10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları Sayfa 67

Değerli öğrencilerimiz Gün yayınları 10. Sınıf Coğrafya ders kitabının tamamı sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve amaçlı olarak istenen değişiklikleri meydana getirme sürecidir. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır.  Türkçe ve Matematik öğrencilerin öğrenmesi gereken iki temel derstir. Bu dersleri öğrenmeyen öğrenciler başarılı olamaz. Çok iyi öğrenenler ise çok başarılı olabilirler. Çünkü geriye kalan dersler bu iki dersle bağlantılıdır.

Okul dönemi boyunca tüm derslerinizde işinize yarayacak ders kitabı cevaplarını yanıtlamayı sürdürüyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

8.Sınıf İnkılap Tarihi Tuna Yayınları Çalışma Kitabı 67.Sayfa Cevapları


Yanda bugünkü adı Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Fizik Fakültesi olan yükseköğretim kurumunun açılışını anlatan bir gazete haberi görüyorsunuz. Haberi okuduktan sonra ders kitabınızdan ve İnternet’ten yararlanarak ilgili soruları cevaplayınız.

• Atatürk, Tarih ve Dil Fakültesini açarak hangi
amaçlara ulaşmak istemiş olabilir?

CEVAP: Atatürk, fakültenin kurulmasını önerirken dilde, tarihte, coğrafi özelliklerin araştırılmasında bilimsel yöntemler izlenerek ulusal bilince sahip, özgür düşünen, araştıran, sorgulayan, bilim insanlarının yetiştirilmesini istemiştir.

• Haberde Tarih ve Dil Fakültesinde ilk dersi
verdiği belirtilen Bayan Afet kimdir? 

CEVAP: Öğretmen, tarihçi ve sosyoloji profesörü. Atatürk’ün manevi kızı Afet İnan’dır. Cumhuriyetin ilk tarih profesörlerinden olan Afet İnan, yıllar boyu, kurucuları arasında yer aldığı Türk Tarih Kurumu’nun asbaşkanlığını yapmıştır. Türk Tarih Tezi’ni ortaya koyan tarihçiler arasında yer alır.

• Tarih ve Dil Fakültesinden yetişecek öğrencilerin ülkemize yapacakları hizmetler neler olabilir?
CEVAP: Dil ve Tarih – Fizik Fakültesi öğrencileri Türk ve Anadolu tarihinin incelenmesinde kaynaklık edecek olan Sümerce ve Hititçeden, Latince ve Yunancaya Antik Batı ve Doğu dilleri yanında modern diller ile coğrafya, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve antropoloji alanlarında çalışmalar yapabilirler

• Gazetede Türk milletinin kültür ve medeniyetteki iddiaları ve hedefleri hangi cümlelerle ifade edilmiştir? 
CEVAP: İddiamız şudur: Türkler medeniyette bütün dünyaya takaddüm (öncülük) etmişlerdir.

• Türk milletinin iddiaları ve hedefleri konusunda Tarih ve Dil Fakültesini açanların bu yükseköğretim kurumundan beklentileri neler olabilir?
CEVAP: 23 Mayıs 1935 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan kanun tasarısında Fakültenin kuruluş gerekçesi şöyle belirtilmiştir: “Hükûmet merkezimizde bir taraftan Türk kültürünü bilgi metodu ile işleyecek tetkik ve araştırma kurumlarına olan ihtiyaç, diğer taraftan orta öğretim kurumlarımıza ulusal dil ve tarihimizin bilimsel ve en yeni anlayışlarına göre hazırlanmış öğretmen yetiştirmek ve bugünkü öğretmenlerimizin bu yönden bilgilerini tamamlamak gereği, Ankara’da bir Dil ve Tarih-Fizik Fakültesi kurulmasını icâb ettirmiştir”.