10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları Sayfa 195

Değerli öğrencilerimiz Gün yayınları 10. Sınıf Coğrafya ders kitabının tamamı sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve amaçlı olarak istenen değişiklikleri meydana getirme sürecidir. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır.  Müzik dinlemek sizi sakinleştire bilir ve motivasyonunuzu artırmanız da yardımcı olur. Ders sırasında genellik ile enstrümantal müzik dinlemek önerilir bunun nedeni de müzik sözlerinin dikkatinizi dağıta bilme olasılığıdır.Kişiden kişiye değişe bildiği için ne tür müzik dinlemeniz gerektiğine kendinizin karar vermesi daha doğru olacaktır sonuçta sizin rahat his etmeniz gerekir.

Okul dönemi boyunca tüm derslerinizde işinize yarayacak ders kitabı cevaplarını yanıtlamayı sürdürüyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 195 Cevabı 

3. Aşağıdaki şehirlerden hangisinde mezralara yaygın olarak rastlanması beklenir?
A) İzmit
B) Eskişehir
C) Hakkâri
D) Zonguldak
E) Kayseri

  • Cevap: C

4. Doğu Karadeniz’in kıyı kesiminde dağınık yerleşmelerin oluşmasında,
I. Su kaynaklarının fazla olması
II. Arazinin engebeli olması
III. Tarım alanlarının dağınık olması etmenlerinden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

  • Cevap: E

5. Kom, yayla ve oba gibi yerleşmelerin geçici olmasında en önemli etmen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yüz ölçümü
B) Ekonomik etkinlik
C) Yer şekilleri
D) Coğrafi konum
E) Yükseklik

  • Cevap: B

6. Bazı şehirlerin gelişmesinde ulaşım koşullan etkili olmuştur. Özellikle önemli yolların kavşağında bulunan şehirlerde bu durum belirgindir. Bu tür şehirlere ulaşım şehirleri denir.
Aşağıdakilerden hangisi bu tür şehirlere örnek verilemez?
A) Gaziantep B) Ankara C) Eskişehir D) Kırklareli E) Afyonkarahisar

  • Cevap: D

7. Yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangisinde nüfus ve yerleşmelerin yoğun olmasında sanayileşmenin payı en azdır?
A) I B) II C) III D) V E) IV

  • Cevap: D

8. Birkaç mahalleden oluşan Kastamonu ve Bolu çevresinde yaygın olan yerleşim birimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ağıl B) Divan C) Kom D) Yayla E) Oba

  • Cevap: B