10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları Sayfa 222

Değerli öğrencilerimiz Gün yayınları 10. Sınıf Coğrafya ders kitabının tamamı sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Eklektik ve gelişimsel eğitim anlayışında da elbette toplumun ve diğer insanların düşüncelerine önem verilir. Bir arada yaşama kültürü bir değerler bütünüdür. Toplumu ayakta tutan en önemli şey farklılıklara saygıdır. Toplum farklı renkte ve türde milyonlarca çiçeğin bir arada olduğu bir çiçek tarlası gibidir. Bireyler, toplum içinde, otoriteden korkusundan dolayı ya da otoritenin baskı sonucu diğerleriyle “iyi geçinirmiş gibi” görünmek zorunda değildir, tam aksine özgür bir tercihle diğerlerine saygı duyar.

Okul dönemi boyunca tüm derslerinizde işinize yarayacak ders kitabı cevaplarını yanıtlamayı sürdürüyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 222 Cevabı 

A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Türkiye’de nüfusun artmasına etkide bulunan başlıca faktörler nelerdir?

  • Cevap: Doğumlar ve dışarıdan gelen göçlerdir.

2. Göçün neden olduğu başlıca sorunlar nelerdir?

  • Cevap: Çevre sorunları, gecekondulaşma, alt yapı sorunları, trafik sorunu

3. Türkiye’de okuma yazma bilenler içinde en büyük payı hangi okul mezunları oluşturur?

  • Cevap: İlköğretim, ilkokul ve ortaokul mezunu (%41).

4. Nüfus artışının neden olduğu başlıca sorunlar nelerdir?

  • Cevap: İç göçler, işsizlik, ihracatın azalması, ithalatın artması, demografik yatırımların artması

B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınız.

  • Cevap:

1. Türkiye’de kadın nüfus oranının fazla olduğu yerler göç gönderen alanlardır.
2. Türkiye’nin en çok göç gönderdiği ülke Almanya’dır.
3. Türkiye’nin nüfus piramidinin tabanının daralmasının nedeni doğum oranının azalmasıdır.
4. Doğu Karadeniz’in kıyı kesimi Türkiye’de nüfus yoğunluğu fazla olan yerlerdendir.

C. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların karşısına “D”, yanlış olanların karşısına “Y” yazınız.

  • Cevap:

1. Türkiye’de her yaş grubunda erkeklerin oranı fazladır. (Y)
2. Kır ve kent nüfusu arasındaki farkın en az olduğu dönem 1980 ile 1990 arasıdır. (D)
3. Çalışan nüfus içinde en düşük pay tarım sektöründe bulunanlarındır. (Y)
4. Menteşe Yöresi, Türkiye’nin seyrek nüfuslu yerlerindendir. (D)

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nüfusunun özelliklerinden değildir?
A) Kent nüfusu kır nüfusundan fazladır.
B) Okuryazar nüfus içinde erkeklerin oranı daha fazladır.
C) Nüfusun yarısından fazlasını 15 ile 64 yaş arasındaki yaş grubu oluşturmaktadır.
D) Çalışan nüfusun yaklaşık yarısı hizmet sektöründedir.
E) Aktif nüfus, çalışan nüfusun 1/4’ü kadardır.

  • Cevap: E

2. I. Nüfus artış hızının en düşük olduğu dönem 1945’tir.
II. Nüfus artış hızının en yüksek olduğu dönem 1960’tır.
III. Nüfus artış hızının düştüğü dönemde nüfus da azalmıştır.
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye nüfusuyla ilgili verilmiş yanlış bilgidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

  • Cevap: C

De

Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıkla

Bütün Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları İçin Tıkla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir