10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları Sayfa 123

Değerli öğrencilerimiz Gün yayınları 10. Sınıf Coğrafya ders kitabının tamamı sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve amaçlı olarak istenen değişiklikleri meydana getirme sürecidir. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Öğrenci, herhangi bir konunun öğrenilmesinde, basılı araçlara ne kadar baş vurursa, öğrenme ilgisi ve zihinsel yetileri de o kadar çok genişleyecektir. Basılı öğrenme araçlarından yararlanmada çizelge grafik, harita ve resimlerin özel bir önemi vardır. Bunlar sayfalarca anlatılan bilgileri topluca ve bir arada vererek o konunun kavranmasına yardımcı olmaktadırlar.

Okul dönemi boyunca tüm derslerinizde işinize yarayacak ders kitabı cevaplarını yanıtlamayı sürdürüyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 123 Cevabı 

A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Türkiye’de yaz ve kış döneminde hangi meridyenlerin yerel saatleri, ulusal saat ayarı olarak kullanılmaktadır.

 • Cevap: Yaz döneminde 45° doğu, kış döneminde 30° doğu meridyenlerinin.

2. Ege kıyılarında kuzeye gidildikçe sıcaklığın azalmasının nedeni nedir?

 • Cevap: Enlem etkisi

3. Tektonik deprem bakımından en az tehlikeli bölge, Türkiye’nin neresidir?

 • Cevap: Tuz Gölü ile Anamur Burnu arasındaki bölge

4. Türkiye’de karstik şekillere daha çok hangi yörede rastlanır?

 • Cevap: Türkiye’de karstik şekillere daha çok Akdeniz’in kıyı kesiminde rastlanır.

5. Türkiye’de ria kıyı tipine nerelerde rastlanır?

 • Cevap: İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Güneybatı Ege’de

6. Akarsular hangi yörelerde menderesler oluşturur?

 • Cevap: Eğimin az olduğu alanlarda

7. Türkiye’nin nerelerinde rüzgâr erozyonu daha fazladır?

 • Cevap: Tuz Gölü çevresinde, Konya Havzası’nda, Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde ve kıyılardaki kumsallarda rüzgâr erozyonu daha fazladır.

8. Türkiye’de kırgıbayır örneklerine hangi yörelerde rastlanır?

 • Cevap: Nevşehir, Mut (Mersin) ve Güneydoğu Anadolu

B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınız.

 • Cevap:

1. Türkiye kıyılarında delta ovalarının oluşması, kıyılarda GELGİT etkisinin fazla olmadığını kanıtlar.
2. Türkiye Avrasya ve Arabistan levhaları arasında sıkıştığı için dağların önemli bir kısmının uzanış yönü DOĞU BATI DOĞRULTULUDUR.
3. Ülkemizde dört mevsimin belirgin olarak yaşanmasının nedeni ORTA KUŞAKTA BULUNMASIDIR.
4. Türkiye’de kısa mesafelerde iklim koşullarının değişmesi ÖZEL KONUMUN sonucudur.
5. Ülkemizde tuz, bor ve petrol yatakları ile Toroslar ve Kuzey Anadolu Dağları TERSİYER adı verilen
jeolojik döneminde oluşmuştur.
6. Uludağ oluşum bakımından İÇ PÜSKÜRÜK BİR KÜTLEDİR.
7. Türkiye’nin deprem bakımından tehlikeli bir alanda bulunmasının nedeni ALP HİMALAYA KUŞAĞINDA BULUNMASIDIR.
8. Türkiye’de karstik şekillerin görüldüğü yerlerin ortak özelliği KİMYASAL TORTUL KAYAÇLARIN YAYGIN OLMASIDIR.

C. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların karşısına “D”, yanlış olanların karşısına “Y” yazınız.

 • Cevap:

Balat Ovası bir deltadır. (D)
Volkanik dağlara yalnızca Doğu Anadolu ve İç Anadolu’da rastlanır. (Y)
Toroslar’da buzulların oluşturduğu yer şekillerine rastlanmaz. (Y)
Türkiye’de yatay yüzeylere hiçbir zaman güneş ışınları dik düşmez. (D)
Boğazlar ve Ege Denizi Kuaterner’de oluşmuştur. (D)
Obruk ve Bozok, Türkiye’de yükseltisi en fazla olan platolardır. (Y)
İstanbul’daki Haliç, gelgit genliğinin fazla olmasından dolayı oluşmuştur. (Y)
Türkiye yer şekillerinin biçimlenmesine en fazla katkıda bulunan dış güç akarsulardır. (D)

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. Türkiye yer şekillerinin biçimlenmesinde en az etkisi olan dış kuvvet buzullardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenidir?
A) Kuzey Yarım Küre’de bulunması
B) Ortalama yükseltisinin fazla olması
C) Aynı zamanda farklı mevsim özelliklerinin yaşanması
D) Üç tarafının denizlerle çevrili olması
E) Orta kuşakta yer alması

 • Cevap: E

2. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin matematik konumunun sonuçlarından değildir?
A) Batı rüzgârlarının etkisinde kalması
B) Aynı anda farklı mevsim özelliklerinin yaşanması
C) Ağrı’nın yerel saatinin Çanakkale’den ileri olması
D) Karadeniz kıyılarının Akdeniz kıyılarından soğuk olması
E) Kuzeyden esen rüzgârların sıcaklığı düşürmesi

 • Cevap: B