10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları Sayfa 172

Değerli öğrencilerimiz Gün yayınları 10. Sınıf Coğrafya ders kitabının tamamı sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve amaçlı olarak istenen değişiklikleri meydana getirme sürecidir. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Endişeler: Zihin dağılmasına yol açan başka sebeplerden biri de endişelerdir. “Bu sınavda başarılı olabilecek miyim?, çalışacak bunca konu var, hiç zamanım kalmadı, mahvoldum, hapı yuttum” buna benzer sorular her öğrencinin zihnini meşgul edebilir. Kendinize su soruları sormanızı öneriyoruz. “Bu tür düşünceler benim çalışmamı kolaylaştırıyor mu?,Bu düşünceler amacıma hizmet ediyor mu? Bu düşünceler bana yardımcı oluyor mu?”Bu sorulara verilecek cevap hayır olduğuna göre yapılacak olan bu düşüncelerden uzaklaşıp çalışmaya yönelmektir.

Okul dönemi boyunca tüm derslerinizde işinize yarayacak ders kitabı cevaplarını yanıtlamayı sürdürüyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 172 Cevabı 

A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Türkiye’de terra rossa topraklara nerelerde rastlanır? Bu toprakların özellikleri nelerdir?

  • Cevap: Bu topraklar, Marmara Bölgesi’nin güney kesimi ile Ege Bölümü ile Akdeniz Bölgesi’nin tamamında görülmektedir. Kireçtaşı marn kil ve konglomera ve gnayslar üzerine oluşmuş topraklardır. Toprağın rengi kırmızı acık kırmızı ve sarı renktedir. Toprak iri taneli ve killidir.

2. Ülkemizde karstik kaynaklar nerelerde yaygındır ve bu kaynaklar hangi amaçlarla kullanılır?

  • Cevap:  Türkiye’de karstik şekiller yaygın olarak,Toros Dağları’nda İç Anadolu’da Sivas ve çevresinde (özellikle jips kartsı) Batı Karadeniz’de ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin güneyinde görülür. Bu alanlarda çıplak kayalar geniş yer kaplar. Toprak erime sonucunda oluşmuş çukur alanlarda toplanmıştır. Karstik alanların yüzeyinin su bakımından fakir olması, tarım olanaklarını sınırlamaktadır. Türkiye’nin yüzölçümünün yaklaşık 1/5’inde bu tür şekiller görülmektedir. Karstik şekillerin en yaygın olduğu bölge ise kalkerli arazinin geniş alan kapladığı Akdeniz’dir.

3. Kaynağını Türkiye’den alıp başka ülkelerden deniz veya göle dökülen akarsular hangileridir?

  • Cevap:  -Fırat (Basra Körfezi), -Dicle(Basra Körfezi), -Kura (Hazar denizine dökülür), -Aras (Hazar denizine dökülür)

4. Psödomakiler nasıl oluşmuştur ve nerelerde görülür?

  • Cevap: Manilerin tahrip edildiği alanlarda görülür.mesela karedeniz de yangın çıktı bunun sonucunda yangın çıkkan yerde oluşan bitkilerin adına denir.

5. Kolüvyal topraklar nasıl oluşur ve nerelerde görülür?

  • Cevap: Eğimli yamaçlar boyunca ayrışan çeşitli boyuttaki malzemenin dağların eteklerinde birikmesi ile oluşan kumlu, köşeli çakıllı birikintiye kolüvyal depo ve bunlar üzerinde oluşan toprağa da kolüvyal toprak denilir. Burada kolüvyal depo kalın olduğu için fizyolojik derinlik de fazladır, fakat su tutma kapasiteleri düşüktür. Bu topraklar, dağların eteklerinde yaygındır. Örneğin Toros Dağlarının eteklerinde fizyolojik derinliği çok fazla kolüvyal topraklar bulunur. Bozdağlar’ın kuzey ve Aydın Dağlarının güney eteklerinde çok kalın kolüvyal depolar yer alır. Özellikle Aydın Dağlarının güney eteklerindeki kumlu-çakıllı kolüvyal depo ve birikinti yelpazeleri üzerinde kaliteli incir yetiştirilir.

B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınız.

  • Cevap:

1. Türkiye’de kireçsiz kahverengi orman topraklarına Karadeniz kıyılarında rastlanır.
2. Ülkemizde fay kaynaklarına daha çok Fayların yaygın olduğu yerlerde (Kuzey Anadolu fay hattı, Batı Anadolu fay hattı ve Doğu Anadolu fay hattı) rastlanır.
3. Türkiye’de en yaygın olan ağaç türleri Kızılçam ve meşelerdir.
4. İznik, Sapanca ve Tuz Gölü oluşum bakımından tektonik göllere örnektir.
5. Türkiye’nin bitki örtüsü bakımından zengin olmasının nedeni iklim özelliklerinin çeşitlilik göstermesidir.

C. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların karşısına “D”, yanlış olanların karşısına “Y” yazınız.

  • Cevap:

1. Türkiye’de intrazonal topraklar, diğer toprak gruplarından daha yaygındır. (Y)
2. İç kesimlerdeki ormanların tahrip edildiği yerlerde antropojen bozkırlar oluşmuştur. (D)
3. Eymir ve Mogan gölleri karstik göllerdendir. (Y)
4. Türkiye’de üzerinde ulaşım yapılabilen tek akarsu Bartın’dır. (D)
5. Ülkemizde halomorfik topraklar yoktur. (Y)

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. I. Tortum
II. Abant
III. Ulubat
IV. İznik
Yukarıdaki göllerden hangileri heyelan sonucu oluşmuştur?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

  • Cevap: A

2. Türkiye’de çeşitli toprakların görülmesi,
I. İklim
II. Yer şekilleri
III. Kayaç türleri
etmenlerinden hangileriyle ilgilidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

  • Cevap: E