10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları Sayfa 72

Değerli öğrencilerimiz Gün yayınları 10. Sınıf Coğrafya ders kitabının tamamı sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve amaçlı olarak istenen değişiklikleri meydana getirme sürecidir. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Bunun dışında yapacağınız bireysel çalışmalarla kolay bir şekilde kendinizi Türkçe dersi bakımından donanımlı hale getirebilirsiniz.Ders Tekrarı En Önemli Nokta TEOG Türkçe dersi çalışmalarında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ders tekrarıdır. Matematik dersini çözmeniz gereken soruyu görünce hatırlayabilirsiniz ancak Türkçe dersini, herhangi bir soru üzerinden hatırlamanız oldukça güçtür.

Okul dönemi boyunca tüm derslerinizde işinize yarayacak ders kitabı cevaplarını yanıtlamayı sürdürüyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 72. Sayfa Cevapları 3.Bölüm Beşeri Sistemler

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.
 
1- Yukarıda nüfus piramidi verilen ülkeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Nüfusun büyük bir kısmını 15-64 yaş arası oluşturmaktadır.
B) Çocuk nüfus oranı yaşlı nüfustan fazladır.
C) Gelişmemiş bir ülkedir.
D) Nüfus artış hızı azalmıştır.
E) Yaşlı nüfus içinde kadınların oranı fazladır.
2. I. Orta Asya
II. Güneydoğu Asya
III. Kuzey Afrika
IV. Batı Avrupa
Yukarıdakilerden hangileri yeryüzünün sık nüfuslu bölgelerindendir?
A) I ve II 
B) I ve III 
C) II ve III
D) II ve IV 
E) III ve IV
3. Yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangisinin seyrek nüfuslu olmasının nedeni kuraklıktır?
A) I 
B) II 
C) III 
D) IV 
E) V
4. Nüfus artış hızı yüksek olan bir ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bağımlı nüfus oranı düşüktür.
B) Doğum oranı ölüm oranından fazladır.
C) Çalışma çağında olan nüfus fazladır.
D) Yaşlı nüfus oranı düşüktür.
E) Çocuk nüfus oranı yüksektir.
5. Aritmetik nüfus yoğunluğu ile fizyolojik nüfus yoğunluğu arasındaki farkın çok fazla olduğu bir ülke için,
I. Yüz ölçümü küçüktür.
II. Tarım alanı dardır.
III. Tarımla uğraşan nüfus azdır.
yargılarından hangileri kesin doğrudur?
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III
D) I ve II 
E) I, II ve III
6. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi vermez?
A) Nüfusun yaş gruplarına dağılışı
B) Kilometrekareye düşen insan sayısı
C) Aktif nüfusun iş kollarına dağılışı
D) Nüfusun eğitim durumu

E) Nüfusun kır ve kente dağılışı