir.

 

Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıkla

Bütün Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları İçin Tıkla

“10. Sınıf Biryay Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 174” üzerine 2 yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir