10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları Sayfa 194

Değerli öğrencilerimiz Gün yayınları 10. Sınıf Coğrafya ders kitabının tamamı sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve amaçlı olarak istenen değişiklikleri meydana getirme sürecidir. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Yatağınızın üstünde ders çalışmamaya özen gösterin çünkü kendinizi yorgun hiss etmenize neden olur ve rahatlıkla uykuya dala bilirsiniz.Ders çalışma sırasında müzik dinleye bilirsiniz. Bazı kişiler ders çalışmak istediğinde kesinlikle sesten uzak durmak isterler ancak bazı insanlar çalışmak istedikleri sırada arka sahnede bir müzik olmasını tercih ederler.

Okul dönemi boyunca tüm derslerinizde işinize yarayacak ders kitabı cevaplarını yanıtlamayı sürdürüyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 194 Cevabı 

A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Türkiye’de nüfus ve yerleşmeyi etkileyen doğal faktörler hangileridir?

  • Cevap: İklim, yer şekilleri ve su kaynaklarıdır.

2. Türkiye’de kır ve kent ayrımı hangi ölçüte göre yapılmaktadır?

  • Cevap: Nüfus.

3. Sürekli olan köy altı yerleşmeleri hangileridir?

  • Cevap: Mezra, mahalle ve divan.

4. Askerî şehirlerin özelliği nedir?

  • Cevap: Gelişmelerinde orada bulunan askerî birliklerin payının fazla olması.

5. Toplu yerleşmelerin kurulduğu yerlerin özelliği nelerdir?

  • Cevap: Su kaynaklarının sınırlı ve yer şekillerinin az engebeli olması.

B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınız.

  • Cevap:

1. İzmir, nüfusuna göre metropoliten şehirler grubundadır.
2. Doğu Anadolu’da nüfus ve yerleşmelerin az olmasının nedenleri iklim, yer şekilleri ve iş olanaklarının sınırlı olmasıdır.
3. Şanlıurfa, fonksiyonlarına göre tarım şehridir.
4. Çatalca ve Kocaeli yarımadalarında nüfus ve yerleşmenin yoğun olmasının nedenleri sanayinin gelişmiş olmasıdır.

C. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların karşısına “D”, yanlış olanların karşısına “Y” yazınız.

  • Cevap:

1. İl, ilçe ve köy, yerleşim birimlerinin idari bakımdan sınıflandırılma şeklidir. (D)
2. Oba yerleşmelerindeki ekonomik etkinlik tarımdır. (Y)
3. Karabük, fonksiyonu bakımından maden şehridir. (D)
4. Sinop çevresinin yerleşmeye az elverişli olmasının nedeni iklimdir. (Y)

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. Yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangisinin yerleşmeye elverişli olmamasında iklimin etkisi yoktur?
A) I B) II C) III D) V E) IV

  • Cevap: A

2. Türkiye’nin bulunduğu yer, ilk yerleşik hayatın başladığı dönemden itibaren birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır.
Bu durum Türkiye’nin bulunduğu yerin,
I. Su kaynakları
II. İklim
III. Tarım
etmenlerinden hangilerinin elverişli olmasının sonucudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

  • Cevap: E