10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları Sayfa 145

Değerli öğrencilerimiz Gün yayınları 10. Sınıf Coğrafya ders kitabının tamamı sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve amaçlı olarak istenen değişiklikleri meydana getirme sürecidir. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Verimli çalışmanın en temel yolu öğrencinin kendine uygun bir çalışma planı hazırlamasıdır. Her öğrencinin dersleri algılama düzeyi gün içindeki zamanlarda değişiklik gösterir. Buna bağlı olarak öğrencinin kendi potansiyeline uygun çalışma planı yapması gerekirse bu konuda rehberlik servisinden yardım alması uygundur.

Okul dönemi boyunca tüm derslerinizde işinize yarayacak ders kitabı cevaplarını yanıtlamayı sürdürüyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 145 Cevabı 

3. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de sıcaklık dağılışına bakı durumunun etkisidir?
A) Kışın Rize’nin Erzurum’dan sıcak olması
B) Yıl boyunca Antalya’nın Sinop’tan sıcak olması
C) İğdır’ın Kars’tan sıcak olması
D) Erciyes Dağı’nın güney yamaçlarındaki karların kuzey yamaçlarındaki karlardan erken erimesi
E) İç Anadolu’da doğuya gidildikçe sıcaklığın azalması

  • Cevap: D

4. Enleme bağlı olarak Türkiye’de kuzeyden esen rüzgârlar sıcaklığı düşürür, güneyden esenler sıcaklığı artırır. Aşağıdaki rüzgârlardan hangisi hangi yönde eserse essin sıcaklığı arttırır?
A) Poyraz B) Lodos C) Föhn D) Keşişleme E) Karayel

  • Cevap: C

5. I. Asor
II. İzlanda
III. Basra
IV. Sibirya
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’nin iklimini etkileyen alçak basınç merkezleridir?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

  • Cevap: C

6. Aşağıda bazı illerin ocak ayı sıcaklık ortalamaları verilmiştir. Bu illerden hangileri arasındaki sıcaklık farkı enlem etkisiyle çelişir?
A) Rize-Ankara
B) Antalya – İzmir
C) Şanlıurfa – Ankara
D) Antalya – Rize
E) İzmir-Rize

  • Cevap: A

7. Aşağıda Türkiye’de yer alan bir merkezin yağış ve sıcaklık grafiği verilmiştir. Bu merkezle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
A) Kış yağışları 500 mm’den fazladır.
B) Kış yağışları kar şeklindedir.
C) Kızılçam ormanları ve makilere rastlanır.
D) Yaz kuraklığına dayanıklı bitkiler yetişebilir.
E) Akdeniz iklim bölgesinde yer almaktadır.

  • Cevap: B

8. Türkiye’de yıllık sıcaklık farkının en fazla olduğu yerin Doğu Anadolu olmasında,
I. Enlem
II. Karasallık
III. Yükseklik
etmenlerinden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

  • Cevap: D

9. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde lodos ve keşişlemenin etkili olacağı bildirildiği bir günde haritada numaralarla gösterilen doğrultulardan hangilerinden rüzgâr esecektir?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

  • Cevap: E