10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları Sayfa 71

Değerli öğrencilerimiz Gün yayınları 10. Sınıf Coğrafya ders kitabının tamamı sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve amaçlı olarak istenen değişiklikleri meydana getirme sürecidir. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Bu nedenle sıfırdan, hiç bilmiyormuş gibi TEOG Türkçe çalışmanız gerekir. Bu çalışmanın en önemli kısmı derstir. Derste öğretmenin verdiği direktifleri çok iyi uygulamalısınız. Çünkü Türkçe dersindeki önemli noktalar genellikle öğretmen tarafından laf arasında söylenir. Bunları iyi yakalamalı ve not almalısınız.

Okul dönemi boyunca tüm derslerinizde işinize yarayacak ders kitabı cevaplarını yanıtlamayı sürdürüyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 71. Sayfa Cevapları 3.Bölüm Beşeri Sistemler

A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
 
1. 20. yüzyıldan önce nüfus sayımlarının amaçları nelerdi?
Nüfus sayımlarının amacı askere alınacakların ve vergi yükümlülerinin sayısını belirlemektir.
 
2. Ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile nüfus artış hızı arasında nasıl bir ilgi vardır?
Nüfus Artışı ile gelişmişlik arasında ters bir orantı vardır Gelişmişlik düzeyi arttıkça nüfus artışı hızı düşmektedir Dünyada bakıldığında nüfus artış hızının yüksek olduğu ülkelerin genelde gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde olduğu görülmektedir
Eğitim seviyesinin yüksek olması aile planlaması ve kadının iş hayatına katılımı ve benzeri sebeplerden dolayı nüfus artış hızı düşer
Geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde ise yeteri kadar eğitim alınmaması, aile planlamasının yapılmaması, erken yaşta evlilik , kadının iş hayatından uzak olması vb sebeplerden dolayı nüfus artış hızı çoktur
 
3. Üçgene benzeyen nüfus piramitlerine sahip olan ülkelerin nüfus özelliği nasıldır?
Bu tür ülkelerde doğum oranı yüksek olduğundan çocuk sayısı fazladır. Ortalama yaşam süresi kısa olduğundan yaşlı nüfus oranı azdır. Bu tür ülkelerde nüfus artış hızı yüksektir. Hindistan, Pakistan, Mısır, Afganistan, Nijerya ve Kenya gibi az gelişmiş ülkelerin nüfus piramitleri bu şekildedir.
 
4. Coğrafi konumun nüfus dağılışına etkisini açıklayınız.
Sıcaklığın çok yüksek olduğu sıcak kuşak ile sıcaklığın düşük olduğu soğuk kuşak, ılıman kuşağa göre daha az nüfuslanmıştır. Dünya nüfusunun büyük bir kısmı ılıman kuşakta toplanmıştır.
 
B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınız.
 
1. Asimetrik nüfus piramidine sahip olan ülkelerin nüfus özellikleri Bu tür ülkelerde ortalama yaşam süresi uzun olduğundan yaşlı nüfus oranı fazladır ama nüfusun büyük bir kısmını orta yaş grubu oluşturmaktadır. Çin gibi ülkelerin nüfus piramidi bu şekildedir.
 
2. Nüfus yoğunluğu ve nüfusu en az olan kıta …..Okyanusya’dır..
 
3. Nüfus artış hızı en fazla olan kıta ………Afrika……., en az olan kıta ise ……..Avrupadır…….
 
4. İnsanların tarıma başlaması ve yerleşik hayata geçmesi dünya nüfusunda ………………………….. dönemini başlatmıştır.
 
5. Amazon ve Kongo havzaları yeryüzünün …….en seyrek……. nüfuslu bölgelerindendir.
 
C. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların karşısına “D”, yanlış olanların karşısına “Y” yazınız.
1. Son yıllarda nüfus artış hızı yüksek olan ülkelerin nüfus piramidinin tabanı genişlemiştir. (D)
2. Kuzey Amerika’nın batısı yeryüzünün yoğun nüfuslu bölgelerindendir.(Y)
3. Avrupa kıtasının sık nüfuslu olmasında en önemli etmen sanayileşmedir. (D)
4. Tarım alanı geniş olan ve makineli tarım yapılan ülkelerin tarımsal nüfus yoğunluğu yüksektir. (Y)
5. 15 ile 64 yaş arasındaki nüfusun tamamı aktif nüfustur. (D)

6. İskandinav ülkeleri, modern nüfus sayımının ilk kez yapıldığı yerdir. (D)