10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları Sayfa 144

Değerli öğrencilerimiz Gün yayınları 10. Sınıf Coğrafya ders kitabının tamamı sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve amaçlı olarak istenen değişiklikleri meydana getirme sürecidir. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Bu sayfa genel olarak kullanılabilecek etkili ve verimli ders çalışma yolları hakkında bilgi vermektedir. Bu doküman öğrenciler tarafından okunurken ya da bir öğretmen tarafından anlatılırken bir ders konusunun işlenmesi havası oluşturulmamalıdır. Aynı zamanda anlatılan tekniklerin kısa sürede beceriye dönüşmeyeceği ve bunun için sabırlı olmaları öğrencilere belirtilmelidir.

Okul dönemi boyunca tüm derslerinizde işinize yarayacak ders kitabı cevaplarını yanıtlamayı sürdürüyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 144 Cevabı 

A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Asor ve Sibirya basınç merkezleri Türkiye’nin iklimini nasıl etkilemektedir?

 • Cevap: Asor, yazların daha sıcak ve kurak geçmesine; Sibirya, kışların daha soğuk olmasına neden olur.

a) Sibirya 
• Ülkemizde doğu ve kuzeydoğudan sokulan termik kökenli yüksek basınç alanıdır.
• Türkiye’yi sadece kış aylarında Doğu Anadolu ve Balkanlar üzerinden sarkarak etkiler.
• Az fakat etkin kar yağışı ile soğuk ve ayazın fazla olduğu hava tipini simgeler.
• Balkanlardan sarktığında Azor yüksek Basıncı ile birleşerek İzlanda Alçak Basıncı’nın Türkiye’yi etkilemesine izin vermez. Bu nedenle uzun süreli, sakin ve soğuk kış koşulları yaşanır.

b) Azor 
• Ülkemizi sürekli etkileyen dinamik kökenli yüksek basınç alanıdır.
• Kışın serin, yağışsız ve batı yönlü rüzgarlarla kendini belli eder. Rüzgar hızları yavaştır.
• Kışın sürekli alçalıcı hareket gösterdiği ve soğuk yeryüzüne dokunduğu için havanın alt kısımlarında soğuk, durgun bir hava katmanı oluşur. Bu durgun hava bölümü içerisinde şehirsel atıklar birikerek hava kirliliğine neden olur.
• Kış ayalarında Kuzey Afrika üzerinde İzlanda Alçak Basıncı’nın sıcak bölümü oluşarak İzlanda Alçak Basıncı’nın değişmesine yardım eder. Yaz aylarında ise güneş ışınlarının gelme açısına bağlı olarak etki alanını Akdeniz üzerinden İngiltere’ye kadar genişletir. Bu durumda Türkiye’de kuzey yönlü rüzgarlar etkili olur.

2. Yaz döneminde Türkiye’nin en sıcak yeri neresidir? Neden?

 • CevapYüksek sıcaklık değerleriyle dikkat çeken Güneydoğu Anadolu Bölgesi Türkiye’nin en sıcak yeri olma özelliğini elinde tutmaktadır. Şu zamana kadar ölçülmüş en yüksek rekor sıcaklık 49.0 derecedir. Nedenleri; • Güneyden gelen sıcak hava kütlelerinin etkisinde kalması • Karasallık
  • Güneyde bulunması • Diğer iç bölgere göre yükseltisinin az olması

3. Akdeniz kıyılarının Karadeniz kıyılarından daha sıcak olmasının nedeni nedir?

 • Cevap: Enlem faktöründen dolayıdır. Türkiye kuzey yarım kürede olduğundan kuzeye gidildikçe sıcaklık düşer.

4. Türkiye iklimi üzerinde etkili olan etmenler hangileridir?

 • Cevap: Matematik konum, özel konum ve çevresindeki basınç merkezleri

a. Matematik Konumun Etkisi

Güneş ışınları hiçbir zaman dik açı ile gelmez. Ilıman kuşakta yer alır. Dört mevsim yaşanır. Batı rüzgarlarının etkisi altındadır. Kuzey yönlü hava akımı sıcaklığı düşürürken güney yönlüler arttırır. Dağların güney yamaçları kuzeye göre daha fazla güneş görür. Cephesl yağışlar sıklıkla görülür.

b.Özel Konumun Etkisi

Türkiye iklimini etkileyen en önemli faktördür.

5. Türkiye’nin en fazla yağış alan yerleri nerelerdir?

 • Cevap: Türkiye’de en fazla yağış olan yerler şu şekildedir: Doğu ve Batı Karadeniz, Yıldız Dağları, Menteşeler, Toroslar, Nur Dağları ve Güneydoğu Toroslar

6. Karadeniz ikliminin özelliklerini açıklayınız.

 • CevapKaradeniz iklimi özellikleri

– Her mevsim yağışlı ve ılımandır. – Yıllık ortalama sıcaklık 13 – 15 derecedir. – Ocak kayı ortalama sıcaklığı 6 – 7 derecedir. – Temmuz ayı ortalama sıcaklığı 21 – 23 derecedir. – Yıllık sıcaklık farkı 13 – 15 derecedir.  Doğal bitki örtüsü ormandır. Yüksek alanlarda Alpin çayırlar da mevcuttur. Alpin çayırların bulunduğu bölgelerde ağaç yetişmez

B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınız.

 • Cevap:

1. Kışın en düşük sıcaklıkların Kuzeydoğu Anadolu’da yaşanmasının nedenleri YÜKSEKLİK.
2. Türkiye’de etkili olan rüzgârlardan yıldız sıcaklığı DÜŞÜRÜR, kıble sıcaklığı YÜKSELTİR.
3. DOĞU KARADENİZ Türkiye’de yağış rejiminin düzenli olduğu yerdir.
4. Ilıman karasal iklim bölgesinde yağışın en az düştüğü mevsim YAZDIR.
5. Doğu Anadolu’nun İç Anadolu’dan soğuk olmasının nedeni YÜKSELTİNİN FAZLA OLMASIDIR.
6. Türkiye’de kuraklığın en şiddetli olduğu yer Güneydoğu Anadolu’dur. Bunun nedeni yaz sıcaklığının yüksek olmasına bağlı olarak buharlaşmanın şiddetli olmasıdır.

C. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların karşısına “D”, yanlış olanların karşısına “Y” yazınız.

 • Cevap:

1. Karayel sıcaklığı düşüren bir rüzgârdır. (D)
2. Türkiye’de kısa mesafelerde iklim koşullarının sık değişmesinin nedeni orta kuşakta bulunmasıdır. (Y)
3. Akdeniz iklim bölgesinde don olaylarına ender rastlanır. (D)
4. Türkiye’nin en az yağış alan yerlerinden biri Hakkâri çevresidir. (Y)
5. Ege kıyılarında kuzeye gidildikçe sıcaklığın düşmesinin nedeni enlemdir. (D)
6. Türkiye’de sis olayına en çok rastlanan yer Akdeniz kıyılarıdır. (Y)

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. Ocak ayında en yüksek sıcaklıkların Akdeniz kıyılarında yaşanması,
I. Enlem
II. Deniz etkisi
III. Yükseklik
etmenlerinden hangileriyle ilgilidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

 • Cevap: D

Yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangisi Türkiye’nin en az yağış alan yerlerindendir?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

 • Cevap: B