10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları Sayfa 173

Değerli öğrencilerimiz Gün yayınları 10. Sınıf Coğrafya ders kitabının tamamı sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve amaçlı olarak istenen değişiklikleri meydana getirme sürecidir. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Biz de bu yazımızda ilk olarak derse odaklanamıyorum diyen öğrencilerimizin sebeplerini bulup çözmenize yardımcı olacağız. Ardından ise ekstra olarak nasıl verimli ders çalışabilirim konusu üzerinde duracağız.Ama ilk önce konsantrasyon nedir ona bakalım. TDK gibi tanımaları bir kenara bırakırsak aslında konsantrasyon dikkat dağıtacak etkenleri ortadan kaldırdıktan sonra ortaya çıkan bir durum olarak düşünebiliriz. Bunu aklımızın bir köşesinde tuttuktan sonra derse neden odaklanamıyoruz onlara bir bakalım.

Okul dönemi boyunca tüm derslerinizde işinize yarayacak ders kitabı cevaplarını yanıtlamayı sürdürüyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 173 Cevabı 

3. Yukarıdaki haritada taralı bölgede aşağıdaki zonal topraklardan hangisi yaygındır?
A) Terra rossa B) Kahverengi orman C) Çernezyom D) Vertisol E) Kahverengi bozkır

  • Cevap: C

4. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki fay kaynaklarının özelliklerinden değildir?
A) Jeotermal enerji üretiminde kullanılmaktadır.
B) Mineral bakımından zengindir.
C) Çoğunlukla deprem bölgelerinde görülür.
D) Suları yükseklere fışkırarak çıkar.
E) Termal turizm amacıyla da yararlanılmaktadır.

  • Cevap: D

5. Garig, maki, psödomaki ve antropojen bozkırın ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çalı türü olmaları
B) Tahribat sonucu ortaya çıkmaları
C) Kurak yerlerde yetişmeleri
D) Don olaylarına dayanıklı olmaları
E) Aynı iklim bölgesinde bulunmaları

  • Cevap: B

6. I. Denge profiline ulaşmışlardır.
II. Aynı havzada yer alır.
III. Rejimleri düzensizdir.
IV. Boyları kısadır.
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye akarsularının genel özelliklerindendir?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

  • Cevap: E

7. Yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen yerlerde yaygın olan bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir.

  • Cevap: D

8. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki endemik bitkilerden değildir?
A) Kazdağı köknarı B) Sığla ağacı C) Kızılçam ormanı D) Kasnak meşesi E) Datça hurması

  • Cevap: C

9. Burdur ve Van Gölü’nde tuz oranı fazla, Beyşehir ve Eğirdir göllerinde tuz oranı azdır.
Bu durum göllerin,
I. Gideğenlerinin olup olmaması
II. Havzalarındaki yağış miktarının farklı olması
III. Yüz ölçümlerinin farklı olması özelliklerinden hangileriyle ilgilidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

  • Cevap: A

10. Aşağıdaki yerlerden hangisinde alüvyal topraklar yaygındır?
A) Ardahan Platosu B) Çarşamba Ovası C) Teke Yarımadası D) Rize çevresi E) Obruk Platosu

  • Cevap: B