10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları Sayfa 45

Değerli öğrencilerimiz Gün yayınları 10. Sınıf Coğrafya ders kitabının tamamı sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve amaçlı olarak istenen değişiklikleri meydana getirme sürecidir. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Bireysel çalışmalarda işlenen konular evde tekrar edilmeli ve bolca soru çözülmeli, anlaşılmayan yerler kitaplardan bir kez daha çalışılmalıdır. Çokça kitap okunmalı ve yorum gücü geliştirilmeye çalışılmalıdır. Kavram, yargı ve düşünce seviyesinde dil gelişimini sağlayacak alıştırmalar yapılmalı, konular gözden geçirilmelidir. Konu içeriklerinin çözülen soru sayısından daha önemli olduğu unutulmamalıdır.

Okul dönemi boyunca tüm derslerinizde işinize yarayacak ders kitabı cevaplarını yanıtlamayı sürdürüyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 2. Bölüm Yeryüzündeki Sular Sayfa 45-52 Cevapları

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 2. Bölüm Doğal Sistemler Yeryüzündeki Bitki Örtüsü Sayfa 45 Soruları ve Cevapları

Çevrenizde bulunan bitki türlerini listeleyiniz. Bunları sınıflandırmanız istenseydi hangi ölçütlere göre nasıl sınıflandırırdınız. Defterinize yazınız.

 

Yukarıdaki grafikleri inceleyiniz. Sıcaklık ve yağış koşullarını göz önünde bulundurarak bu iklim koşullarının etkili olduğu yerlerde ne tür bitkilerin yetişebileceğini grafiklerin altındaki noktalı yerlere yazınız.

1. Resim Bozkır
2. Resim Ekvatoral Yağmur Ormanları
3. Resim Muson Ormanları
4. Resim Tundra

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 2. Bölüm Doğal Sistemler Yeryüzündeki Bitki Örtüsü Sayfa 52 Soruları ve Cevapları

Tablodaki kavramları simgeleyen harfleri aşağıdaki cümlelerdeki noktalı yerlere yazınız.
1. Güney doğu Asya’da görülen ve kışın yapraklarını döken ormanlar: (Muson Ormanları)
2. Makilerin tahrip edilmesiyle ortaya çıkan kısa boylu çalılar: (Garig)
3. Ilıman karasal iklim bölgesinde ilkbahar yağışlarıyla yeşerip yaz kuraklığı döneminde kuruyan ot toplulukları: (Bozkır)
4. Ekvatoral bölgede yıl boyunca benzer sıcaklık ve yağış koşullarının devam ettiği bitki örtüsü:  (Tropikal Yağmur Ormanı)
5. Her mevsimi yağışlı bölgelerde ormanların tahrip edilmesiyle ortaya çıkan çalı topluluğu: (Psödomaki)
6. Sibirya ve Kanada’da görülen çok düşük sıcaklıklara dayanıklı orman örtüsü: (Tayga Ormaı)
7. Yazları yağışlı tropikal iklimde görülen ot toplulukları: (Savan)
8. Kutup altı ikliminde kısa ve serin geçen yaz döneminde yeşeren bitkiler: (Tundra)
9. Akdeniz iklim bölgesinde kızılçam ormanlarının tahrip edildiği yerlerde ortaya çıkan çalılar: (Maki)