10. Sınıf Biryay Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 143

Değerli öğrenci ziyaretçilerimiz 10. Sınıf Biryay yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabının tüm sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Çalışırken ezber yapmaktan ziyade sanatçılarla ilgili okumalar yapmak özetler biyografiler okumak edebi dönemleri araştırmak yararlı olacaktır. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Etkili ve verimli ders çalışma bir öğrenciyi başarıya götürecek en önemli faktörlerden biridir. Her öğrencinin bir diğerinden farklı olduğu gerçeği her öğrenci için ders çalışma ve başarıya ulaşma yolunun da farklı olacağını gösterir.

Sizler için diğer tüm sayfaları hızlıca sayfamıza eklemek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

10. Sınıf Biryay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 143 Cevabı 2017 – 2018 Yeni Müfredat

10. Sınıf Biryay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 143 Cevabı 

3. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI

Taş kesilme motifi, Türk efsaneleri arasında son derece yaygın bir motiftir. Bu motifi taşıyan bir efsane şöyledir: “Erzurum’un, Karayazı İlçesinin Kızmusa adlı köyünde vaktiyle bir adam yaşarmış. Bu adam veliymiş fakat kızı kendisinin sözünü dinlemezmiş. Aynı köyden Musa adında bir genç varmış. Musa bu kızı seviyormuş. Kızla gizli gizli buluşurlarmış. Gençler bir gün aralarında anlaşırlar ve kaçarlar. Kızın babası kaçtıklarını anlayınca peşlerinden gitmemiş. Köylüler gelip, “Müsaade et, biz gidelim Musa’yı öldürüp kızını getirelim demişler. Kızın babası müsaade etmemiş. “Siz gelin oturun onlar kaçamaz” demiş. Sabah olunca köylüler, köyün dışında iki kişi görürler, yanlarına yaklaşınca delikanlıyla kızı taşlaşmış olarak görmüşler. O günden sonra bu köyün adı “Kız- Musa ” olarak kalmış. Hâlâ köyün girişinde bu taşlaşmış iki insan şeklini görmek mümkündür.”

1. Bu efsaneyle verilmek istenen düşünce nedir?

  • Cevap: Evlatlar anne-baba sözünü dinlemelidir.

2. Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı edebî metinlerden değildir?
A) Masal B) Destan C) Hikâye D) Mesel E) Orta oyunu

  • Cevap E

Kalevala Nibelungen İlyada Şehname Gılgamış
3. Yukarıda verilen destan adlarını aşağıda boş bırakılan yerlere doğru bir şekilde yazınız.

  • Cevap:

Nibelungen.. Germen-Hun ilişkilerini konu edinen bir destandır.
İlyada.. Homeros tarafından yazıya geçirilmiş bir destandır.
…Gılgamış….. Sümerlere ait olan bu destan, tarihte bilinen ilk destandır.
Kalevala.. Fin halkının mücadelelerini anlatan bir destandır.
Şehname. Fars kültürüne ait olan bu destanda ünlü Türk Hükümdarı Alp Er Tunga’dan bahsedilir.

4. Aşağıdaki şıklardan hangisi yanlıştır?
A) Efsaneler bir olayı konu alabilirler.
B) Efsaneler bir kişiyi konu alabilirler.
C) Efsaneler bir yeri konu alabilirler.
D) Efsaneler tamamen gerçeği yansıtırlar.
E) Efsanelerde mitolojik unsurlar olabilir

  • Cevap: D

5. Aşağıdaki boşlukları doğru bir şekilde doldurunuz.

  • Cevap:

.…Efsane…., anlatıcılar ve dinleyiciler tarafından çoğunlukla gerçek olarak kabul edildiği hâlde,
…masal…., başından beri hayal ürünü olduğu kabul edilir. Yine bu nedenle…masallarda…
olaylar, hep hayali bir yerde ve belirsiz bir zamanda geçer, çoğunlukla da olağanüstü kişiler üzerine
kurulur.
Efsane ve mitlerde  olaylar gerçek olarak kabul edilir. …Efsaneler.. aynı gelenekleri ve görenekleri
paylaşan toplulukların ürünü olmakla beraber, uluslararası ortak bir kültürün, değişik uluslardaki
varyantları olarak görülebilir; oysa …destanlar….. çoğunlukla ulusaldır.

Halk hikâyesi ile masal arasındaki temel fark masalların tamamen hayal ürünü olması, halk hikayelerinin konusunu gerçek hayattan almalarıdır.

Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıkla

Bütün Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları İçin Tıkla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir